VERSRŐL VERSRE HALADVA FOGALMAZOK MEG ÜZENETEKET, kifejteni nem tudom, gondoljuk tovább!

29. vers. Az istentisztelet folytatódik a családban. Simont nem tépte ki a családi szerető köréből az, hogy Jézust követte.

30. vers. Simon családjáról nem tudunk meg részleteteket. A középpontba azonnal a beteg kerül. A tanítványok Simon anyósának betegsége miatt Jézushoz fordulnak. Ki nem beteg, vagy ki nem lehet az?

31. vers. Jézus kézen fogja és felállítja a beteget, akit elhagy a láz, de nem az érintés, a rituális mozdulat gyógyít, hanem Jézus Krisztus isteni hatalma, aki gyógyító Úr mindenfajta betegség felett: meggyógyít, vagy ad erőt hitben hordozni a „bajt”, mert az igazi gyógyulás a megváltás. Köszönjük azonban Urunk, a testi gyógyulást is, mert fáj a testi kín! A gyógyulás tényét az jelzi, hogy a gyógyult asszony azonnal szolgál nekik. A szolgálat hálaadás Jézus Krisztus szabadító és megváltó szeretetének ajándékáért. Jézus tisztelte a nőket, az asszonyokat és a gyerekeket is, akiket abban a társadalomban lenéztek. – Jézus azonban sokkal több mint diakónus, vagy hatalommal megszólaló igehirdető és gyógyító orvos. Mérhetetlenül több!

5Mózes 4,1–24

78. zsoltár

Szerző: refdunantul  2019.05.17. 04:00