Ebben a „Királyzsoltárban” maga a király imádkozik az Úrhoz győzelemért, hadba indulás előtt (1). ÁLDOTT AZ ÚR, AKI HARCOLNI TANÍT MINKET! (1) Így magasztalja a király az Urat.

– 1. Ez azt jelenti, hogy a király tudja, tudomásul veszi, hogy a földi élet harc, hadakozás, mégpedig sokszor vérre menő, sokszor „lélektani”, de ugyanúgy életveszélyes harc; – mindenhol, mindenkor, minden szinten (1).

– 2. A király azt is tudja, hogy csak az Úr adhat győzelmet, megmaradást (2–11). Bizonnyal nem feledkezik el az erős Isten azokról (2), akik a harcaikban Őhozzá kiáltanak: Lehajlítja az eget és leszáll érettük (5; Zsoltárok 18,10), még a természeti erőket is javukra fordítja a küzdelemben (6–7).

  3. A király tudja, hogy csak az Úr taníthat meg minket a hadakozásra. A zsoltáros-királyt lepték el, támadták meg, ő csak védekezik, ezért hadakozik (11).

– 4. A király tudja, hogy eljön majd a győzelem utáni áldás ideje (12–15), amikor nem lesz többé harc és jajveszékelés, mert örömünk a feltámadott Krisztusban, és nem mások legyőzésében lesz.

Galata 1,1–9

349. dicséret

 

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

– 2. A király azt is tudja, hogy csak az Úr adhat győzelmet, megmaradást (2–11).

Ő gondot visel emberére a harcban is, noha kicsoda az ember önmagában (3; Zsoltárok 8,5), és Istennek mégis fontos a halandó ember, minden ember, a hadakozás nyomorúságában is (4).

Bizonnyal nem feledkezik el az erős Isten azokról (2), akik a harcaikban Őhozzá kiáltanak: – Lehajlítja az eget és leszáll érettük (5; Zsoltárok 18,10); – még a természeti erőket is javukra fordítja a küzdelemben (6–7).

 

  3. A király tudja, hogy csak az Úr taníthat meg minket a hadakozásra, vagyis arra, mikor és hogyan kell harcolni, mikor nem kell harcolni, mikor kell „megadni” magunkat.

Egyértelműen kiderül a zsoltárból, hogy a zsoltáros-királyt lepték el, támadták meg, ő csak védekezik, ezért hadakozik, ezért imádkozik győzelemért, saját országában, saját otthonában (11).

 

– 4. A király tudja, hogy eljön majd a győzelem utáni áldás ideje (12–15), amikor nem lesz többé harc és jajveszékelés, mert örömünk a feltámadott Krisztusban, és nem mások legyőzésében lesz.

Szerző: refdunantul  2019.04.27. 04:00