Jézus előre kijelentette a lényeget! Jézus a részleteket csak kivételes alkalmak esetén adta tudtul tanítványainak. De akkor nemcsak a lényeg, hanem a részletek is pontosan úgy voltak, ott voltak, akként történtek, ahogy Ő megmondta. Őbenne bízhatunk, ígéretei beteljesedtek, és…

Szerző: refdunantul  2018.10.06. 04:00

Júdás történetét olvasva, az egyik legnagyobb titok előtt állunk, ezért itt nem magyarázunk semmit, hanem „csak” leborulva imádkozni tudunk. Urunk, arra kérünk, hogy a legszentebb ügy, a Te ügyed, amely valójában a mi ügyünket, javunkat, üdvösségünket szolgálja, azaz a…

Szerző: refdunantul  2018.10.05. 04:00

Isten szava színigaz (2Sámuel 22,31). Ma szinte csak ez maradt: ennek igazságában és szépségében gyönyörködni (Zsoltárok 1). Egyébként kétségbeesünk, megdermedünk a félelemtől és a tanácstalanságtól, annak sejtésétől, ami a földre vár (25–26). De az Úrban bízva,…

Szerző: refdunantul  2018.10.04. 04:00

– 1. Értsük meg az Igét! Jézus maga is ószövetségi Igékre, próféciákra utalt vissza (22). Egyik kijelentés kapcsolódik a másikhoz. – 2. Értsük meg a kort, amire Jézus Igéje utal (Kr. u. 70). Amikor a zsidók függetlenedni akartak Rómától, a nagy birodalom azonnal…

Szerző: refdunantul  2018.10.03. 04:00

Jézus úgy beszél az utolsó idők jeleiről, hogy erre a tanítványok kérdeznek rá. Ezek a jelek: – megtévesztés mindenütt, még a legszentebb ügyben is, még Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban is, akár úgy is, hogy egyesek mondják meg másokról, hogy hol van a Krisztus és…

Szerző: refdunantul  2018.10.02. 04:00

„Jönnek majd napok, amikor életünkből kő kövön nem marad”. A legszebb emberi alkotást, a legnagyobb áldozatokkal képviselt ügyet is lerombolják egy napon, a vallásos buzgalmat is ideértve. Ennél azonban sokkal súlyosabb hangvétele van a mai igeszakasznak. Jézus Krisztus szava…

Szerző: refdunantul  2018.10.01. 04:00