– 1. A „beszéd témája”, az ezzel kapcsolatos tanítás és intés folyamatosan megjelenik a Példabeszédek könyvében. Az igaz, kegyelem alatt élő, hívő ember megfontolt, a beszédében is. A megfontoltság tehát itt nem átgondolt viselkedést, önuralmat jelent, hiszen az önuralom előbb-utóbb megadja magát, és váratlan helyzetekben robban, ha az nem újjászületett szívből fakad: hiszen a szív teljességéből szól a száj (Lukács 6,45); és a hit hiteles cselekedetekben ölt testet (Jakab 3,1–12); amelynek egyik fontos gyümölcse a gonosz gondolat nélküli, krisztusian kedves beszéd (26). A kedvesség itt nem művi, hanem valóságos, áldott…

– 2. Ez az igevers azonban most számomra egészen egyedi módon nyílt meg és lett üzenetté. Az igaz, kegyelem alatt élő, hívő ember úgy fontolja meg mondanivalóját, hogy Isten Igéjére imádságos szívvel figyelve, minden napra elkéri az üzenetet az Úrtól. A megfontolt beszéd a Szentlélek által vezetett, az Ige üzenetét, a Jézus Krisztus evangéliumát hordozó és továbbadó beszéd. Egyébként csak magunkat képviseljük, a magunkét szajkózzuk. Persze, Isten Igéjének igaz értelméért, az abban rejlő, megszólító üzenetért imádkozni, küzdeni kell. Akár az írásmagyarázati, szakmai kérdések is ide tartozhatnak: hogyan közeledhetek helyesen az Isten Igéjéhez.

– 3. A Példabeszédek könyve kimeríthetetlen tárháza az Isten üzenetének, mert ezekben a bölcs mondásokban megragadhatóan van jelen a krisztusi evangélium. Régóta magyarázom ezt a könyvet, vagy tizenöt éve, folyamatosan. Ezért erre a bibliai könyvre nézve hosszú évek alatt, imádsággal megfontoltam, hogy mit és hogyan mondhatok a Példabeszédek könyvéből kiindulva.

A Példabeszédek könyvének magyarázati lehetőségei, egészen konkrétan a következők.

A könyv fő üzenete: A valódi bölcsesség hitből fakad, istenfélelemből. A megszemélyesített bölcsesség Jézus Krisztus, aki Lelkének ajándéka által vezet az örök élet útján már e-világban, ami aztán minden életrezdülésünkben megmutatkozik.

Ahol szakaszolt egységek vannak a könyvben, ott jobban eligazodunk, mert több versen át ugyanaz a téma szólal meg (1–10. fejezetek, 30–31. fejezetek).

Ahol kétsoros, „párhuzamos” igeversek állnak előttünk, sok fejezeten át, ott minden versben egy külön, kimeríthetetlen világ áll előttünk. Ezeket egyenként megfontolva, lassan haladva juthatunk áldottan előre.

A Példabeszédek könyvének „anyaga” kiváló lehetőség az un. elbeszélő, példázatos, „narratív” igemagyarázati mód gyakorlására: egy aktuális történet világítja meg az igevers üzenetét (Gyökössy Endre: Mai példázatok). Erre a magyarázati módszerre a könyv maga is felhatalmazást ad (1,6).

Tehetjük azt is, a jobban eligazodás érdekében, hogy egy fejezetben kiemeljük a legjellemzőbb témákat, majd ezt a Példabeszédek könyvének egészére nézve is megfogalmazzuk.

Egy témára gyakran minden erőltetés nélkül felfűzhető az egész szakasz vagy fejezet, mint például a 15,1–19 szakaszt a higgadtság témájára, üzenetére fűzhettük fel.

Lukács 16,1318

Szerző: refdunantul  2020.03.14. 04:00