– 1. Az építkezés látványos, az mindig zavaró, szemet szúr. Kiemeli a másik jelenlétét. Az ellenséges samáriaiak ezért jelentették fel a templomépítést.

– 2. Dárius ugyan megengedte a templom felépítését. De utódai a békesség miatt inkább a zsidók belső, vallási életének megerősítésére helyezték a hangsúlyt. Hiszen egy nagy birodalomban mindenki élhet a saját vallása szerint, és ebből kevesebb baj lesz, mint az önmagukat megjelenítő építkezésekből. – Higgy, amit akarsz; – mondj, amit akarsz; – szabad vagy; – elégedj meg ezzel: – de érdemi beleszólásod nem lesz a dolgok menetébe! A kutatók szerint ezért küldték Ezsdrás papot és írástudót Jeruzsálembe, Kr. e. 458-ban: – Foglalkozzanak a zsidók a saját vallásukkal, írásukkal, törvényükkel, hitükkel! Ez kevésbé demonstratív.

– 3. A világ alkuk, érdekek féktelen, halálos meccse, ahol életveszélyes lehet, ha illetéktelenül és látványosan jelenük meg ott, ahol nem kellene. Ezen a világon csak az a Megváltó segíthet, akit az Írások meghirdettek. Mi ezt a Krisztust hisszük, amikor ebben a világban élve az Írásokat kutatjuk és tanítjuk, akárcsak Ezsdrás (10), és bízunk az Isten megváltó erejében (6).

János 8,21–29

298. dicséret

Szerző: refdunantul  2019.02.20. 04:00