Ézsaiás próféta könyvének első nagy szakasza zárul le ezzel a fejezettel, és az abban olvasható magasztaló énekkel. Ahogy egy könyvben, vagy Isten népének életében, úgy az egyes ember életében is vannak szakaszok. Van, amikor az Isten határozottan lezár egy szakaszt az életünkben, és onnantól kezdve valami egészen más kezdődik.

Hitben járva elfogadjuk Isten döntését, és elengedjük a korábbi életszakaszokat, még ha emberileg nehéz is. Istent magasztalva hálát adunk mindenért. Hálát adunk az Úr intéséért is. Hálát adunk azért, hogy haragjában is a szabadulást készítette elő számunkra. Isten szabadítása és megváltása életünk reménysége, erőforrása, vigasztalása, öröme (1–2). Isten szabadításának nagy tetteit hirdetjük a világon, mindenki a maga helyén (4–6).

Ennek a szabadításnak a maximuma a megváltás teljessége. Gyönyörű képpel adja vissza ezt a bizonyosságot ez a magasztaló ének: „Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.” (3) Kiapadhatatlan forrásunk „ott” lesz majd az Úr! „Itt” is Ő a forrásunk, de ember-létünk mindenféle nyomorúsága miatt gyakran apadozik ez a forrás. Légy közöttünk Urunk (6): új évben, új életszakaszban! Segíts meríteni mindenkor a szabadulás forrásából!

Jelenések 6,9–17

280. dicséret

Szerző: refdunantul  2019.12.30. 04:00