– Gyerekkoromban meghatározó volt számomra a Kab-hegyi adótorony. Akkoriban világraszóló utazás volt, ha tíz kilométeres körzetben mozoghattunk, így az adótornyot mindenhonnan láttam. Biztos támpont volt számomra: mindenünnen kimagasodott. Élményszámba ment, amikor felbiciklizve a hegyre, közelről…

Szerző: refdunantul  2019.08.25. 04:00

MENNI TOVÁBB! – 1. Nem, ez nem egy bölcs tanács! Nem arról van szó, amit a pozitív gondolkodás hívei hangsúlyoznak: – Semmi baj, megyünk tovább! Ennek a felszólításnak csakis az örök élet Urát követve, Őbenne bízva, az Ő szolgálatában van értelme. Földi életünk minden hétköznapi feladata…

Szerző: refdunantul  2019.08.24. 04:00

A SZENTLÉLEK HORDOZZA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT. – 1. Pált és Barnabást a Szentlélek küldte el az evangélium hirdetésére; de ezt imádság, böjt, szolgálat előzte meg; valamint az antiókhiai gyülekezet jóváhagyása és kiküldése követte. Ki küld el bennünket? Van-e felhatalmazásunk Istentől és…

Szerző: refdunantul  2019.08.23. 04:00

„ABBAN AZ IDŐBEN HERÓDES KIRÁLY…” (12,1) – 1. Ismerni kell az akkori kort, hogy értsük az akkori eseményeket, és jobban értsük azt is, ami saját korunkban történik velünk. Ismerni és értelmezni persze fontos, de többre van szükség. Hitre van szükség, nem „látásra” (2Korinthus 5,7). – 2. Ki volt ez…

Szerző: refdunantul  2019.08.22. 04:00

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 2. – 1. A mi Urunk szabadulást ad az üldöztetésből. Pétert megszabadította Isten a börtönből, csodás szabadítással (6–19). Isten ma is tesz csodát. Az is csoda, hogy erőtlen hitünk, jóléti hitetlenségünk ellenére megtart bennünket. Ha adott helyzetben nem tapasztaljuk meg a…

Szerző: refdunantul  2019.08.21. 04:00

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1. – 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés. Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók…

Szerző: refdunantul  2019.08.20. 04:00

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. A megtért ember, közösség, nép megőrzi a maga…

Szerző: refdunantul  2019.08.19. 04:00