ÁLDOTT VÁRAKOZÁS. – 1. Ezt a várakozást odaadó munka előzte meg. A gazda gondosan elkészítette a földet, elvetette a magot: ennyit tehetett, a mag kikeléséig nem tehet többet, de amit tehetett, azt mind megtette. Ez a gazda nem olyan, mint a „profi” munkatársak, akik mindig…

Szerző: refdunantul  2019.05.31. 04:00

NEKÜNK MÁR „VAN”! – 1. Jézus Krisztusban mindenünk megvan! (25) Üdvösségünk van. Az Úrtól kaptuk, ajándékba, érdemtelenül, amink van. – 2. Akinek pedig van, az nem rejti el, nem szégyelli, hanem nyilvánvalóvá teszi azt, amit az Úrtól kapott. A lámpásnak elrejtve…

Szerző: refdunantul  2019.05.30. 04:00

BOLDOGOK, VAGY TANÚSKODÓK? – 1. Nézzük meg az akadályokat ott, ahol a sziklás talajra és a tövisek közé hullott a mag, ezért nem tudott növekedni. – 2. Vannak olyanok, akik örömmel fogadják az Úr szavát, de a pillanatnyi helyzet felülír számukra mindent (17–18).…

Szerző: refdunantul  2019.05.29. 04:00

VÉR SZERINTI ÉS LELKI CSALÁD. – 1. Döbbenetes a kontraszt: Jézus a sokasággal bent van egy házban (20), a hozzátartozói pedig kint megálltak és beküldtek érte valakit, hívatták őt. A korábbi szakasz szerint, hozzátartozói, különc viselkedése miatt mentek érte, mert azt…

Szerző: refdunantul  2019.05.28. 04:00

BŰN ÉS BŰNBOCSÁNAT. – 1. Jézus kétféle bűnt említ: a konkrét cselekedeti bűnöket és az Istent káromló, gyalázó bűnöket (28). Az egyik fajta bűnt az ember az embertársa ellen követi el, a másikat az Isten ellen. A cselekedeti bűnök mindig magukba foglalják annak…

Szerző: refdunantul  2019.05.27. 04:00

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok…

Szerző: refdunantul  2019.05.26. 04:00

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8). – 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak…

Szerző: refdunantul  2019.05.25. 04:00

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1). – 1. Van baj elég! Ennek ellenére azzal vagyunk elfoglalva, hogy „lessük, rajtakapjuk és vádolhassuk” egymást, még a nyugalom napján is (2). – 2. Jézus ebbe szól…

Szerző: refdunantul  2019.05.24. 04:00

KELL A TÖRVÉNY, mert a bűnnel teli világban csak a törvény tarthat rendet, egyébként belesüllyednénk a gonosz káoszba. – 1. Ugyanakkor az ember legnagyobb nyomorúsága, hogy a törvényt csak gyarló módon tudjuk alkalmazni. Ahogy a korai zsidóságban a törvény értelmezése…

Szerző: refdunantul  2019.05.23. 04:00

Akik az Urat követi, hittel és hűséggel, azok ebben a világban BIZONY SOK MINDENRŐL LEMONDANAK. – 1. Ez a böjt hálaáldozat; – nem kényszer, nem érdem, hanem kegyelmi állapot. – 2. Ez a böjt nem könnyű. Nem vagyunk vakok és látjuk, hogy a maximális „vitalitásra” és…

Szerző: refdunantul  2019.05.22. 04:00

MÁTÉ, A MEGVETETT VÁMSZEDŐ ELHÍVÁSA, valamint a bűnösökkel és vámszedőkkel vállalt asztalközösség Jézus eljövetelének lényegére mutat rá. – 1. Márknál a legtisztább, legtágabb meghatározását olvashatjuk Jézus jövetel céljának, amit Máté és Lukács már…

Szerző: refdunantul  2019.05.21. 04:00

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT. – 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. Ne szóljon Jézusról az, aki nem ismeri Őt igazán (1). Ugyanakkor Jézus…

Szerző: refdunantul  2019.05.20. 04:00

JÉZUS KRISZTUS SZABADÍTÓ HATALMA. – 1. Itt áll előttünk egy ember, akiről csak annyit olvasunk, hogy leprás. Ez egy sűrített, tragikus életrajz. Mindannyiónk életéről adható ilyen pár szavas sűrítmény, életének nyomorúságáról; – lehet „cifra”, vagy tényleges…

Szerző: refdunantul  2019.05.19. 04:00

GYÓGYULÁST! – 1. Először szemléletem a lényeget! Szomszédunkban parkol egy mentőautó, amely napjában többször, szirénázva elindul egy-egy betegért; – nyaranta igen sűrűn kell mozdulnia. De nincs sziréna, ha nem üvöltő a baj. John Williams találó regénye a „Stoner”.…

Szerző: refdunantul  2019.05.18. 04:00

VERSRŐL VERSRE HALADVA FOGALMAZOK MEG ÜZENETEKET, kifejteni nem tudom, gondoljuk tovább! – 29. vers. Az istentisztelet folytatódik a családban. Simont nem tépte ki a családi szerető köréből az, hogy Jézust követte. – 30. vers. Simon családjáról nem tudunk meg részleteteket.…

Szerző: refdunantul  2019.05.17. 04:00

JÉZUS SZAVÁNAK, IGÉJÉNEK HATALMA. – 1. Jézus szava hatalommal szól. Jézus nem úgy szólt, mint az írástudók, hanem mint akinek mennyei hatalma van. Ha Ő szól, ha Ő tanít, akkor szava ma is megszólít, megtérít, újjászül és elhív. Viszont hiába magyarázzuk ezt a csodát…

Szerző: refdunantul  2019.05.16. 04:00

TANÍTVÁNYSÁG. – 1. Jézus elhívása nem emberi előzményekre támaszkodik, mert a tanítványság nem emberi elhatározás, képzettség, lelki alkat, társadalmi helyzet kérdése, hanem Jézus hatalmának bizonysága. Lám, Jézus mostani tanítványai között már az elején négy…

Szerző: refdunantul  2019.05.15. 04:00

Márk szemléletében JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE NEM CSUPÁN EGY KONKRÉT ESEMÉNY, hanem Jézus egész földi útjának jellemzése, amelynek betetőzése és gonosz feletti győzelme: a kereszt. – 1. Ez Márk témája: A kereszt teológiája, amelyben kiderül a földi Jézus személyének igazi…

Szerző: refdunantul  2019.05.14. 04:00

MIÉRT JÖTT JÉZUS? – 1. Jézus eljött és megkeresztelkedett. Itt hiányzik a bűnvallás. Márk így is utal Jézus személyének titkára, aki felvette a keresztséget, de Őneki nem volt szüksége bűnbánatra. Jézus megkeresztelkedése jelzi, hogy eljött az, aki a gonosznál, a…

Szerző: refdunantul  2019.05.13. 04:00

AZ EVANGÉLIUM KEZDETE. – 1. Az evangélium történeti kezdeteit megtaláljuk az ószövetségi ígéretekben, a prófétai igehirdetésben (Ézsaiás 40,3), és közvetlenül Jézus fellépése előtt, Keresztelő János működésében (2–8). – 2. Az evangélium isteni kezdete a…

Szerző: refdunantul  2019.05.12. 04:00

– 1. A vőlegény hívásával, sürgetésével zárul a költemény: A Biblia utolsó lapjai is a mennyei vőlegény imádságos „sürgetésével” zárulnak: „Jöjj, Uram Jézus!” (Jelenések 22,20) – 2. Jöjj, Uram Jézus! A Te jelenléted teszi „érzékennyé” a házasságot,…

Szerző: refdunantul  2019.05.11. 04:00

Nagyon egyetértek Szabó Andor magyarázatával, aki itt azt hangsúlyozza, hogy az Énekek énekében sehol sem esik szó arról, hogy a szerelem az eljövendő nemzedékek bölcsője. Legfeljebb csak utalás szintjén olvasunk erről, amikor a mandragórát említi az ének, amely a közhiedelem…

Szerző: refdunantul  2019.05.10. 04:00

Láthatjuk tehát, hogy a házasságban könnyen ELVESZÍTHETJÜK EGYMÁST. Így van ez ma is. De nem jól van így. Vegyük ezt észre, és kezdjük el keresni a másikat (1–3). – 1. Találjuk meg újra azt az egyetlent, akivel az Úrban házassági szövetséget köthettünk! Még a…

Szerző: refdunantul  2019.05.09. 04:00

AJTÓNYITÁS A HÁZASSÁG, AZ ÚRBAN, a milliárdok közül nekünk rendelt egyetlen egynek, teljes összetartozásban. – 1. A vőlegény és a menyasszony kölcsönösen vágyódnak egymás után. Ez testi vágy is, de sokkal több a testi gerjedelemnél. Ez a vágy az Isten által nekem…

Szerző: refdunantul  2019.05.08. 04:00

A FÉRFI ÉS A NŐ SZÖVETSÉGE ÁLDOTT RITMUSBAN ELEVEN! – 1. Olyan ez, mint a szív dobogása, összehúzódik és elernyed, lüktet, dobog. Közelség és távolság váltogatják egymást. – 2. Ilyen a házasság. – Gyönyörű a házastársunk (1–7)! Ő a miénk az Úrban, az…

Szerző: refdunantul  2019.05.07. 04:00