– 1. Uram, a Te Igéd iránti tisztelet miatt remegve fogalmazzuk meg, mint a veled alkudozó Ábrahám, hogy szinte agyonnyom bennünket a sok ítéletes, pusztulással fenyegető szó, amit Jeremiásra bíztál, népe és minden nép temérdek bűne miatt (1–6; 8–9; 12–15; 19–25).

– 2. Köszönjük, hogy a Szentlélek által beláthatjuk, igazad van, mert pont úgy van, ahogy mondod. Mi olyanok vagyunk, mint Moáb népe volt:

– Alkotásainkban és kincseinkben bízunk, papjainkkal és vezetőinkkel együtt. De a köznép, aki ezeket bírálja, semmivel sem különb (7).

– Legfontosabb, életet ajándékozó „dolgunkat”, az Úr dolgát hanyagoljuk (10).

– Gondtalanul élünk, élvezzük önmagunkat. De olyanok vagyunk, mint a seprőn hagyott, lefejtés nélküli bor, amely túl édes lett, majd megbuggyant (11).

– 3. A prófétának nem okoz örömöt az ítélet hirdetése. Nem saját kegyesen frusztrált agresszivitása dühöng itt, hanem az Úr szava szól általa. Ezért a próféta, miközben ezt hirdeti, szánakozik, siratja őket, és megtérésért, megmenekülésért, megváltásáért imádkozik (17–18; 28; 31; 34–39). Könyörögve kérünk, Urunk, hogy hadd halljuk meg az üzenetből kegyelmes szándékodat, amelyet Jézus Krisztusban készítettél (47).

János 4,46–54

71. zsoltár

 

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Legfontosabb, életet ajándékozó „dolgunkat”, az Úr dolgát hanyagoljuk.

Ellentétes értelmű képpel fejezi ki ezt a próféta.

Ezzel jelzi, hogy az Úr dolgaival kapcsolatos hanyagságunk halálos.

Olyan restek vagyunk ebben az „életes, üdvösséges” dolgunkban, mint amikor a katona kíméli a kardját a harcban, pedig ott a harc lenne a dolga, éppen az életért, mert egyébként hanyagsága a halálát okozza (10).

 

Röviden Moáb népéről…

Moáb Ábrahám rokonának, Lótnak fia, az idősebb lányától (1Mózes 19,37).

A Moábtól származó nép országa a Jordántól keletre terült el (4Mózes 21,13–15).

Moáb megtagadta Izráeltől, hogy Kánaán felé vonulva átmenjen a földjén (Bírák 11,17–18).

Moáb bízta meg Bálámot, hogy átkozza meg Izráelt (4Mózes 22–24).

Dávid leigázta a moábitákat (2Sámuel 8,2).

A próféták gyakran feddték meg Moábot (Ézsaiás 15–16; Jeremiás 9,26; Ezékiel 25,8–11; Ámósz 2,1; Zofóniás 2,8–11).

Ruth, aki Jézus Krisztus nemzetségtáblázatában is szerepel (Máté 1,5) moábita nő volt (Ruth 1,4).

Szerző: refdunantul  2019.01.27. 04:00