A MINDENHATÓ ÉS MEGVÁLTÓ ISTEN CSELEKVÉSE felfoghatatlan, hiszen amikor Ő cselekszik, az emberileg lehetetlen válik lehetségessé. Éppen ez Isten cselekvésének lényege, egyben hitünknek tárgya (Máté 19,26).

– 1. Isten cselekvése: az Ő kiválasztó kegyelme, amellyel népét elkülönítette minden barbárságtól. Nem tudunk enyhébb kifejezést használni, mert ez szerepel itt. Isten szentté tette népét, Izráelt és Júdát; – hogy közülük szülessen meg a világ megváltója, Jézus Krisztus, aki minden nép között munkálkodva, megvált minket az emberi bűn barbárságából (1–2).

– 2. Isten cselekvése konkrét szabadító tettekben mutatkozott meg (3–6).

– 3. Isten cselekvése azonban az itteni világunkban megtapasztalható, konkrét szabadító tettein túl akkor is érvényes, ha éppen ezeket nem látjuk, vagy nem azonnal élhetjük meg. Isten cselekvése Jézus Krisztusban mindent elintézett: – a lehetetlen vált lehetségessé; – ahogy Mózes a sziklából vizet fakasztott (2Mózes 17,6); – úgy Ő, a legkeményebb, „sziklás” időkben sem hagy elveszni (7–8).

János 14,12–14

475. dicséret

 

Március 26. – A teljes igemagyarázat

 

(8) „…a sziklát bővízű tóvá változtatta…” (Zsoltárok 114)

 

A MINDENHATÓ ÉS MEGVÁLTÓ ISTEN CSELEKVÉSE felfoghatatlan, hiszen amikor Ő cselekszik, az emberileg lehetetlen válik lehetségessé.

Éppen ez Isten cselekvésének lényege, egyben hitünknek tárgya (Máté 19,26).

 

– 1. Isten cselekvése: az Ő kiválasztó kegyelme, amellyel népét elkülönítette minden barbárságtól.

Nem tudunk enyhébb kifejezést használni, mert ez szerepel itt.

Isten szentté tette népét, Izráelt és Júdát; – hogy közülük szülessen meg a világ megváltója, Jézus Krisztus, aki minden nép között munkálkodva, megvált minket az emberi bűn barbárságából (1–2).

 

– 2. Isten cselekvése konkrét szabadító tettekben mutatkozott meg (3–6).

Isten kivezette népét a szolgaság házából, amikor kettévált a tenger (2Mózes 14,21).

Isten országot adott népének, amikor Józsué vezetésével a Jordán folyón át otthont találtak az Ígéret földjén (Józsué 3,16).

Isten országának rendjét, alkotmányát kapták meg a Sínai-hegyen, a Tízparancsolatban (2Mózes 19–20).

Isten cselekvése ma is ilyen konkrét és szabadító cselekvés népe életében; – ahol az Ő országa, az Ő országának üdvözítő rendje megjelenik, és fokozatosan kiteljesedik.

 

– 3. Isten cselekvése azonban az itteni világunkban megtapasztalható, konkrét szabadító tettein túl akkor is érvényes, ha éppen ezeket nem látjuk, vagy nem azonnal élhetjük meg.

Isten cselekvése Jézus Krisztusban mindent elintézett: – a lehetetlen vált lehetségessé; – ahogy Mózes a sziklából vizet fakasztott (2Mózes 17,6); – úgy Isten Jézus Krisztusban legyőzte a halál és a gonosz hatalmát.

Ő a föld Ura, aki a legkeményebb, „sziklás” időkben is éltet; – és amikor sziklák zuhannának ránk, és agyonnyomnának bennünket; – Ő akkor sem hagy elveszni.

Mindenkor emlékezzünk erre (7–8).

Szerző: refdunantul  2019.03.26. 04:00