Ez a „jaj” szíven üt. Nagy baj, ha nem üt szíven bennünket! Még akkor is fontos meghallani ezt a „jaj”-t, ha tudjuk, hogy Márk a „legenyhébben” fogalmazta meg ezt a jelenetet, mintegy intő, „hitoktatói” céllal, amelyben nem is nevezi meg Júdást, mint Máté és János, így csak a 43. versben derül ki,…

Szerző: refdunantul  2021.08.31. 04:00 komment

A Jézus iránti tisztelet és szeretet megtartja a józan rendet, de a hitvalló pillanatban áttöri a szokásos kereteket. Az asszony váratlan megjelenése, odaadó tette, amellyel Jézus elé önti élete minden eddig kincsét, a drága kenetet: megdöbbentő volt. Ezzel szemben áll a többiek józan…

Szerző: refdunantul  2021.08.30. 04:00 komment

Ezek a sorok nem félelmetesek, hanem vigasztalóak azoknak, akik az Úrban vannak; szerte a világon (27). Jézus Krisztus visszajövetele azokban a napokban történik, aminek idejét senki sem tudja, csak az Atya; noha jeleit láthatjuk, mint ahogy a fügefa zöldellése jelzi, hogy itt a nyár. Ezért mindig…

Szerző: refdunantul  2021.08.29. 04:00 komment

Jézus intése érintsen most meg bennünket: „Vigyázzatok!” (5) Ez az intés érvényes ránk mindenkor, akik az Úr követői vagyunk. Vigyázzunk, hogy meg ne tévesszen valaki bennünket! Folyamatosan hatások érnek bennünket, ezerfélék. Könyörögjünk, hogy az hasson ránk, ami nemcsak emlegeti az Urat, hanem…

Szerző: refdunantul  2021.08.28. 04:00 komment

Mitől óvakodjunk, Jézus tanítása szerint? (37)  Óvakodjunk a hiú dicsőségvágytól! Az írástudók hosszú ruházata, amelyet a gazdag előkelők és a tudós rabbik viseltek, kiemelte őket a többiek közül; miközben ezek szerettek sokak előtt tündökölni, kitűnni, szerették a nyilvánosságot, ott az…

Szerző: refdunantul  2021.08.27. 04:00 komment

Első hallásra egy udvarias párbeszédet hallunk itt. Egy írástudó megkérdezte Jézust a legfőbb parancsolatról (28). Jézus két törvényi hellyel felelt (29–31); a két hely együtt a Nagyparancsolat (5Mózes 6,4–5; 3Mózes 19,18). Az írástudó megdicsérte Jézust, hogy jól felelt, mert Isten és egymás…

Szerző: refdunantul  2021.08.26. 04:00 komment

Jézus azt mondja: Tévedünk, nem ismerjük az Írásokat, mert nem ismerjük az Isten hatalmát. Először meg kell ismernünk az Isten hatalmát, amely megszabadított, bűnbocsánatot, új és örök életet adott nekünk; és csak utána érthetjük helyesen az Írásokat; meg mindent, ami velünk történik. Amíg az Isten…

Szerző: refdunantul  2021.08.25. 04:00 komment

Boldog az az ember, aki tudja, hogy élete az Úr kezében van, ezért életének megoldása, üdvösséges egysége is az Úr ajándéka. Boldog az az ember, aki erre minden nap kezdetén, életének minden idejében hálaadással és könyörgéssel tud rácsodálkozni (11), mert Isten ajándékai csodálatosak (Zsoltárok…

Szerző: refdunantul  2021.08.24. 04:00 komment

Jézus isteni hatalommal cselekedett. Ez ingerelte azokat, akiknek nem volt hatalmuk, pedig ők lettek volna az isteni hatalom letéteményesei: a főpapok, az írástudók és a vének. De nekik csak szavaik voltak, miközben tehetetlenül ragaszkodtak a hagyományokhoz (27). Bosszúságukban keresték meg Jézust…

Szerző: refdunantul  2021.08.23. 04:00 komment

Jézus tanítást ad itt a hitről. A hit Istené, pontosan ez a szerkezet szerepel az eredetiben, vagyis a hit azért Istené, mert Ő adja a hitet, a hit Őrá támaszkodik, Őbelőle él; ilyen értelemben istenhit. A hitről Jézus azt mondja, hogy az részesedést jelent Isten hatalmában, akinél minden lehetséges…

Szerző: refdunantul  2021.08.22. 04:00 komment

Nézem, mi minden miatt viaskodnak az emberek egymással… Az ember akkor jutott hitre, amikor ráébredhetett arra, hogy nincs semmije, az Úr nélkül. A Jelenések könyve ezt így fogalmazza meg: „Azt mondod, gazdag vagy és nincs szükséged semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a…

Szerző: refdunantul  2021.08.21. 04:00 komment

Márk a lényegre koncentrál, a részleteknél nem időzik, a földrajzi pontosság sem fontos számára: Betánia Jeruzsálemtől három kilométerre feküdt, Bétfagé pedig már Jeruzsálem külvárosának számított, tehát a sorrend fordított, mint ahogy Márk említi. Valamikor fontosak a részletek, de amikor…

Szerző: refdunantul  2021.08.20. 04:00 komment

Egy vak koldus, aki korábban már hallott Jézus könyörülő szeretetéről, nem szégyellt kiáltani Jézushoz. Bartimeust ekkor már nem érdekelte a nyilvánosság, a jerikói városkapu forgalma, sem az emberek véleménye, abbahagyta a „viselkedést”, és felfedte, mennyire fáj a nyomorúsága, a tehetetlensége…

Szerző: refdunantul  2021.08.19. 04:00 komment

Ez a jézusi „de” magasra teszi a mércét! (43) Jézus a tanítványaihoz fordul, hozzánk fordul, és azt mondja, hogy az övéi között más a rend, mert mindenben az isteni rend a rend, amelynek egyik fontos megnyilvánulása, hogy a testvérek között nincs versengés, hanem egymást szeretik, tisztelik, nagyra…

Szerző: refdunantul  2021.08.18. 04:00 komment

Márk csak annyit mond, hogy valaki, egy ember, odafutott Jézus elé, térdre borult előtte és egy kérdést tett fel Jézusnak (17). Arról, hogy ez a valaki gazdag volt, csak később hallunk (22). Tehát az eredeti, önálló történet elsődleges szempontja nem a gazdagság, nem a vagyon témája volt, hanem…

Szerző: refdunantul  2021.08.17. 04:00 komment

Jézus Krisztus egyértelmű kijelentést tesz a házassággal kapcsolatban. Ő az események Ura; akivel összeköttetett az életem, az örök hűségre kötelez (9).  Amikor Mózes válólevélről rendelkezett, akkor ezzel, Isten szerető rendjének törvénye, az elbocsátott asszonyt védte egy férfijogú társadalomban…

Szerző: refdunantul  2021.08.16. 04:00 komment

Isten sózza meg az embert. A só megízesít és tartósít, megóv a romlástól. Isten megsózta ízetlen és megromlott, halálosan romlandó életünket, Jézus Krisztusban. Ez az evangélium, amelyet Márk ezzel a képpel, metaforával fejez ki (49).  A tűzzel való megsózatás, Isten által, így az emberre nézve…

Szerző: refdunantul  2021.08.15. 04:00 komment

Mint a zeneműben a fő téma, úgy ismétlődnek Jézus kijelentései a szenvedéséről, a halálálról és a feltámadásáról. Ezek mutatják az események igazi értelmét, irányát, célját. Most másodszor szól Jézus, Isten megváltó szeretetének beteljesedéséről, az Ő halála és feltámadása által (31).  Jézust addig…

Szerző: refdunantul  2021.08.14. 04:00 komment

Ennek a beteg fiúnak olyan rohamai voltak, amelyek leteperték, miközben a beteg tajtékzott, a fogát csikorgatta, ön- és közveszélyes volt. Milyen betegség ez? Mi éreztünk-e már hasonlót: amikor feszít valamilyen fájdalom, indulat, amely vagy kitör belőled, és megnyugvást keresve rombol, vagy benned…

Szerző: refdunantul  2021.08.13. 04:00 komment

A három tanítvány – Péter, Jakab és János – betekinthetett a mennyi világba, amely sokkal jobb mindennél (5; Filippi 1,23), feltárult előttük Jézus Krisztus mennyei dicsősége (2–5).  Milyen döbbenetes a hatás: az ember nyomorúságára jellemző az a kettősség, amit a tanítványok is átéltek, miszerint…

Szerző: refdunantul  2021.08.12. 04:00 komment

Az eredeti görög szövegben szereplő kifejezés azt írja, hogy Jézus megintette, megdorgálta, megfenyegette Pétert, hogy senkinek ne beszéljenek Őróla. Ez az erős tiltás arra vonatkozik, hogy nem tudunk és nem is szabad addig beszélni Jézusról, amíg nem tudjuk, hogy ki is Ő valójában, mert akkor téves…

Szerző: refdunantul  2021.08.11. 04:00 komment

A bétsaidai vak meggyógyítása egy kérdéssel kezdődik: „Látsz-e valamit?” (23) Ez a kérdés kapcsolódik az előző szakaszhoz, amikor Jézus, a négyezer ember megvendégelése után meginti a tanítványokat: „Szemetek van, mégsem láttok…” (8,18) Nagy kérdés tehát, hogy ha látunk is a testi szemeinkkel, mit…

Szerző: refdunantul  2021.08.10. 04:00 komment

Mi a látványosságra figyelünk fel, keresztyénként is! Teológusaink meg is fogalmazzák, egy látványos világban az evangéliumot is látványossá kell tenni: jelek kellenek, amelyekre a ma embere felfigyel. Innen már csak egy lépés az a gondolat: „Ha az Úr szeret, akkor megment, meggyógyít, csodát tesz…”…

Szerző: refdunantul  2021.08.09. 04:00 komment

Jézus még mindig nem zsidó, hanem pogány területen járt. Itt történt a négyezer ember megvendégelése. Ez az első különbség, az ötezer ember megvendégeléséhez képest. Mindegyik különbség üzenetet hordoz. Jézus a nem zsidók, a pogányok számára is eljött, hogy „megelégítse” őket (1). Sokan jöttek,…

Szerző: refdunantul  2021.08.08. 04:00 komment

Jézus megérintette a süketnéma embert, a fülét és a nyelvét is. Még mindig pogány vidéken jár Jézus, olyan helyen, ahol a zsidó ember nem érinthetett meg senkit, mert tisztátalanná vált. Jézus érintése hirdeti, hogy Isten gyógyító és megváltó érintése mindenkié. Jézus érintése nemcsak gyógyító…

Szerző: refdunantul  2021.08.07. 04:00 komment

süti beállítások módosítása