A tanítványok vitába bocsátkoztak az írástudókkal. Nem tudjuk, mi a vita témája, de kapcsolatos lehetett a megszállott fiú betegségével is. Vitatkozni tudnak a témáról, de meggyógyítani nem tudják a beteg fiút (14–18). Soha ne elemezzem mások nyomorúságát bölcs „elméleti szakemberként”. Ha hittel nem kértem, és ezért nem kaptam az Úr Jézus Krisztus erejét, hogy szavaimmal erősítsek, tetteimmel gyámolítsak és gyógyítsak, akkor inkább hallgassak (19).

Pedig mekkora nyomorúság gyötri ezt a gyereket, amely az „idegroham” során összevissza rángatja, dobálja őt, veszélyeztetve maga és mások testi épségét is, kétségbe ejtve szeretteit (20–21).

Jézus isteni hatalma segít az apán, és meggyógyítja a gyerekét, mert bizony egy hozzátartozó ugyanúgy áldozata a betegségnek, mint maga a szenvedő (26–27). Jézus isteni hatalma nemcsak mondja, hanem láttatja: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (23)

A mi hitünk azonban olyan hullámzó, mint ebben a történetben az apáé: – Hiszek, hinni akarok, segíts Uram, a hitetlenségemen! (24) Jézus Krisztus hitére mutatunk, Őhozzá menekülünk, még a hitért könyörögve is.

Vegyük komolyan Jézus intését: vannak olyan fajta nyomorúságok, amelyek csak imádsággal gyógyulnak (29), a növekvő hit által, kegyelemből.

5Mózes 30

403. dicséret

Szerző: refdunantul  2019.06.18. 04:00