Isten Szentlelke győzi meg az embert. Ő beszél a lelkünkre. Ő szabadít meg a gyötrelmektől, megváltó szeretete által (28). Ő az, aki az áthidalhatatlan szakadékot, a nagy „közbevettetést” átíveli (26). Csak az Úr képes erre. A „gazdagság és a szegénység” soha véget…

Szerző: refdunantul  2018.09.05. 04:00

Ahogy a világban mindent „lezsíroznak”, úgy lehet nekünk mindenben az Úr Jézus Krisztus kegyelmére hagyatkozva élni. Ez a bizonyosság újjászül és egyre hűségesebbé formál. Ez a hűség ismeri azt, hogy „elég”, ezért a kevésen is örömmel hű (11–12). Mert, ha itt…

Szerző: refdunantul  2018.09.04. 04:00

A „kicsiből” következtessünk itt a „nagyra”, a „rosszból” a „jóra”’, a gyarló „emberiből” a tökéletes „istenire”. Nem a sáfár hamissága a kiemelt itt, hanem pont ellenkezőleg; – amilyen hamis volt ez az ember a maga „hamisságában”, mert teljességében…

Szerző: refdunantul  2018.09.03. 04:00

Halottnak tekintettük az Atyát, fogtuk az örökséget, és önző tobzódásban eltékozoltuk azt. Ebben vagyunk most (11–12). Nemsokára „elfogy”, tönkremegy az örökség ebben a kicsapongásban (13). Előbb–utóbb beköszönt a nélkülözés, a nagy nyomorúság és éhínség (14).…

Szerző: refdunantul  2018.09.02. 04:00

– 1. Az elveszett juh és az elveszett drahma példázata fő üzenetében ugyanaz: Isten, Jézus Krisztusban megkeresi és megtalálja elveszett életünket. A „boldog” Isten öröme az (1Timóteus 1,11), hogy megkeres és megtalál bennünket (5). – 2. Az asszony nyilván nem a kis…

Szerző: refdunantul  2018.09.01. 04:00