Az apostol úgy szól a házasságról, hogy Jézus Krisztus visszajövetelét a mielőbbi időre várta. Ezért a páli tanítás a házasság nagy, áldott ajándékaira csak utal, de nem részletezi azokat. Azzal azonban, hogy az apostol rámutat arra, hogy a házasság Istentől való alapvető életrend, egyértelműen következtethetünk erre (1–7).

A férfinak nem jó asszonyt érinteni!? (1)

Ezt az a Pál mondhatta, aki valóban megkapta, hormonális alkatánál fogva is (Ravasz László), azt a kegyelmi ajándékot, hogy neki ez a kérdés nem okozott problémát és erő feletti önmegtartóztatást. Ez a tétel azonban Pál tétele, amit ő maga is beismer azzal, hogy másoknak azt tanácsolja, hogy a házastársak ne fosszák meg egymást ezen a területen se (5).

Mert „normál” esetben igenis jó, nagyon jó a férfi és a nő testi érintkezése. Isten ajándéka ez a jó, az Ő teremtő szeretete szerint. Isten formálta férfivá és nővé az embert, és látta azt, hogy ez jó (1Mózes 1,26–31). Jó a férfinak nőt érinteni: a házasság medrében jó a saját asszonyát szeretni. Kölcsönösen jó a testi szerelem, nélkülözhetetlenül jó; de igazán áldássá, valóban jóvá, csak lelki és hitbéli összetartozással lesz, önmagunk vágyainak önző kielégítésén túl.

Viszont az Istentől rendelt kereteken kívül, éppen ez a terület az, amit a gonosz leginkább kihasznál, hogy szétzilálja az emberi életet, beleértve a legszentebb, legintimebb, legáldottabb emberi kapcsolatot: a házasságot és a családot (5). Ezért óvja és védi az apostol a házasságot, amely több a vér szerinti testvéri és a baráti viszonynál is; noha a házasság áldásait, örömeit, legbensőbb csodáit nem részletezi.

Ezek után az apostol, az akkori kérdésekre válaszolva, az élet különféle eseteire nézve szól a házasságról, annak védelméről (8–11): a házasságban még nem élőket szólítja meg, kitér a házassági válás kérdésére, valamint a hívő és hitetlen között köttetett házasságra. Ezeket más alkalommal magyarázzuk majd.

2Sámuel 2,12–32

Szerző: refdunantul  2020.09.24. 04:00