Izráel királya volt a Prédikátor, Jeruzsálemben (12). Salamon királyi tevékenységének (1,1) külső eseményeit olvashatjuk a történeti könyvekben. Itt a belsőt látjuk, ahogy mindezt megélte, a bölcsességet, a pompát, a nagyságot, a hatalmat, mások tiszteletét és elvárásait. Az események, a történések,…

Szerző: refdunantul  2021.06.17. 04:00

A prédikátor könyvének teológiájából induljunk ki. A prédikátor istenfélelemmel néz szembe e „hasadt” világ tényszerű hiábavalóságaival. Ennek az istenfélelemnek egyik jele az, hogy Istenre hagyatkozva elfogadja Isten döntéseit, azokat nem perli, mert azok jók, és az ember számára, mélységük…

Szerző: refdunantul  2021.06.16. 04:00

A gonosz ellen fel kell venni a harcot! De a gonoszt csakis az Úr győzheti le! Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy az Úrra hivatkozva, de mégis gyarló emberi indulattal kezdjünk el harcba szállni a gonosszal. Istené az ítélet, a mi harcunk a gonosz ellen, a krisztusi irgalomban nyilvánulhat meg.…

Szerző: refdunantul  2021.06.15. 04:00

Veszedelmes a magabiztosság. Benjámin törzse a harmadik ütközetnek, két győzelem után, nagy magabiztossággal vágott neki. Először úgy tűnt, hogy ezt is győzelemre viszik (32). Nem is hiányzott a magabiztosság a benjámini seregből. A magabiztosság azonban nem kedves az Úr előtt, mert a magabiztos…

Szerző: refdunantul  2021.06.14. 04:00

Ki az, aki tetten érheti a gonoszt, és kitakaríthatja azt?  A benjámini Gibea lakói fajtalan, gyalázatos gaztettet követtek el (6) az efraimi lévita és annak másodfelesége ellen. A lévita Izráel egész közösségét harcba hívta Benjámin törzse ellen (4–6), hogy kitakarítsák a gonoszt Izráelből (13),…

Szerző: refdunantul  2021.06.13. 04:00

Úgy olvasom ezeket a fejezeteket is, mint Isten Igéjét, imádságos tisztelettel és alázattal. A Bírák könyvéről szóló egyes kommentárok a függeléknek nevezett záró fejezetek magyarázatát egyszerűen kihagyják. Bizony, bennem is felvetődött a kérdés: Mi építőt lehet találni ezekben a fejezetekben?…

Szerző: refdunantul  2021.06.12. 04:00

A Bírák könyvének záró fejezetei arról szólnak, hogy mik történtek akkor, amikor nem volt király Izráelben (1). Fogalmazzunk a teljes Írás alapján úgy, hogy ha nem Isten, az egyetlen Úr az életünk királya – egyéni, egyházi és közösségi életünk királya –, akkor nem vesszük komolyan az Isten által…

Szerző: refdunantul  2021.06.11. 04:00

Hányszor, de hányszor láttam pont ilyen esetet, mint amilyet Míká átélt. Most, bűnbánattal, hadd fogalmazzak kollektív módon! Éljük az életünket, észre sem vesszük, ahogy kialakítjuk életünk bálványait, „házi szentélyeit”, saját életünk fontos, biztonságosnak hitt pontjait – amelyek nélkül nem lehet…

Szerző: refdunantul  2021.06.10. 04:00

Keressük azt a helyet, ezen a világon, ahol nem hiányzik semmi, ahol minden jó. Ez a hely azonban csakis Isten ajándéka lehet, és csakis hitben adatik nekünk: a maga teljességében majd „odaát”, hit által azonban már itt megízlelhető. Ez az ország az Isten országa. Nem mi hozzuk létre ezt az…

Szerző: refdunantul  2021.06.09. 04:00

Ebben a fejezetben olvasunk lopásról, átkozódásról, saját vallás kialakításáról, bálványszobor készítéséről, amit ráadásul igaznak akarnak feltüntetni – mindenki a magáét –, ahogy ebben a történetben Míká (1–6), a saját maszek szentélyét és bálványozását egy nélkülöző, kiszolgáltatott lévitával…

Szerző: refdunantul  2021.06.08. 04:00

Sámsonnak, az erős embernek, meg kellett tapasztalnia az erőtlenséget, a kiszolgáltatottságot, a totális megalázottságot, ahol a győztesek élvezettel szórakoztak nyomorúságán (22–25). Ma ennek az élvezkedésnek egészen kifinomult változatai vannak. Sámson nyomorúságában az Úrhoz fordult, Istenhez…

Szerző: refdunantul  2021.06.07. 04:00

Sámson gyenge, sebezhető pontja az volt, hogy nem tudott ellent állni a szép nőknek, a timnai után egy gázai filiszteus nő következett, majd a Delila nevezetű. Ezt olvassuk a názír fogadalmú Sámsonról: meglátta a kívánatos nőt, megszerette, bement hozzá (1–4). Ezek közül egy nő sem a saját népe…

Szerző: refdunantul  2021.06.06. 04:00

Vegyük komolyan, hogy Sámson minden tetténél, annak gyarlóságai ellenére, azt olvassuk, hogy megszállta őt az Úr Lelke! (14). A mai igeszakaszban egyértelművé lesz ennek a ténynek a fontossága.  Isten népe beletörődött a helyzetébe; abba, hogy idegenek, ez esetben a filiszteusok uralkodtak rajtuk,…

Szerző: refdunantul  2021.06.05. 04:00

Ilyen az ó-emberi düh. Ilyenek vagyunk mindnyájan. Újjászületett emberként is, e testben élve, végig kísért bennünket az ó-emberi indulat, hiszen e testben távol lakunk az Úrtól (2Korinthus 5,6).  Kinek van igaza, nem is érdekes, a lényeget illetően. Az egyik oldalon ott áll Sámson apósa, aki azt…

Szerző: refdunantul  2021.06.04. 04:00

Lehet addig kísérteni, zaklatni, gyötörni, kínozni a másikat, míg az megadja magát? Ne feleljünk azonnal a kérdésre, hanem alázattal tartsunk önvizsgálatot! Ne intézzük el a dolgot annyival – az egyébként igaz megállapítással –, hogy Sámson, az erős ember, még csak testben volt erős… Gondoljunk a…

Szerző: refdunantul  2021.06.04. 04:00

Sámson ízig-vérig ember volt. Megtetszett neki egy filiszteus nő, a „micsoda egy nő!” élményével; és minden isteni törvény ellenére (5Mózes 7,3), neki csak az a nő kellett (1–3). Amikor a szüleivel együtt elmentek a lány szüleihez, mert a házassági szerződéseket a szülők kötötték (1Mózes 21,21),…

Szerző: refdunantul  2021.06.02. 04:00

Egy gyermektelen házaspár találkozott az Úr követével, az Úr angyalával, aki a meddőségből szabadulást ígért, egy gyermeket. Sokféle nyomorúság van ebben a világban: mindenki hordozza a magáét, vannak, akik perlekedve; mások közömbösen és beletörődve; és vannak olyanok, akik hittel, az Úr…

Szerző: refdunantul  2021.06.01. 04:00

süti beállítások módosítása