AZ EPILEPSZIÁS FIÚ MEGGYÓGYÍTÁSA. – 1. Jó volt, mindennél jobb volt Jézussal lenni, fent a hegyen, és beletekinteni az örökkévalóság ígéretes, maradéktalan valóságába. – 2. Lejövet a hegyről, a völgyben azonban újra szembesülni kellett az emberlét minden nyomorúságával: testi-lelki-idegi…

Szerző: refdunantul  2020.06.30. 04:00

JÉZUS MEGDICSŐÜLÉSE. – 1. Egyik éjszaka, nem tudtam aludni, próbáltam dolgozni, a háttérben, a tv-ben egy zenekar koncertje szólt. Ügyet se vetettem rá: háttérzörej…, majdnem el is kapcsoltam. Aztán azt vettem észre, figyelem a zenét: remek fúvós hangszerelés, nem a megszokott, tucat popzene, hanem…

Szerző: refdunantul  2020.06.29. 04:00

JÉZUS KÖVETÉSE. Jézus követése önmegtagadás és kereszthordozás (24). – 1. Jézus Krisztus az élet Ura! Nem az élet megtagadásáról van szó Jézus Krisztus követésében, hanem a saját határtalan önzésem megtagadásáról, éppen azért, hogy kiteljesedhessen az élet; mások élete, és ezáltal az én életem is.…

Szerző: refdunantul  2020.06.28. 04:00

JÉZUS ELŐSZÖR SZÓL NYÍLTAN HALÁLÁRÓL ÉS FELTÁMADÁSÁRÓL. – 1. Jézus küldetése nem a siker és a dicsőség. Jézus küldetésében benne van a kereszt és a szenvedés. A kereszt benne van Isten gondolatában. Jézusra tekintve nem öncélú szenvedésről, hanem megváltó szenvedésről van szó, olyan isteni…

Szerző: refdunantul  2020.06.27. 04:00

PÉTER VALLÁSTÉTELE. – 1. Boldog az az ember, aki Jézusban meglátja a Krisztust, az Isten Fiát, a Megváltót, kiúttalan életének szabadítóját. Ezt a csodát Isten Lelke végzi el: meglátni terhelt és halandó életünk egyetlen megoldását, az Urat. Nem test és vér, vagyis nem emberi erőlködés, nem emberi…

Szerző: refdunantul  2020.06.26. 04:00

A FARIZEUSOK JELT KÍVÁNNAK. – 1. Fogékonyak vagyunk minden gonoszságra és paráznaságra; mindenre, ami e-világi kincs, szépség, hatalom, okosság, tehetség, tudomány. A műholdaknak is hiszünk az időjárást illetően. Persze ezzel önmagában semmi gond nincs. Fogékonyak vagyunk minden „lelkizésre”,…

Szerző: refdunantul  2020.06.25. 04:00

NÉGYEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE. – 1. Elfáradnak a legkülönbek is (Ézsaiás 40,30). Egy határon túl kidőlünk (32). Nincs mindenre erőnk! Jézus Krisztusban mindenre van erőnk (Filippi 4,4), amire Ő megbíz bennünket, és amihez Ő – aki ismeri Istentől kapott „kereteinket” – erőt is ad nekünk. De az…

Szerző: refdunantul  2020.06.24. 04:00

A KÁNAÁNI ASSZONY. – 1. A nyomorúság minden ember közös tapasztalata, a kulturális, vallási, nemzeti sokszínűség ellenére is. Az ember sokféle tekintetben kegyetlenül meggyötörhető, gonosznak kiszolgáltatott és krisztusi megváltásra szoruló lény (22); akárcsak ez a tíruszi asszony és beteg lánya…

Szerző: refdunantul  2020.06.23. 04:00

JÉZUS TANÍTÁSA A TISZTASÁGRÓL – II. – 1. Jézus rámutat arra, hogy igeértésünk, igemagyarázatunk, teológiai rendszerünk, ebből következő történeti hagyományaink ereje gyakran felülírja az Isten valóságos akaratát: az Isten és emberszeretet parancsát (15,1–9). Önmagunkat, identitásunkat védjük,…

Szerző: refdunantul  2020.06.22. 04:00

JÉZUS TANÍTÁSA A TISZTASÁGRÓL – I. – 1. Áldozati ajándékká lett az, amit a jeruzsálemi templom számára felajánlottak. Ettől kezdve ez a felajánlás érinthetetlenné lett, még akkor is, ha sokkal később került felhasználásra a templomi istentisztelet során. Nemcsak a szokássá lett rituális…

Szerző: refdunantul  2020.06.21. 04:00

JÉZUS A TENGEREN JÁR. – 1. Ments meg, Uram! Közös kiáltásunk ez, amikor már messze eltávolodtunk a parttól, amikor már nem lehet visszafordulni, amikor már csak előre lehet „hajózni” (24). Közös kiáltásunk ez, amikor „beesteledett” (23), amikor „hullámok rémítenek” (394. dicséret 2. verse), amikor…

Szerző: refdunantul  2020.06.20. 04:00

ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE. – 1. Jézus is gyakran megállt egyedül az Atya előtt (13). Ő, akit betöltött a Szentlélek, mennyei erővel, mégis folyamatosan elkérte azt. Ha Jézus Krisztusnak szüksége volt erre, mennyivel inkább szükséges ez nekünk, akik gyarlók és erőtlenek vagyunk. Ahhoz, hogy más…

Szerző: refdunantul  2020.06.19. 04:00

KERESZTELŐ JÁNOS HALÁLA. – 1. Akiben felébred a lelkiismeret, annak Istennel van dolga. Ilyenkor az Ő kegyelme „piszkálta” meg a lelkünket Szentlelke által, hogy hitre, megtérésre, bűnbánatra és új életre segítsen. Isten kegyelme végzi el azt is, hogy a lelkiismeret-furdalás rémképeiből megtérés…

Szerző: refdunantul  2020.06.18. 04:00

JÉZUS NÁZÁRETBEN. – 1. Akit közelebbről ismerünk, aki közöttünk nőtt fel, akit már megszoktunk, akit tegezünk, azt nehezebben tudjuk tisztelni; főleg, ha számos gyengeségére is fény derült ebben a közelségben. Éppen áradoznak valakiről, a fülem hallatára, én viszont jól ismerem az illetőt, ezért…

Szerző: refdunantul  2020.06.17. 04:00

AZ ELREJTETT KINCS, AZ IGAZGYÖNGY… – 1. Az Isten országa kincsének és igazgyöngyének valósága és értéke „elrejtett”: meg kell találni, észre kell venni, meg kell különböztetni a hamistól; és minden egyebünket oda kell érte adni, hogy az a „drága kincs” a miénk lehessen. – 2. Isten kegyelme segít…

Szerző: refdunantul  2020.06.16. 04:00

A BÚZA ÉS A KONKOLY PÉLDÁZATÁNAK ÉRTELME. Joó Sándor igehirdetése, Jézus magyarázata nyomán, meghatározó számomra „A búza és konkoly” példázata kapcsán. – 1. Jézus példázata arra nézve nem ad feleletet, hogy micsoda a gonosz, hogy néz ki, honnan van, miért létezhet ezen a világon. Ezek elméleti…

Szerző: refdunantul  2020.06.15. 04:00

A MUSTÁRMAG ÉS A KOVÁSZ. – 1. Annyi minden rejtett (35). Olyan dolgok történtek eddig körülöttem, ebben az esztendőben, hogy ha az ember komolyan belegondolna, megzavarodna, hit nélkül. Olyan dolgok történnek a világban is, hogy védekezünk: nem gondolunk bele a történésekbe. Eleve elnyomjuk…

Szerző: refdunantul  2020.06.14. 04:00

A BÚZA ÉS A KONKOLY. – 1. Az Isten országa ahhoz az emberhez hasonló, aki jó magot vetett a földjébe. Innen szemléljük az egész példázatot! (24) Ez nagyon fontos. Ehhez vegyük hozzá Jézus magyarázatát is! A jó magot Ő maga, az Úr Jézus Krisztus veti el a világba, azaz a szántóföldbe, és ez a jó mag…

Szerző: refdunantul  2020.06.13. 04:00

Szerző: refdunantul  2020.06.12. 04:00

Szerző: refdunantul  2020.06.11. 04:00

JÉZUSTÓL JELT KÍVÁNNAK. – 1. Jézus már sok jelet tett, ha csak azokat vesszük számba, amelyeket Máté eddig lejegyzett. De még több kell! Az írástudók a mózesi törvény egy passzusa alapján, annak is sajátos értelmezése szerint, kérték a jelet Jézustól (38), hogy igazolja magát, mint igaz próféta…

Szerző: refdunantul  2020.06.10. 04:00

JÉZUS BELZEBUB SZÖVETSÉGESÉNEK MONDJÁK – II. – 1. Egyértelműen fogalmaz a mi Urunk: aki nincs Ővele, az ellene van; így minden emberi jóság ellenére is győz a gonosz; hiszen aki nem Ővele gyűjt, az tékozol (12,30). – 2. Miben mutatkozik meg ez a tékozlás? Minden, amúgy szorgos és értékelendő…

Szerző: refdunantul  2020.06.09. 04:00

JÉZUST BELZEBUB SZÖVETSÉGESÉNEK MONDJÁK – I. – 1. A balatoni hosszú hétvégék – különösen tavasszal és nyáron – egyre nehezebbek. Persze nagy öröm, hogy újra felfedezték ezt a lágy édesvizű, csodálatos tavat az emberek. De minden tele van, mozdulni nem lehet, mindenki feszült, pihenni lehetetlen.…

Szerző: refdunantul  2020.06.08. 04:00

JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA A SORVADT KEZŰT SZOMBATON. – 1. A nyugalom napjának megszentelése ma nem kérdés. Sokan annyira elfelejtették már a Biblia és az egyház nyelvét – ez nagy baj egyébként –, hogy nem értik azt, amit beszélünk, vagy teljesen félreértik az üzenetet. Ezt az érthetetlenséget az egyéb…

Szerző: refdunantul  2020.06.07. 04:00

KALÁSZTÉPÉS SZOMBATON. – 1. A farizeusok szerint Jézus tanítványai vétkeztek, mert olyat tettek, amit nem szabad a mózesi törvény szerint: éhesen, kalászokat tépdestek, kimorzsolták abból a szemeket, és ettek. A szemek kimorzsolása pedig aratásnak számított, munkának számított, a törvény…

Szerző: refdunantul  2020.06.06. 04:00

süti beállítások módosítása