Az örök élet reménysége hitünk lényege. Isten örök életre teremtette az embert, és Jézus Krisztusban az örök életet ajándékozza vissza nekünk az Isten. Az örök élet mindenestől Isten ajándéka. Az örök életet Isten megígérte, és Ő nem hazudik, ezt meg is adja nekünk (2). Az örök életről annyit tudunk, hogy az sokkal jobb mindennél (Filippi 1,23): a rend és a szabadság egysége ez, az emberi élet zavartalan kiteljesedése Isten oldalán. Az örök élet ebből a „hasadt” világból kiindulva meghatározhatatlan (1Korinthus 2,9), ha csak akként nem, ahogy azt Bach a gyönyörűséges 21. kantátában, bibliai igeversekkel, megénekli, miszerint életünk sokféle nagy fájdalmaiból kiáltunk fel az örök élet Urához.

Az örök élet bizonyságaként ajándékozta nekünk Isten az Ő Igéjét. Isten Igéje ígéretként előre; beteljesedésként pedig visszafelé: Jézus Krisztusra mutat, aki az örök élet evangéliumát hozta el nekünk (3). 

Pál az örök élet evangéliumának, azaz a feltámadott Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére kapott megbízatást az üdvözítő Istentől (3). Ezt a megbízatást kapjuk mindannyian, akik hihettünk az Úr beszédének, és akiket ez a beszéd újjászült. Isten beszéde újjászül és szolgálatba küld. 

Hirdetjük az evangéliumot, és kik hisznek a mi beszédünknek? Állandóan ezt kérdezzük, ez a fő témánk: milyen stratégiát tudnánk alkotni arra nézve, hogy hatékonyabbak legyünk.  A kérdésre a mai igeszakasz világos választ ad: Isten választottai (1) hihetnek Jézus Krisztusban, ők ismerhetik meg az igazságot (János 14,6), az igaz, közös hitet és kegyességet (4). Ők örvendezhetnek az igazságban, az ebből következő igaz tanításban és kegyes életben. Ők boldogok az ebből fakadó rendben, mert ők nem öncélú szabadságban tobzódnak, amely élvezettel mindent feszeget, mindent kimond, mindenre rákérdez, mindent vitat, mindennek ellentmond, és közben önmaga életének éltető rendjét számolja fel. Nem jó egy ilyen világban élni, de éppen egy ilyen világban van küldetésünk, hogy bátran hirdessük az Isten éltető rendjét, amíg el nem jön az örök élet teljességének szabadsága.

Jób 9

Szerző: refdunantul  2020.11.18. 04:00

süti beállítások módosítása