MINDENT „RÖGZÍTENI” KELL. – 1. Gyakran több idő és energia a folyamatok rögzítése, mint maga az érdemi munka. Mégis fontos, mert levédi az ügyet a papír, ha utánunk néznek (1–2); – valamint megőrzi azt a jövő számára is. – 2. Círus rendeletének megtalált…

Szerző: refdunantul  2019.02.18. 04:00

HÍVŐ BÖLCSESSÉG. – 1. Ez a hívő bölcsesség adatott Isten népe akkori vezetőinek és véneinek, akik a templom újjáépítését vezették. A perzsa helytartó kérdésére bölcsen feleltek: nem védekeztek, nem magyarázkodtak, végképp nem háborodtak fel, hanem tömören elmondták…

Szerző: refdunantul  2019.02.17. 04:00

„És e rágalomnak tárgya, ronggyá tépve, elcsigázva, szörnyen össze-vissza törve, pellengéren pusztul el…” (Rossini, A sevillai borbély) – 1. Igen, ez működik. Ma „elektronikus pengékkel” kaszaboljuk egymást. A rágalom befúródik az áldozatba, mint alattomos kukac a…

Szerző: refdunantul  2019.02.16. 04:00

TIPIKUS! ILYEN A BŰNÖS EMBER. Ne legyenek illúzióink. – 1. Az országba az asszírok által odatelepített népek eleve ellenségesek voltak Isten népével szemben (1). Eleve ellenségesek vagyunk egymással szemben. Különösen idegesít, ha a szomszéd gyarapszik. A szomszéd piciny…

Szerző: refdunantul  2019.02.15. 04:00

ISTEN NÉPÉRŐL. – 1. Az Isten népe vezetett nép. Isten népének szabadsága a vezetettségében van. Ahol a halál felé vezetnek, az kegyetlen, megváltás után kiáltó rabság, noha a „nagy szabadság” kezd ilyenné válni. Isten népét elhívott vezetők vezették, egy fejedelem…

Szerző: refdunantul  2019.02.14. 04:00

Isten népe EGY AKARATTAL cselekedett, amikor visszatértek országukba (1). – 1. Elsőként az istentisztelet helyreállítását kezdték meg a mózesi törvény előírása szerint. Egy közösség nem létezhet anélkül, hogy ne tekintene túl önmagán és ezen a világon, valami felsőbb…

Szerző: refdunantul  2019.02.13. 04:00

Istennek kedves az, ha népe leírja életének történeteit, számbaveszi dolgait. Isten népe ezzel, Ura elé állva, átgondolni kényszerül mindent, ami vele történt, és elszámolni kényszerül mindennel, amit eddig kapott. Bármiféle írás, jegyzetelés megállít, átgondolásra,…

Szerző: refdunantul  2019.02.12. 04:00

KI INDÍT MEG? – 1. Döntő kérdés, hogy egy feldolgozhatatlan ingeráradattól mérgezett világban: – ki és mi indít el, és merre indít el; – ki és mi indít meg, azaz milyen ügy vitorlájába fogják be az életemet, mire használnak?  (1) – 2. Ezért napi imádságunk…

Szerző: refdunantul  2019.02.11. 04:00

A MIÉNK – 1. Nincs rettenetesebb emberi érzés, mint amikor valakitől elveszik azt, ami az övé. Hiszen a kenyerünk, a földünk, a vizünk, a házunk, a legszemélyesebb dolgaink; – nem is beszélve a szeretteinkről, a feleségünkről, a gyermekeinkről, a szüleinkről; – ezek mind…

Szerző: refdunantul  2019.02.10. 04:00

KIRÁLYUNKRÓL. – 1. Jeremiás panaszolja, hogy királyuk, az Úr fölkentje foglyul esett. Valóban Cidkijjá királyt megvakították, és Babilonba vitték a többiekkel együtt. Isten népe tisztelte királyát, az Úr küldöttének tartotta a vezetőt. Ezért „éltető leheletnek”…

Szerző: refdunantul  2019.02.09. 04:00

A KEGYESEK SZENVEDÉSE ÉS ANNAK ÉRTELME. – 1. Egy nép szenvedése mindig egyes emberek szenvedése. Ezért fogalmaz Jeremiás először egyes számban: „Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott…” (1). A próféta részletezi ezt a szenvedést: elsorvadunk, sötétben…

Szerző: refdunantul  2019.02.08. 04:00

A próféta, siralmaiban úgy éli meg a pogány babiloniak otthoni pusztítását, valamint az idegen földre kényszerülő száműzetést, mint amikor olyanokkal kényszerülünk egészen közeli kapcsolatra, akiktől egyébként iszonyodunk. Ebben a megállapításban nincs semmiféle…

Szerző: refdunantul  2019.02.07. 04:00

A „Sion” kifejezés egyre inkább Isten lakóhelyét, Isten jelenlétét fejezte ki. Akkor kezdi értékelni az ember a saját „kincseit”, amikor azokat elveszítette. Akkor kezdjük majd visszasírni Isten jelenlétét, amikor ez az éltető és áldó jelenlét elhagyott bennünket.…

Szerző: refdunantul  2019.02.06. 04:00

ISTEN IGÉJE BETELJESEDIK. – 1. Isten Igéje beteljesedik, mint ítélet. Jeremiás könyvéhez, később (Kr. e. 561-ben) fűzték hozzá ezt a záró fejezetet, hogy hirdessék, igazolják, Isten Igéjének beteljesedését, amit Jeremiáson keresztül üzent. – 2. Isten beteljesedett…

Szerző: refdunantul  2019.02.05. 04:00

SÜLLYEDÉS VAGY MEGMARADÁS? – 1. Szerájá, Jeremiás parancsára Babilon pusztulásáról szólt; – az Eufráteszbe dobott, ítéletes próféciákat tartalmazó tekercs elsüllyesztésével fejezte ki Isten üzenetét, miután azt felolvasták (59–64). – 2. Szent bátorság és…

Szerző: refdunantul  2019.02.04. 04:00

Szíven ütött ez a mondat. Mivel Babilon bűnéről és büntetéséről, vagyis a fejezet szövegösszefüggéséről már szóltunk, ezért most bátran kiemelem ezt a sort. Egy idősotthonunk hálaadó ünnepén, az udvaron egy fából készített alkotást is átadtak. Az alkotás egy…

Szerző: refdunantul  2019.02.03. 04:00

– 1. Jeremiás részletezi Babilon ellenségeinek harci készülődését. A királyok, akik meghódítják Babilont, a médek és perzsák ellenőrzése alatt álló területekről fognak érkezni, a mai Észak–Iránból. Ezek sáskaként győzik le a „hatalmas” Babilont (1–14). – 2.…

Szerző: refdunantul  2019.02.02. 04:00

AZ ÚR TERVE TÖKÉLETES (45). Ki merne vitatkozni az Úr tervével? (44) – 1. Isten terve lerombolja az önhitt, de roskadozó „épületeket”. Az Úr senkinek sem engedi, hogy istenné legyen. Legfőképpen nem engedte ezt hűtlen népének. De nem engedte ezt a korabeli nagyhatalmaknak…

Szerző: refdunantul  2019.02.01. 04:00