Isten Igéje élő. A Biblia „holt” betűiben, szavaiban megelevenedik az Úr üzenete, amely eleven, megszólító, ma is érvényes: tanít, vigasztal, int, hitre hív és abban erősít, ébreszt. Isten Igéje élő, mert Isten szava éltet, teljes élettel ajándékoz meg és örök életre vezet. Isten Igéje nélkül halálban vagyunk. Isten Igéje az életelemünk, mint a halnak a víz, a gyümölcstermő fának a talaj, az embernek az oxigén. Isten Igéje értelmet és biztos irányt ad az életünknek. Isten Igéje üdvözít.

Isten Igéje ható. Isten Igéje azzal hat, hogy elhangzik, és közben elvégzik munkáját az Úr akarata szerint. Minden emberi, tudatosan hatni akaró erőlködés éppenséggel hatástalaníthatja Isten Igéjét. Isten Igéjét imádságos szívvel, hitvallóan bátor szelídséggel kell szólni, újramondani, elismételni, és közben az Ige majd hat… A mi feladatunk annyi, hogy rendszeresen olvassuk, tanulmányozzuk Isten írott Igéjét, és az alkalmas időben hirdessük azt. Az alkalmatlan idő is alkalmas idő az Ige hirdetésére, mert nekünk alkalmatlannak tűnhet, de ha Isten a szólás idejét adja, akkor Ő az alkalmatlan időt is alkalmassá teszi (2Timóteus 4,2).

Isten Igéje kétélű kard. Isten Igéje szétválasztja egymástól az igazat és a hamisat, a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent, az életet és a halált. Isten Igéje világossá teszi számunkra, hogy a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a helyes és a helytelen nem viszonylagosak, mert van örökkévaló mérték, üdvösséges norma, vitathatatlan értékrendszer, Isten tökéletes akarata szerint. Csak, amit az Úr jónak mond, kizárólag az szolgálja a mi javunkat is. Az Úr mindent lát. Életünkről számot kell adnunk. Ezért maradjunk az Ige közelében, hogy el ne tévedjünk és megállhassunk a számadáskor (13).

Jób 24

Szerző: refdunantul  2020.12.03. 04:00

süti beállítások módosítása