SION LEÁNYAI…

– 1. A nő Isten ajándéka a férfi számára, hozzáillő segítőtárs (1Mózes 2,18). Isten teremtői rendje szerint együtt teljesedhet ki az életük. Amit a nő adhat a férfi számára, az Úrtól rendelt mederben, az nélkülözhetetlen. A nő rezdülése, finomsága, érzékenysége; ugyanakkor a nő stabilitása, szilárdsága megszégyeníti a férfit. Egy gyönyörű kiállítás, üvegfestményeken hetvenhét bibliai nőalakot állított elénk: többségüket úgy, mint a hit hőseit. Hol vannak a férfiak a gyülekezetekből?

– 2. Ugyanakkor az Isten nélküli élet a nőn keresztül felénk közvetített áldásoktól is megfosztott bennünket. Erre is utal az említett kiállítás, és mai Igénk is. A nők „szeme”, „kacsintása”, sokszor földi érdekekre, vagyonra koncentrál. Ez a férfiak bűnét csak hatványozottan növeli. Házasságtörések, kétes kapcsolatok árulkodnak erről. Az itt említett asszonyok férjei gazdagok voltak, ezért tudták felékesíteni magukat (18–23), noha férjeik kétes módon lettek vagyonosak (3.14–15), még ha jogilag támadhatatlanul is…. Más a jog, más az erkölcs. Hit nélkül nincs erkölcs, és részrehajló a jogértelemzés is. A gazdag férjek feleségei még így is illegetik magukat. Ezt azonnal észreveszi egy férfi: Ennek a nőnek a szeme sem áll jól, ez egy vonzó és életveszélyes nő. Sokan vannak ilyenek… Nemcsak erkölcsi megbízhatatlanság ez, hanem a törékeny alkat mögött rejtőző félelmetes zsarnokság. Ez is a bűn rombolása az Isten teremtési rendjében. A férfiakról ennél csak rosszabbakat mondhatunk, a bűn rontását illetően, Isten Igéje alapján. Erre máskor kitérünk.

– 3. Sok nyomorúsággal, büntetéssel jár ez. Ahol Isten teremtési rendjét megsértjük, ott hiába akarjuk élvezni az életet, valójában csak szenvedést okozunk, és abban lesz nekünk is osztályrészünk.

– 4. Az Úr azonban megváltotta a férfit és a nőt, kettejük kapcsolatát, a Jézus Krisztusban. Ne félj, Sion leánya (Zakariás 2,14; 9,9; János 12,15); ne félj Isten népe: az Úr nem hagy az összevissza vágyak és önző érdekek által mindenfelé kacsingató paráznaság mocsarában.

2Timóteus 4,6–8

146. zsoltár

Szerző: refdunantul  2019.12.15. 04:00