ISTEN MINDEDDIG MEGSEGÍTETTE PÁLT! – 1. Isten megsegítette Pált. Az apostol ezt hálaadással fogalmazta meg beszéde végén. De az ő számára az Isten megsegítő kegyelme nem a saját személyes életére vonatkozott, hanem az evangélium ügyére, amit képviselhetett. Ezért állhatott ott a helytartó és a…

Szerző: refdunantul  2019.10.06. 04:00

Most egy kiragadott üzenetre figyelünk, ami nem a leglényegesebb része a mai igeszakasznak, de mégis fontos: MENNYI TÜRELMÜNK, időnk, szeretetünk van egymásra? Arról van itt szó, amikor egy ügy, amely mögött mindig emberek vannak, „technikai kérdéssé” lesz: hogyan „kezelhető” az eset minél előbb,…

Szerző: refdunantul  2019.10.05. 04:00

– Fesztusz számára Pál ügye egy több szempontból nehéz ügy. Ő római, és fogalma sincs a zsidók vallási, vitás kérdéseiről. Végképp nem tudja, ki az a Jézus, aki Pál szerint feltámadott. A helytartó „nincs képben,” és iratot kell küldeni az ügyről a császárnak, akihez Pál fellebbezett (26). – Itt…

Szerző: refdunantul  2019.10.04. 04:00

RÉGI ÉS ÚJ. – 1. Pál apostol perének újrafelvétele elkezdődött, de minden maradt a régiben. A vádak a régiek. Az új helytartó magatartása is a régi: látja Pál ártatlanságát, de Pál ellenfeleinek is kedvezni szeretne (6–9). Pál tagadja, hogy akár a jeruzsálemi templom, akár a császár ellen vétett…

Szerző: refdunantul  2019.10.03. 04:00

ELENGEDNI! – 1. Félix helytartó elnapolta Pál ügyét. Két évig tartott Pál cézáreai fogsága (4). Majd Fesztusz lett az új római helytartó, Kr. u. 59-ben (1). Ekkor a Pál elleni panasz, vádaskodás, gyilkos indulat újra fellobbant, az alvó parázs alól (2–3). Az új helytartónak azonnal találkoznia…

Szerző: refdunantul  2019.10.02. 04:00

FÉLIX – 1. Történelmi tények alapján mondjuk, hogy Félix helytartó egész „mozgalmas”, rabszolgából helytartói karriert befutott; – törekvő és léha; – erkölcstelenül hatalmaskodó, azaz felfelé mosolygó, lefelé taposó, érdekei szerint mindenkinek kedvében járni akaró (27); –összességében kárt vallott…

Szerző: refdunantul  2019.10.01. 04:00

PÁL BESZÉDE FÉLIX HELYTARTÓ ELŐTT. – 1. Pál beszéde tisztességes. Az apostol a törvényes rendet betartja; a felsőbbség iránti tiszteletet megadja. Pál soha nem vitázik, konfrontálódik „csak azért is”; nem szít lázadást (10–13). – 2. Pál beszéde nemcsak tisztességes, hanem hitvalló, hiszen bátran…

Szerző: refdunantul  2019.09.30. 04:00