Talán A JERUZSÁLEMI VÁRFAL FELÉPÍTÉSÉNEK IDEJÉN született ez az Urat magasztaló ének, Nehémiás korában, Kr. e. 445 után. – 1. Milyen ez a világ? Minden „romos” és „szétszórt” ebben a világban, sebes és beteg (3). Minden deres, havas, jeges, nem lehet kiállni…

Szerző: refdunantul  2019.04.30. 04:00

A 146–150. fejezetek közötti zsoltárok szintén „HALLÉL ZSOLTÁROK”. – 1. Az ószövetségi istentiszteleten az egyéni kegyesség is a gyülekezet közös áhítatán valósulhatott meg. A gyülekezetben kapja a Szentlélek indítását az egyén, hogy magasztalja az Urat, amíg csak…

Szerző: refdunantul  2019.04.29. 04:00

EGYSZERRE EGYETEMES ÉS MÉGIS HITVALLÓ EZ A ZSOLTÁR. – 1. Egyetemes ez a zsoltár (2–10), hiszen minden embert, minden népet, mint az egyetlen Isten teremtményeit, magához ölel (Cselekedetek 17,26). Mindenkihez jó az Úr (8–9). Az Urat magasztalja minden teremtménye (10), még…

Szerző: refdunantul  2019.04.28. 04:00

Ebben a „Királyzsoltárban” maga a király imádkozik az Úrhoz győzelemért, hadba indulás előtt (1). ÁLDOTT AZ ÚR, AKI HARCOLNI TANÍT MINKET! (1) Így magasztalja a király az Urat. – 1. Ez azt jelenti, hogy a király tudja, tudomásul veszi, hogy a földi élet harc, hadakozás,…

Szerző: refdunantul  2019.04.27. 04:00

AZ ÚR ELŐTT ÁLLVA ILYENNÉ LESZ AZ EMBER, az Ő jó Lelke által (10). – 1. Az Úr előtt alázatossá leszünk. Az Úr előtt félretehetünk minden érdemet, minden igazságot, mert nincs semmink Őnélküle, csak hiányunk (1–2). – 2. Az Úr előtt leplezetlenek leszünk, mert…

Szerző: refdunantul  2019.04.26. 04:00

Hangosan kiált a zsoltáros (2). Börtönben van (8). Átvitt értelemben és szó szerint is valós és súlyos helyzet ez. Az emberlét „eleve” börtön. Ez csak sokszorozódik, amikor bilincseink láthatóvá is lesznek. Vannak olyan testi és lelki fájdalmak, olyan élethelyzetek,…

Szerző: refdunantul  2019.04.25. 04:00

– Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. A völgyből szemben, meredeken kiemelkedő dombokon…

Szerző: refdunantul  2019.04.24. 04:00

Az erőszakos ember halálra kínozza a másikat. Nem feltétlenül testi erőszakról van itt szó. A lelki, szellemi erőszak ugyanolyan halálos lehet. Az is erőszaknak minősül, amikor valaki „sok”, túllép egy határt, mindig szól, mindig ír, mindig válaszol, mindig jelen van. Ennek…

Szerző: refdunantul  2019.04.23. 04:00

Ez a zsoltár TEOLÓGIA, Istenről szóló tanítás, de éppen a teológia lényegi elemével, hiszen Isten maga jelenti ki nekünk azt, amit mi róla tudhatunk és mondhatunk. – 1. Isten mindentudó (1–6). Isten tudja, mit teszünk, mit mondunk; – kimondatlanul is mit gondolunk. De Isten…

Szerző: refdunantul  2019.04.22. 04:00

– 1. Személyes ez a zsoltár (1). Húsvét örömhíre csak személyesen tapasztalható meg. Jézus Krisztus feltámadott, legyőzte a halált, megváltotta a halandó embert a bűn zsoldjától (Róma 6,23). – 2. Ez az Isten az, aki nemcsak szól az emberhez, hanem megszólítja az embert…

Szerző: refdunantul  2019.04.21. 04:00

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle. – 1. Isten népe a babiloni fogságban visszaemlékezett korábbi…

Szerző: refdunantul  2019.04.20. 04:00

FELELGETŐS. – 1. Az istentisztelet vezetője dicséri az Urat, és hálát ad az Úr csodás tetteiért: a teremtésért (1–9), a szabadításért (10–15), a pusztában való vezetésért és védelemért (16–26). Isten népének boldog kiváltsága, hogy bízhat az Úrban,…

Szerző: refdunantul  2019.04.19. 04:00

MIÉRT DICSÉRHETJÜK AZ URAT? –Dicsérjük Őt, mert jó az Úr! – Dicsérjük Őt, mert az Ő irgalmas jóságából, az Ő tulajdonai, választottai lehetünk (1–4). – Dicsérjük Őt, mert irgalmas jósága hitet ajándékozott nekünk; – azt a tudást és bizonyosságot…

Szerző: refdunantul  2019.04.18. 04:00

ÁLDANI AZ URAT. – 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó…

Szerző: refdunantul  2019.04.17. 04:00

A TESTVÉREK EGYETÉRTÉSE. – 1. Az egyetértés nem egység. Ezért az „egyetértés” egy pontos és valós kifejezés, ugyanakkor Istennek tetsző. Ez az egyetértés nem egység, mert ebben a világban nincs egység, a testvérek között sincs, a Jézus Krisztust követők között…

Szerző: refdunantul  2019.04.16. 04:00

A MÉCSES utat mutat. A mécses megfogható, látható tárgy, de túlmutat önmagán. – 1. Fontosak az ilyen konkrét mécsesek, amelyek érzékelhetőek, és reményt ajándékozóan többek önmaguknál. Ilyen „mécses” a családom. Meg kell ölelnem a feleségemet, a lányaimat, hogy…

Szerző: refdunantul  2019.04.15. 04:00

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK. – 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14). – 2. A kisgyermek legfőbb jellemzője az, hogy boldog, elégedett, csendes, amikor az anyja közelében…

Szerző: refdunantul  2019.04.14. 04:00

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz. Várunk, mítoszokat gyártunk, emberekben reménykedünk: majd jobb…

Szerző: refdunantul  2019.04.13. 04:00

HITVALLÓ ZSOLTÁR ez, amelyet a gyülekezeti istentiszteleten énekeltek. – 1. Ilyenkor Isten népe visszatekintett múltjára, majd ezt összegezte: Sokan szorongatták őket, hitüket, de mégsem bírtak velük (1–3). Isten azonban igazságos volt. Isten nem engedte népét vég nélkül…

Szerző: refdunantul  2019.04.12. 04:00

Isten áldása az Ő ajándékait hirdeti, amelyeket csak Ő adhat. EZEK AZ ÁLDÁSOK AZ ISTENFÉLELEM AJÁNDÉKAI (1). – 1. Isten áldása, ha valaki a saját keze munkájából élhet; – nem szorul másokra; – egészséges, ezért tud dolgozni; – és munkájának kellő gyümölcse van,…

Szerző: refdunantul  2019.04.11. 04:00

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL… – 1. Isten áldása az Ő megváltó, szabadító, vezető jelenléte földi életünkben, amely által mi is áldássá lehetünk ebben a világban. Isten áldása nélkül hiábavaló minden emberi erőlködés (1–2). – 2. A zsoltáros úgy beszél Isten…

Szerző: refdunantul  2019.04.10. 04:00

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA… – 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3). – 2. Minden itt, a halál árnyékának völgyében megtapasztalt szabadítás azonban csak előíze annak a…

Szerző: refdunantul  2019.04.09. 04:00

Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át (2) – hallhattuk a Zsoltárból. Aki az Úrban bízik, az bizonyosságban él. MIT JELENT BIZONYOSSÁGBAN ÉLNI? – 1. Megtapasztalod, hogy átölel az Isten. Mint ahogy a Kárpát-medencét is hegyek veszik körül, ami egy…

Szerző: refdunantul  2019.04.08. 04:00

A SZABADÍTÓ ISTEN DICSÉRETE. – 1. Ez a zsoltár általánosan fogalmazza meg a veszedelemből népét megszabadító Isten dicséretét. A zsoltáros szándékosan elhagyja a magasztalás mögött rejlő konkrét esemény megnevezését. Az általánosítás teszi lehetővé, hogy teljesen a…

Szerző: refdunantul  2019.04.07. 04:00

– A magyar vizslánk megöregedett. A kiszabott ideje lassan letelik. Hófehér a pofája, tele van csomókkal a teste, alig lát, szinte süket, sokat fekszik, nehezen jár… Mégis, amikor hazaérek, és észleli, azonnal ugrana, jönne elém, többször próbálkozik felkelni, visszazuhan, de…

Szerző: refdunantul  2019.04.06. 04:00