Márk szemléletében JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE NEM CSUPÁN EGY KONKRÉT ESEMÉNY, hanem Jézus egész földi útjának jellemzése, amelynek betetőzése és gonosz feletti győzelme: a kereszt.

– 1. Ez Márk témája: A kereszt teológiája, amelyben kiderül a földi Jézus személyének igazi titka, istenfiúsága, megváltó hatalma.

– 2. Jézust Isten Lelke a pusztába „űzte”; – „kidobta” oda. Jézus küldetése ez: emberlétében isteni hatalommal jelen lenni a világ Istentől elszakadt pusztaságában, „vadállatok” és démonok között.

– 3. A puszta száraz, kietlen, vad és veszedelmes hely. Mire feleszmélünk, már megtépáztak bennünket itt néhányszor a „vadak”, meg mi is leterítettünk közülük párat, aztán megfáradva az a keserű meglátásunk, hogy „kidobtak” bennünket ide, meghalni.

– 4. Jézus azért jött, halt meg, támadott fel, hogy visszahozza Isten jelenlétét ide, és a puszta kivirágozzon, ahogy a próféták ígérték (Ézsaiás 11,1–10; 35,1). Jézus, Isten Lelke által betöltekezve, azért jött, hogy legyőzze a Sátán hatalmát. Ezt a győzelmet azonban Márk nem itt jelenti be, mert ez a győzelem a kereszten és az üres sírnál lesz nyilvánvalóvá.

5Mózes 2,1–25

114. zsoltár

Szerző: refdunantul  2019.05.14. 04:00