Jézus a kegyes zsidó férfi ruháját viselte, szegélyén bojtokkal, emlékezve Isten szabadító tetteire és az Isten parancsai szerinti háládatos életre (4Mózes 15,37–42). Jézus ruhájának ezeket a bojtjait ragadták meg a betegek, mert a korabeli mágikus csodahit szerint, ha az…

Szerző: refdunantul  2019.06.09. 04:00

Az ötezer ember megvendégelésének BEVEZETÉSÉRE figyeljünk most. – 30. vers. A tanítványok visszatértek az első „kiküldetésükből”. Az Úrtól indulunk, Őhozzá érkezünk meg: ez a tanítvány szolgálatának, a hívő ember és gyülekezet életének szívverése, minden…

Szerző: refdunantul  2019.06.08. 04:00

Jézus híre (14–15) – Heródes királyban korábbi bűnét, Keresztelő János megöletését juttatta eszébe. Aki még nem ismerte fel Jézust, igazi valója szerint, az is nyugtalanná válik saját bűnei miatt, az Úr közelében (16). – Keresztelő János, Isten akaratát…

Szerző: refdunantul  2019.06.07. 04:00

A tanítványok, a szolgálat során ne függjenek senkitől és semmitől, csak Jézus Krisztustól, aki hatalmat adott nekik a szolgálatra (7). Belémhasított a felismerés, hogy mennyi mindentől függünk, miközben követni akarjuk az Urat, szolgálva az Ő ügyét. Elkezdtem sorolni…

Szerző: refdunantul  2019.06.06. 04:00

Ennek a történetnek nem csak az a fő üzenete, amit Jézus is kimond, miszerint a prófétát a saját hazájában vetik meg (4). Márk nem nevezi meg Názáretet (1), mert ez a hitetlenség Jézus egész hazájára, országára jellemző volt, és túlmutatott azon, hogy gyermekként kik…

Szerző: refdunantul  2019.06.05. 04:00

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE. – 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi,…

Szerző: refdunantul  2019.06.04. 04:00

GADARA. – 1. Nem akarjuk elismerni, mi modern, tudós emberek, hogy milyen valós ez a leírás, a gadarai megszállottról. Ma is a megszállottság ezernyi fajtájával küzdünk. – 2. Most szembesüljünk magával a diagnózissal, anélkül, hogy szépítenénk azt. A sír, a halál…

Szerző: refdunantul  2019.06.03. 04:00