– „Egyházi emberek” közül sokan nem hiszik a feltámadást, az örök életet. Pedig „ezek” nagy része gyülekezetekben buzgólkodik, akár tisztséget is vállal. Beszélgetések során gyakran elkottyantják hitetlenségüket, vagy próbatételek idején kifakad belőlük hitünk eme…

Szerző: refdunantul  2019.06.30. 04:00

– A Gazda mindent szépen elintézett szőlőjében, majd ránk bízta azt (1). – Aztán a Gazda elutazott. Szemét a szőlőjén és munkásain tartja, a távolból is megszólítja őket, de most nem közvetlenül van jelen közöttük (1). – Amikor a számadás ideje következett, a…

Szerző: refdunantul  2019.06.29. 04:00

– Jézus hatalma letagadhatatlan, mert ez a hatalom Jézus szavaiban és cselekedetiben nyilvánvalóan megmutatkozott. – Jézus ellenségei is kénytelenek voltak elismerni Jézus hatalmát. Látták, tapasztalták, és mégis ellene mondtak ennek a hatalomnak. – Milyen jogon, milyen…

Szerző: refdunantul  2019.06.28. 04:00

–  Jézus szava, amit a terméketlen fügefára mondott (14), nem üres átkozódás volt, hanem hatalmas szó (20–21). Mi emberek tehetetlenül, indulatosan átkozódunk, és mindent felforgatva cselekszünk. Az Úr pedig hatalmasan cselekszik. A fügefa elszáradása Jézus hatalmas szavát;…

Szerző: refdunantul  2019.06.27. 04:00

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. E hitvallás medrében folytattuk a beszélgetést, de közben igen nehéz kérdések is elénk…

Szerző: refdunantul  2019.06.26. 04:00

Jézus hatalmát, személyének rendkívüliségét mutatja az, hogy a virágvasárnapi eseménysor pontosan úgy történik, amiként azt Ő előre megmondta. A leírásban olyannyira Jézus hatalmát domborította ki Márk evangélista, hogy a virágvasárnapi bevonulás olvasáskor eszünkbe…

Szerző: refdunantul  2019.06.25. 04:00

– Ne spiritualizáljuk el az Igét a vak Bartimeus meggyógyításának történetét magyarázva. Itt nem lelki vakságról van szó. Persze, nagyon sokan vagyunk vakok, lelki értelemben: nem látjuk az Istent, nem látjuk az irányt, rosszul döntünk. De itt nem lelki vakságról van szó.…

Szerző: refdunantul  2019.06.24. 04:00

Szóljunk erről, mert Márk evangélista is szóba merészeli hozni ezt. Akik követték Jézust, tele voltak félelemmel (32). Jézus követése emberileg félelmetes-félelemmel jár: tanításának elvárása emberfeletti, miközben önmegtagadásról, kereszthordozásról (Lukács…

Szerző: refdunantul  2019.06.23. 04:00

– A gazdag ifjú nem tudta elhagyni sokféle földi kincseit, nagy vagyonát, „gazdagságát” Jézus Krisztusért (17–21), ezért szomorúan, elkomorult arccal távozott Jézus közeléből (22). – Ekkor Jézus a tanítványaihoz fordult és kijelentett egy tényt: nehéz bejutni az…

Szerző: refdunantul  2019.06.22. 04:00

– Folytathatjuk a tegnapi gondolatmenetet, ahol Jézus a tanítványaihoz szólt. A tizedik fejezetben már nemcsak a tanítványoknak szól a tanítás, a házassági elválásról, hanem sokaknak, de a tanítványok is hallották ezt. Tehát, mi maradjunk még mindig a magunk „háza…

Szerző: refdunantul  2019.06.21. 04:00

– Ez a fenyegető mondássorozat a tanítványoknak szól (35), akik már követhetik az Urat. Bizony, a tanítványok figyeljenek oda arra, hogy hiteltelenségük és gőgös önteltségük másokat ne akadályozzon meg abban, hogy Jézust követhessék (38), vagyis meg ne botránkoztassanak…

Szerző: refdunantul  2019.06.20. 04:00

Jézus a tanítványaival haladt át Galileán. Jézus nem akarta, hogy felismerjék őket, mert most csak a tanítványait akarta tanítani. Nincs ennél nagyobb ajándék, mint amikor az Úrra figyelhetünk, amikor Ő tanít bennünket, mert az Ő tudománya örök. Jézus a legfontosabbra…

Szerző: refdunantul  2019.06.19. 04:00

A tanítványok vitába bocsátkoztak az írástudókkal. Nem tudjuk, mi a vita témája, de kapcsolatos lehetett a megszállott fiú betegségével is. Vitatkozni tudnak a témáról, de meggyógyítani nem tudják a beteg fiút (14–18). Soha ne elemezzem mások nyomorúságát bölcs…

Szerző: refdunantul  2019.06.18. 04:00

HITBEN JÁRUNK, NEM LÁTÁSBAN.  (2Korinthus 5,7) – 1. A tanítványok közül hárman abba a kivételes helyzetbe kerültek, hogy saját testi szemeikkel láthatták Jézust, mennyei dicsőségében (2–3), miközben az Atya igehirdetéséből is bizonyságát kapták annak, hogy ki is Ő…

Szerző: refdunantul  2019.06.17. 04:00

ISTEN AJÁNDÉKA. – 1. Péter hitvallása Isten Lelkének ajándéka (Máté 16,17): Jézus több, mint egy nagy próféta; – Jézus a Krisztus, a Megváltó. Márk itt is hangsúlyozza, hogy erről még ne beszéljenek senkinek, majd Jézus kereszthalála és feltámadása után jön el a…

Szerző: refdunantul  2019.06.16. 04:00

– 22. vers. Jézus érintve gyógyított, noha puszta isteni szavával is gyógyíthatott volna, ahogy ezt tette a pogány asszony lánya esetében (7,29). – 23. vers. Jézus mégis, sok estben, így itt is, a korabeli hiedelemvilág mozdulatait megtartva cselekedte a mennyei csodát. Jézus…

Szerző: refdunantul  2019.06.15. 04:00

A VITA. – 1. A vita palléroz, az érvek és ellenérvek ütköztetésében kölcsönösen tanulunk egymástól, miközben létrejöhet egy magasabb szintű tudás. Ezek a megbeszélések fontosak. A vita akkor lesz nyomorúságossá, amikor mögötte valójában öncélú magamutogatás és…

Szerző: refdunantul  2019.06.14. 04:00

A két történet – az ötezrek és a négyezrek – közötti KÜLÖNBSÉGEK FONTOS ÜZENETEKET EMELNEK KI. – 1. Itt mindenben Jézus a kezdeményező, és végig a testet tápláló, testi ínségen könyörülő kenyércsodán van a hangsúly. Itt nincs tanítás, mint az ötezrek…

Szerző: refdunantul  2019.06.13. 04:00

– Jézus a Galileát körülvevő pogány területen gyógyított. Tírusz vidéke után északabbra, majd onnan délre, az ún. „Tízvárosba” ment. Azaz ismét Gadara földjére érkezett a mi Urunk. Jézus küldetése, tanítói és gyógyítói szolgálata által kísért megváltói…

Szerző: refdunantul  2019.06.12. 04:00

– Jézus mindenkihez jött, nincs megkülönböztetés. Így ment el Jézus a „pogány”, nagykereskedő Tíruszba is (24). – Bizony mindenkinél, minden népnél sok baj van. Ezek a bajok, kortól, kultúrától, vallástól függetlenül ugyanazok a nyomorúságok: a gonosz hatalma ural…

Szerző: refdunantul  2019.06.11. 04:00

– Minden vallás központi témája a tisztaság. Alapvető kérdések közé tartozik itt, hogy mi az, ami tisztátalanná tesz, és mi az, ami nem. A vallások ez alapján osszák kétfelé a világot: tiszta és tisztátalan dolgokra. Így volt ez a zsidóknál is, akik az étkezés kapcsán is…

Szerző: refdunantul  2019.06.10. 04:00

Jézus a kegyes zsidó férfi ruháját viselte, szegélyén bojtokkal, emlékezve Isten szabadító tetteire és az Isten parancsai szerinti háládatos életre (4Mózes 15,37–42). Jézus ruhájának ezeket a bojtjait ragadták meg a betegek, mert a korabeli mágikus csodahit szerint, ha az…

Szerző: refdunantul  2019.06.09. 04:00

Az ötezer ember megvendégelésének BEVEZETÉSÉRE figyeljünk most. – 30. vers. A tanítványok visszatértek az első „kiküldetésükből”. Az Úrtól indulunk, Őhozzá érkezünk meg: ez a tanítvány szolgálatának, a hívő ember és gyülekezet életének szívverése, minden…

Szerző: refdunantul  2019.06.08. 04:00

Jézus híre (14–15) – Heródes királyban korábbi bűnét, Keresztelő János megöletését juttatta eszébe. Aki még nem ismerte fel Jézust, igazi valója szerint, az is nyugtalanná válik saját bűnei miatt, az Úr közelében (16). – Keresztelő János, Isten akaratát…

Szerző: refdunantul  2019.06.07. 04:00

A tanítványok, a szolgálat során ne függjenek senkitől és semmitől, csak Jézus Krisztustól, aki hatalmat adott nekik a szolgálatra (7). Belémhasított a felismerés, hogy mennyi mindentől függünk, miközben követni akarjuk az Urat, szolgálva az Ő ügyét. Elkezdtem sorolni…

Szerző: refdunantul  2019.06.06. 04:00