JÉZUS KIKÜLDI TIZENKÉT TANÍTVÁNYÁT. – 1. Isten országa Jézus Krisztusban közel van, itt van, kiteljesedőben van! – 2. Elsődleges feladatunk az Isten országának hirdetése: először a sajátjainknak: családunknak, népünknek (5–7), majd a világnak (Máté 28,18–20). Az Isten országának hirdetése Isten…

Szerző: refdunantul  2020.05.31. 04:00

JÉZUS MEGGYÓGYÍT KÉT VAKOT. – 1. – Hiszitek-e? – Ezt kérdezi Jézus a két vaktól (28). Hiszitek-e, hogy én vagyok Dávid Fia, az Isten Fia, akit Ő Dávid ágán megígért? (27) Hiszitek-e, hogy én vagyok a Megváltó, aki akkor is, ott is tud segíteni, ahol erre ember már nem képes? Hiszitek-e azt, amit…

Szerző: refdunantul  2020.05.30. 04:00

JAIRUS LÁNYA ÉS A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY. – 1. A vízlépcsők körül mindig összegyűlik a folyam hordozta rengeteg hulladék; áradások idején ez szinte kezelhetetlen. Ami egyenként fel sem tűnik, a duzzasztó okozta szűkületben aggasztóan látható lesz: faágak, műanyag palackok tömege, és mindenfajta…

Szerző: refdunantul  2020.05.29. 04:00

JÉZUS ELHÍVJA MÁTÉT. – 1. Miért volt bűnös Máté? Azért, mert saját népét megkárosítva kiszolgálta az idegen, megszálló római hatalmat? Ez „csak” bűnös voltának egyik testet öltése volt. Melyikünk nem szolgál ki idegen hatalmakat? Melyikünket nem kísért ez a veszély, még a megtérésünk után is, amely…

Szerző: refdunantul  2020.05.28. 04:00

JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA A BÉNÁT. – 1. Ez a gyógyítási történet rámutat arra, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltó, akinek hatalma van meggyógyítani, Istentől elszakadt, beteg, kiszolgáltatott és haldokló; azaz bűnös életünket. – 2. Itt nem a béna meggyógyítása az igazi csoda. Ha úgy tetszik,…

Szerző: refdunantul  2020.05.27. 04:00

JÉZUS LECSENDESÍTI A TENGERT. – 1. A háborgó tengeren, amikor az embert elborítják a hullámok, megijed! Talán ilyenkor még a hittől teljesen elvadított ateista is gondol Istenre? Ma már fel kell tennünk ezt a kérdést! Érvényes-e ma is az a mondat, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista? Mindenesetre…

Szerző: refdunantul  2020.05.26. 04:00

JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA PÉTER ANYÓSÁT. – 1. Péternek volt családja, és Jézus követése után sem hagyta el a családját. Jézus Krisztusba vetett hitünk elsősorban a családunkban lesz áldássá, mert nemcsak mi, mások is gyógyulnak Jézus által a családunkban. Péter legfontosabb szolgálata az volt, hogy az őt…

Szerző: refdunantul  2020.05.25. 04:00

JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY LEPRÁST. – 1. Minden betegség „leprássá” tesz, abban az értelemben, hogy a betegség kizár az emberek közösségéből, akárcsak abban az időben a leprásokat. Bárki voltál addig, egyszerre csak így neveznek: a beteg neve, kórelőzményei, zárójelentése. Susmognak, beteg vagy……

Szerző: refdunantul  2020.05.24. 04:00

KIRE, MIRE ALAPOZOL? – 1. Az életviharok olyan próbatételek, amelyek kiderítik, hogy életünk háza milyen alapokon áll (25–27). Az alap nem látszik, mert a földben van, de biztos alap nélkül ingataggá lesz a ház. Biztos alap nélkül, „fövenyre” építve, lehet bármilyen látványos az, ami testi…

Szerző: refdunantul  2020.05.23. 04:00

A HAMIS PRÓFÉTÁK – 1. Ki a hamis próféta? Nemcsak az, aki isteni tekintélyt igényel magának, hanem az is, aki bármely önös érdekért, pénzért, hírnévért, hatalomért szól és cselekszik; mégpedig képmutató és hazug módon teszi ezt. A hamis próféta, az érdekeinek megfelelően „láttat”. Semmi sem drága…

Szerző: refdunantul  2020.05.22. 04:00

JÉZUS KÖVETÉSE A SZOROS KAPUN ÁT A TÁGAS TÉRRE. – 1. A szoros kapun áthaladva le kell hajolni, magamat megalázva. A szoros kapu előtt lassítani kell, ott kapaszkodni kell, ott el kell hagyni minden önhittséget, magabiztosságot, mert csúnyán megüthetjük magunkat. A szoros kapun nem lehet sok…

Szerző: refdunantul  2020.05.21. 04:00

ÍTÉLKEZÉSÜNKRŐL – 1. Az ítéletre szükség van. Az ítélet nem más, mint egy érvényben lévő rend keretei között megkülönböztetni egymástól a dolgokat, majd ez alapján egyértelműen dönteni és cselekedni. Természetesen, az emberi bűn és gonosz határtalansága miatt mindig szükség van törvényekre,…

Szerző: refdunantul  2020.05.20. 04:00

GOND, GONDOSKODÁS, AGGÓDÁS – 1. Az emberlét része a gond, annak minden fajtája. Heidegger, a neves filozófus írja, hogy az ember élete halál-felé tartó lét, ezért életének része a gond, a szorongás. Mi lesz velünk, mi lesz a szeretteinkkel; mit hoz a holnap, mit hoz a közeli és a távoli jövő? Mi…

Szerző: refdunantul  2020.05.19. 04:00

ISTEN ÉS MAMMON – 1. A mammon: vagyon, tulajdon, gazdagság. Ravasz László szerint a mammon „miniatűr mindenhatóság”. Amíg Isten uralma alá nem kerültünk, a mammon ural bennünket. Addig az ember mindenáron meg akarja szerezni a mammont, aztán meg akarja tartani, és még többet akar belőle. A mammon…

Szerző: refdunantul  2020.05.18. 04:00

AZ IMÁDSÁGRÓL… – 1. Jézus nem azt mondja, hogy a nyilvános imádság képmutatás. Az öncélúan magamutogató, farizeusi kirakat-kegyesség a képmutató. Az ember nyomorúságos természetének része a képmutatás, amely csak a „kirakatra” ügyel, ami „haszonnal kecsegteti az üzletet”, de arra már nem figyel,…

Szerző: refdunantul  2020.05.17. 04:00

FELTÉTLENÜL KELL LÁTSZANI? – 1. Minket, akik rendszeres kegyességi életet élünk, így ez életünk legfontosabb, éltető ritmusa, folyton kísért az, hogy ebben látszódjunk, ebben legyenek „sikereink”, vagyis ezt vegyék észre mások, és kellőképpen értékeljék. Bizony értékeljük is egymást ezen a…

Szerző: refdunantul  2020.05.16. 04:00

RAVASZ LÁSZLÓ MAGYARÁZATA VILÁGOS. – 1. A törvény elrendeli a felebarát szeretetét. A felebarát szeretete azonban az emberi természet romlottsága miatt folyamatosan szűkült, saját népünk fiaira, házunk népére és a legszűkebb családtagokra. Az ember, a szeretet nagy parancsolatát egyre inkább csak…

Szerző: refdunantul  2020.05.15. 04:00

HITVALLÓAN EGYÉRTELMŰ BESZÉD ÉS ÉLET – 1. Szavaink egyértelműségére hívja fel Jézus a figyelmet. Ez az elvárás Isten népének életében az Úr kegyelme által érvényesülhet: a hétköznapokban ugyanúgy, mint az Őróla szóló bizonyságtételben. Szavainkból persze következik az egyértelműen hiteles…

Szerző: refdunantul  2020.05.14. 04:00

HÁZASSÁG ÉS PARÁZNASÁG – 1. A férfi és a nő viszonyának tisztasága a házasság medrében lehetséges. A meder nélküli folyó pusztít, a mederben szabályozott folyó pedig éltet. Isten rendje szerint az emberi élet, az emberi társadalom alapja a család. Itt teljesedhet ki igazán az emberi élet, a…

Szerző: refdunantul  2020.05.13. 04:00

TÖRVÉNY ÉS EVANGÉLIUM – 1. Az isteni törvény kifejezi Isten akaratát, életrendjét, amely nélkül minden a halálba hullik szét. A törvény továbbra is érvényben van, de a jézusi értelmezésben. – 2. Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt (17). Az érvényben van, amíg ez a világ létezik. A…

Szerző: refdunantul  2020.05.12. 04:00

MIT MOND JÉZUS A TANÍTVÁNYAIRÓL? (1) – 1. Mi vagyunk: a föld sója, világító lámpásként a világ világossága és a hegyen épített város. – 2. Jézus Krisztus szava teremtő és újjáteremtő szó. „Ti vagytok…” – mondja Jézus (13). Nem a magunk erejéből leszünk áldássá mások életében. Az Úr jelenléte,…

Szerző: refdunantul  2020.05.11. 04:00

A BOLDOGSÁGMONDÁSOKRÓL – 1. A „boldog” kifejezés itt nem egy megállapítás, hanem egy magasztaló üdvözlés lerövidített formája: „Üdv annak, akit boldognak lehet nevezni, ezért boldogan lehet dicsérni.” Isten az, aki boldog, önmagának elégséges, és akinek kegyelme abban mutatkozik meg, hogy…

Szerző: refdunantul  2020.05.10. 04:00

ISTEN ORSZÁGÁNAK EVANGÉLIUMA GYÓGYÍT. – 1. Sokan haltak meg mostanában körülöttünk, számunkra fontos emberek. Sokan súlyos betegek, testileg és lelkileg szenvednek, erőtlenek, mindenféle kínokban gyötrődnek. Persze, a jól ismert mondás szerint, az élet „orcátlanul” megy tovább, és a még…

Szerző: refdunantul  2020.05.09. 04:00

MIVEL ÉLÜNK? – 1. Most az első kísértésből induljunk ki! (3–4) Ez a kísértés a mindennapi kenyérrel, a megélhetéssel, az egyre jobb megélhetéssel kapcsolatos; valamint azzal, hogy mindent a magunk érdekében használjunk fel, és soha ne lássunk nagyobb összefüggésekben. A kísértő a böjtölő Jézus…

Szerző: refdunantul  2020.05.08. 04:00

IGAZSÁG ÉS KEGYELEM. – 1. Keresztelő János keresztsége a megtérés és bűnbánat keresztsége. A bűntelen Jézus azért keresztelkedett meg Jánosnál, hogy ezzel meghirdesse: Ő mindenben közösséget vállal népével, részese népe minden nyomorúságának, és azokat magára veszi, rólunk leveszi, minket megvált.…

Szerző: refdunantul  2020.05.07. 04:00

süti beállítások módosítása