A Szentlélek munkáját fejti ki ez az igeszakasz. - 1. A Szentlélek vezet el bennünket a Jézus Krisztusba vetett hitre, ezáltal az élő Istennel való találkozásra (4). - 2. A Szentlélek alkalmassá tesz bennünket Jézus Krisztus követésére, szolgálatára, így az élő Isten…

Szerző: refdunantul  2016.10.30. 04:00

Kétezer éve írták le, és mégis milyen „modern” ez a mondat. Elkezdjük-e ismét prezentálni önmagunkat? Erre szó szerint még a technika is lehetőséget ad, mert ma már nincs előadás prezentáció nélkül. Ezzel is alá kell támasztani az előadó felkészültségét, meggyőző…

Szerző: refdunantul  2016.10.29. 04:00

Jézus Krisztus a „jó illat”: egyeseknek „élet illata életre”, másoknak „halál illata halálra” (16). Kálvin hangsúlyozza, hogy mindig meg kell különböztetnünk az evangélium sajátos tisztét, miszerint az evangélium az élet szolgálata; - az evangélium járulékos…

Szerző: refdunantul  2016.10.28. 04:00

Valaki nagyon megbántotta, megrágalmazta az apostolt. Pál igen megküzdött ezzel a helyzettel, és küzdött a megbocsátásért is. A megbocsátás első lépése, hogy amikor „szomorítanak” bennünket, vagy akár megrágalmaznak; akkor jusson eszünkbe: „Mert nem vér és test ellen van…

Szerző: refdunantul  2016.10.27. 04:00

Nagyon fontos ez a lelkület, a krisztusi öröm indulata: elhatároztam, hogy nem szomorúsággal, hanem örömmel megyek hozzátok. Csak példaként említem, hogy hányszor figyelmeztet engem is erre az indulatra Isten Igéje, amikor elfáradok az egész napos hajszában. Végig tartottam magam,…

Szerző: refdunantul  2016.10.26. 04:00

Pál nem uralkodott, hanem szolgált (23-24). Nagy baj, ha mi a szolgálat címén is csak uralkodni tudunk. A korinthusiak előtt azonban még egészen új és szokatlan volt a krisztusi ember valósága. A korinthusiakban még erősen munkált a régi ember, vagyis a józan, számító, ravasz és…

Szerző: refdunantul  2016.10.25. 04:00

Olyan Istenünk van, aki a vigasztalás Istene (3). – 1. Erre a vigasztalásra szükségünk van, mert sokféle nyomorúságban fuldoklik az emberi élet, bárhol lélegzik is ezen a földtekén (4). – 2. Ezt a vigasztalást Jézus Krisztusban kapjuk, aki feltámadott a halálból. Csak Őbenne…

Szerző: refdunantul  2016.10.24. 04:00