Isten ereje és bölcsessége kell ahhoz, hogy az Úr által ránk bízott ügyben, a sok belső széthúzás ellenére, az egységet tudjuk képviselni, és az egységes népet az Istennek kedves irányba tudjuk vezetni; vagyis nem egy elvtelen, öncélú egység fenntartásáról van itt szó, hanem Istennek kedves…

Szerző: refdunantul  2021.05.31. 04:00 komment

Az Úr Lelke szállt Jeftére, amikor konkrétan abban a feladatban szolgált, amit az Úr rábízott (39), és az Úr Lelke győzelemre is segítette Jeftét. Ha az Úr elhív egy konkrét feladatra, ahhoz Lelkét adja nekünk, vagyis engedelmességet, erőt, vezetést, győzelmet (32–33). Amikor azonban Jefte nem a…

Szerző: refdunantul  2021.05.30. 04:00 komment

„Mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jössz ellenem?” (12) Fontos kérdés ez: mielőtt bármit tennénk, próbáljuk megkérdezni, tisztázni, hogy mi is valójában a probléma. A kérdés arra is utal, hogy a harc helyett akkor inkább jobb, ha békén hagyjuk egymást, ha nincs dolgunk egymással, vagyis…

Szerző: refdunantul  2021.05.29. 04:00 komment

Az Úr színe előtt élhetjük meg a kitaszítottságot. Jeftét elűzték apja házából, mert parázna nő fia volt, és amikor apja felesége is szült fiakat, kitagadták az örökségből. Jeftének menekülni kellett apja házából és a testvérei elől. Pedig Jefte alkalmas ember volt, erős vitéz; de nem tartozott a…

Szerző: refdunantul  2021.05.28. 04:00 komment

Amikor otthonra találunk, akkor körbevesznek minket a szomszédok. Az otthon attól otthon, hogy az ember ott védettségben, oltalomban, békében él a szeretteivel. Ezért építünk kerítést, ültetünk elé sövényt, kifejezve a hely intimitását. Az otthon fontos: a mennyei haza, az üdvösséges megérkezés…

Szerző: refdunantul  2021.05.27. 04:00 komment

Már régóta tudom, akikről alig, vagy keveset hallok, azok végeznek békés, építő, áldott szolgálatot; ott növekszik az Isten országa. Mi eleve rossz mérce szerint értékelünk: arra figyelünk, aki sokat nyüzsög és látványos eredményeket mutat fel, aztán mindig kiderül, hogy a nyüzsgés feszültségeket…

Szerző: refdunantul  2021.05.26. 04:00 komment

Az ember látja, hogy baj van, ilyenkor védett helyet, oltalmat keres. Életünk bizonyos helyzeteiben a menekülés és az oltalom keresése, valamint a védekezés, Isten Lelkének indítása. Csak az Úr megbízásából, egy konkrét feladatban és meghatározott időre van szükség hősökre. Sajnos, sokkal több a…

Szerző: refdunantul  2021.05.25. 04:00 komment

A hűtlenség viszályt teremt, és a viszálykodás mindent megemészt, mint a tűz. Pont úgy, ahogy azt Jótám példázatában olvastuk (9,15). Aki hűtlenné lesz Istenhez, és ennek nyomán a másik emberhez, ahhoz szintén hűtlenné lesznek. A hűtlenség a gonosz lélek műve. Istentől csak jó érkezhet!  Amikor azt…

Szerző: refdunantul  2021.05.24. 04:00 komment

Gedeon két fia, két embertípus. Az egyik – Abímelek – irgalmatlanul gázol át, még a féltestvérein is, a hatalomért. A másik – Jótám – az Isten megtartó kegyelméből menekülhet meg, hogy az Úr példázatos üzenetét átadja, amely minden „kánaáni típusú királyság” kritikája. Jótám példázata szerint a fák…

Szerző: refdunantul  2021.05.23. 04:00 komment

Gedeont ebben a fejezetben végig a másik nevén emlegetik: Jerubbaal. Ez a név kétértelmű, mint ahogy Gedeon élete is az volt, hiszen a név jelentése egyszerre lehet: Baal-hívő ugyanúgy, mint a Baal ellensége. Az Urat emlegető (8,23), de kétértelmű élet, valójában hiteltelen, képmutató és engedetlen…

Szerző: refdunantul  2021.05.22. 04:00 komment

A győzelem életveszélyes csapda. Az ember nem is veszi észre, hogy a gonosz kezdi el tépdesni az életét. A győztesek többnyire megölték és kifosztották a legyőzötteket. Gedeon nem volt irgalmas a neki ellentmondóknak: saját népe körében sem (8,13–17); és az egyébként testvérnép midjániakhoz sem,…

Szerző: refdunantul  2021.05.21. 04:00 komment

Szukkót és Penúél, Gát törzsének földjén található, két izráeli város, a Jordántól keletre. Mindkét helyen megtagadták a segítséget Gedeonnak, talán midján népének megtorló intézkedéseitől tartva. Gedeon szerint – ő így élte meg, de nem biztos, hogy amit megélünk, az pontos látása a valóságnak, a mi…

Szerző: refdunantul  2021.05.20. 04:00 komment

Az Úr ereje adott kitartást a bölcs folytatáshoz Gedeonnak akkor is, amikor az efraimi testvérek féltékenyek lettek Gedeon győzelmére, és Gedeon, hála helyett, szemrehányást kapott tőlük, hogy miért nem szólt nekik idejében. Ismerjük ezt: „Szóljál, jövök!” Amikor szólunk, akkor éppen nem ér rá.…

Szerző: refdunantul  2021.05.19. 04:00 komment

A bibliai bizonyságtétel egyértelmű: A győzelmet az Úr adja. Éppen azért kellett Gedeon seregét háromszázra csökkenteni (15), hogy még a kísértés árnyéka se érje el Isten népét, miszerint a saját ereje szerezte meg a győzelmet (7,2). Gedeon leborult, amikor az Isten döntését, szándékát meghallotta.…

Szerző: refdunantul  2021.05.18. 07:00 komment

Isten ismeri Gedeon félelmeit és ismeri a mi félelmeinket is. Isten ismeri és elveszi ezeket a félelmeket. Vegyük azonban figyelembe, hogy Gedeon félelmei nem csupán általános emberi félelmek voltak – azokat sem szabad természetesen lebecsülni –, hanem az Istentől kapott feladat nagysága miatti…

Szerző: refdunantul  2021.05.17. 04:00 komment

Gedeon a hit hőse (Zsidókhoz írt levél 11,32), mert engedett a cselekvő Istennek, még akkor is, amikor az emberi értelem már nem tudta követni az Isten vezetését. Isten mindig értelmes dolgokat tesz, és a mi értelmünket, cselekvésünket is felhasználhatja az Ő cselekvésében. A mai igeszakaszban is…

Szerző: refdunantul  2021.05.16. 04:00 komment

Amikor az Úr ad feladatot, akkor ahhoz adja Szentlelkének különös, a feladathoz szükséges adományát. Az Úr ezzel tesz képessé bennünket a feladat hűséges betöltéséhez, mert megeleveníti, felvértezi a hitünket, elveszi a félelmeket, ad erőt, vezetést és megerősítő jeleket (34).  Az Úr Lelke…

Szerző: refdunantul  2021.05.15. 04:00 komment

Mi kell az embernek? Ha szerény, akkor biztonság, kényelem, mérsékelt örömök; ha nagyravágyó, akkor hatalom, gazdagság és saját vágyainak korlátlan kielégítése. A világ istenei ezeket kínálják; akkor a Baal- és Aséra-kultusz, mint termékenységi kultuszok; ma ezer más istenként tisztelt gondolat,…

Szerző: refdunantul  2021.05.14. 04:00 komment

Gedeon, a fosztogató mindjániak miatt, egy présházban, vagyis egy földbe vájt üregben, éppen búzát csépelt. Gedeon nem éppen egy erős vitéz; ott kuksol a présházban, hogy elbújva, a termést megóvja a fosztogatóktól (6,11). A hitében sem a legerősebb vitéz, hiszen kérdése a mindenkori emberi kérdés:…

Szerző: refdunantul  2021.05.13. 04:00 komment

Ha azt tesszük, amit rossznak tart az Úr (1), akkor annak jelei világosan, konkrétan kiolvashatók a mai Igéből (2–5). Erős kézzel bánunk egymással. Ma én teszem ezt a másikkal, holnap a másik teszi ezt velem. Az „erős kéz” itt azt jelenti, hogy kiszolgáltatottá leszek a másik előtt, és a másik…

Szerző: refdunantul  2021.05.12. 04:00 komment

Ez a győzelmi ének az Urat magasztalja, a szabadító Istent, mert a győzelmet mindig Ő adja; és csak az a győzelem maradandó és áldott, amelyet Ő ad (2–3). Ahol egy ember és egy nép megtapasztalja az Úr szabadítását – ahogy azt Izráel népe is megtapasztalta a Sínaitól Edómig (4–5) –, ott feltámad az…

Szerző: refdunantul  2021.05.11. 04:00 komment

Az Úr szabadítást adott népének, hiszen Ő vonult népe előtt (4,14), amikor Debóra prófétanő ideje alatt, Bárák vezetésével, legyőzték Jábín, kánaáni király hatalmas seregét, amelyet Sisera vezetett (4,1–6).  Lám, itt előttünk áll egy prófétanő, Debóra, aki most éppen Isten népének vezetője is.…

Szerző: refdunantul  2021.05.10. 04:00 komment

Visszatérő formulája ez a Bírák könyvének. Sajnos, több ez, mint elbeszélő formula, mert akkor és azóta is ez az emberlét, de az Isten népének nyomorúsága is: újból és újból azt tesszük – egyéni, egyházi, közösségi értelemben, világméretekben –, amit rossznak tart az Úr. Csak a módozatok változnak,…

Szerző: refdunantul  2021.05.09. 04:00 komment

Miben áll Isten szabadítása? Isten szabadításának fontos része az, hogy Ő meginti népét, amikor azok hitetlenné és engedetlenné válnak. Isten népe azáltal is az Úr népévé lesz, hogy nyomorúságában bűnbánattal felfedezi az Isten kezét, átgondolja az életét, meglátja azt, amit rosszul tett. Isten…

Szerző: refdunantul  2021.05.08. 04:00 komment

Elfeledkeztek az Úrról Izráel fiai. Ez a felejtés a leggyakoribb, örömben és nyomorúságban egyaránt. Ha az ember istenfelejtő, akkor mindig valami rosszat tesz; még akkor is, ha ezt jónak tünteti fel. Sajnos mesterek vagyunk mindezekben (7). Joggal támad fel az Úr haragja, noha türelme hosszú,…

Szerző: refdunantul  2021.05.07. 04:00 komment

süti beállítások módosítása