A jólét félelmetes: hitetlenné, önhitté, érzéketlenné tesz. Izráel népének jól ment akkoriban, így gőgös magabiztossággal hallgatta a környező népek bukásáról szóló próféciákat (1,1–2,5); hiszen ezek ővele nem történhetnek meg. 

Ámósz próféta azonban Júda után Izráel ellen mond fenyegető próféciát. Ámósz először felsorolja Izráel népének bűneit (6–8). Tipikus bűnök ezek, mióta a világ világ: a vagyonnal, ennek nyomán a hatalommal, a szexualitással, valamint a vallási élettel kapcsolatos bűnökről van itt szó. Mégis, alapvető különbségeket fogalmaz meg a prófécia, Isten népe és más népek között! 

Isten hatalmas dolgokat cselekedett népéért: magának választotta őket, nagy néppé tette őket, kihozta őket az egyiptomi szolgaságból és földet adott nekik, majd prófétákat, akik Isten akaratát, törvényét hirdették nekik. Isten, tehát törvényét adta népének, a hit és élet rendjét biztosító isteni parancsokat, amelyek a mennyei világ mását képezik. De jó tudni, hogy van mennyei mérték a számunkra, és hitben, engedelmesen ehhez igazodva teljessé lehet az emberi élet (2Korinthus 10,13). A mennyei világ átöleli a földit. A törvény beteljesítője Jézus Krisztus. Nézzünk fel Jézus Krisztusra! (Zsidókhoz írt levél 12,2) „Íme, az ember!” (János 19,5) Ilyen az Istennek kedves ember. 

Isten azt kérte, hogy népe ehhez az Isten törvényéből következő boldog rendhez igazodjon (Zsoltárok 1,1), ekként bánjon a szegényekkel, a nyomorultakkal, a kiszolgáltatottakkal; valamint magánélete, házassági és családi élete is rendben legyen. Isten azt kérte, hogy ne legyenek olyanok, mint a pogány népek: sem a vagyon és hatalom, sem a szexualitás, sem pedig a vallási élet területén. Legalább saját házuk táján, saját népük körében, „belül” legyenek mások; ugyanakkor ezt az isteni rendet hirdessék, éljék, képviseljék „kifelé” is. 

Hangsúlyosan kétszer szerepel a „de” szócska ebben a próféciában.  De Isten cselekedett népéért (9–11). De ti rászóltatok a prófétákra, hogy hallgassanak (12). Isten kegyelmére hálátlanság a felelet, és a törvény minden területen való megszegése. Akkor is így volt, ma is így van ez. Mit várhatunk ezek után? Ezt is leírja a próféta (13–16). Ahol elhallgattatják az Isten szavát, ott megrendül a föld, Isten rendíti meg azt, minden alap megmozdul. A halálos káosz pedig a kárhozat előszobája. 

Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!

Szerző: refdunantul  2021.01.02. 04:00

süti beállítások módosítása