A MEGTÉRT EMBER AJKÁNAK GYÜMÖLCSEIRŐL van itt szó.

– 1. Ajkunk gyümölcse a bűnbánat, amikor bűnvallásban belátjuk saját életünk „árvaságát” (4), kudarcát, bukásait, konkrét vétkeit, annak jogos büntetését, a nyomorúságot és a halált (1). A bűnbánatban nem okolunk senki mást, csak a magunk engedetlenségét (1).

– 2. Ajkunk gyümölcse az, amikor magunkat megalázva, az Úr irgalmába kapaszkodva, bocsánatért könyörgünk.

– 3. Ajkunk gyümölcse az a hitvalló bizonyosság, amely Isten irgalmát akkor sem kérdőjelezi meg, amikor azon kapjuk magunkat, hogy most inkább csak a szánk mondja a bizonyságtételt… Ilyenkor sem képmutatás szólni az evangéliumot, az Ige igazságát, azt ugyanis mindig tovább kell adni. Amit mondunk, az másokban magvetés, abban mi is újból megerősödünk, azt ismét tenni is fogjuk (3).

– 4. Ajkunk gyümölcse a megtérés lényegére mutat rá: Isten hozzánk fordult a Jézus Krisztusban, ezért fordulhattunk mi az Úrhoz (2). Az Isten színe előtt élni: gyökeret vert, virágzó, gyümölcstermő, illatozó, bővelkedő és másokat tápláló élet. Olyanok leszünk, mint a zöldellő platán, az illatozó olajfa (5–7). Ezek persze csak képek. Isten színe előtt kigyógyulunk a konkrét vétkekből, valósággal meggyógyulunk, örök oltalmat, törődést, irgalmat nyer elárvult életünk (4; 9).

2Timóteus 1,15–18

72. zsoltár

Szerző: refdunantul  2019.12.08. 04:00