AZ ÚR TERVE TÖKÉLETES (45). Ki merne vitatkozni az Úr tervével? (44)

– 1. Isten terve lerombolja az önhitt, de roskadozó „épületeket”. Az Úr senkinek sem engedi, hogy istenné legyen. Legfőképpen nem engedte ezt hűtlen népének. De nem engedte ezt a korabeli nagyhatalmaknak sem, mert elbukott Asszíria, legyőzték Babilont is, és azóta hány és hány nagyhatalom lett az enyészeté. Ez megnyugtató bizonyosság. A mai hamis istenek, hatalmasságok, gőgös népek és emberek előbb–utóbb „elvesznek” (29–32; 35–43).

– 2. Isten végső terve azonban nem a pusztítás, hanem az építés. Megváltót küld népéért, aki kiszabadítja őket a fogságból, legyőzi nyomorgatóit, és saját választott királyát emeli népe trónjára (44).

– 3. Isten terve azonban sokkal több ennél! Aki ezt nem látja, az nagyon keveset remél. Erre nézve igaza van Shakespeare-nek, miszerint az élet zengő tombolás, de semmi értelme sincs. Isten terve nem engedi a „letargiás nihilt”. Ő megvált ebből az örök és új életre, az üdvösségre. Nincs ennél szebb terv, amely Jézus Krisztusban már meg is valósult (34).

János 5,31–36

452. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

– 3. Isten terve azonban sokkal több ennél!

Aki ezt nem látja, az nagyon keveset remél, és valójában a halál árnyékának völgyében akar tündökölni, amelynél nincs értelmetlenebb és hiábavalóbb vállalkozás.

Erre nézve igaza van Shakespeare-nek, miszerint az élet zengő tombolás, de semmi értelme sincs.

Homokvárat építünk a strandon, de mindenki mást vízbe fojtva, hogy miénk lehessen a legszebb, a legnagyobb. Holnapra pedig összedől a vár.

Isten terve nem engedi a „letargiás nihilt”.

Ő megvált ebből az örök és új életre, az üdvösségre.

Nincs ennél szebb terv.

Jézus Krisztusban már meg is valósult ez a terv.

Isten választott népe pedig nem tarthatja meg magának ezt az örömhírt (34).

Szerző: refdunantul  2019.02.01. 04:00