A vétekáldozatot olyan bűnök engeszteléseként mutatták be, amit nem szándékosan követtek el, hanem tudatlanságból, nem megátalkodottan, nem az Úr elleni lázadás lelkületével. A vétkes társadalmi helyzete alapján csökkent az áldozat értéke, nem az elkövetett vétkek alapján. A legdrágább áldozati állatot mutattak be a pap és a gyülekezet vétkeiért, kisebb értékű áldozatot a világi vezető és mást az átlagember vétkeiért (1–4).

Az áldozati állat vérét bevitték a kijelentés sátrának szentélyébe, meghintették vele a szentek szentjébe vezető kárpitot, és megkenték vele a szentélyben lévő illatáldozat oltár szarvait, aztán a vér többi részét a külső udvaron található égőáldozati oltár aljára öntötték (5–7). Az áldozat „kövérjét” elfüstölgették ezen az oltáron (8–10), és ezen túl a tejes áldozati állatot elégették a táboron kívül. A pap nem ehetett a saját magáért és a gyülekezetéért bemutatott áldozat húsából (11–12). 

Néhány üzenetkezdemény, a fentiek alapján, gondoljuk ezeket tovább! Engesztelésre van szükségünk, mert vétkezünk, akaratlanul is. Ez a tagjainkban lévő törvény (Róma 7,23), a bűn átka, amiről az apostol beszél. De jó, hogy nekünk nem kell ezeket a bonyolultan szabályozott véres cselekményeket újra és újra végrehajtanunk, mert a mi Urunk örök engesztelést szerzett nekünk. Ugyanakkor a mészárlás nem ért véget, csak nincs vallási jelentősége, de mindig a másikból élünk… Ez csak „odaát” lesz másként. A pap is ember, ő is vétkezik, ő is engesztelésre szorul; ugyanakkor a papnak nem lehetnek szándékosan, megátalkodottan elkövetett vétkei, mert akkor hiteltelenné lesz a szolgálatra. Az Úr irgalmát megkaphatja, ha töredelmes szívvel kéri azt, de a szolgálatot már nem. Vigyázzunk erre a szent szolgálatra, mert a „papokon” keresztül Isten népét ítélik meg a világban (3–12). A pap engesztelésért könyörög, közbenjár népéért, és a bűnbocsánat bizonyosságával biztatva terelgeti őket, mint pásztor (13–21). Isten népe pedig szereti, tiszteli, megbecsüli „papjait”, éltetve a szent szolgálatot. Így építhetjük együtt Isten országát a Krisztusban.

Szerző: refdunantul  2021.02.08. 04:00

süti beállítások módosítása