JÓJÁKIM KIRÁLY „sikertelen” élete karácsony előtti kiáltássá lesz… – 1. Jójákim király csak a saját érdekeit képviselte. A szociális igazságtalanság beszédes jele az áldatlan, sikertelen, bukott életünknek (13–19). Nem mások nyomorúságát, hanem a mieink…

Szerző: refdunantul  2018.12.23. 04:00

Ez a prófécia a Jósiás halála után uralkodó júdai királyokra vonatkozik (Kr. e. 609–587). A konkrét kortörténeti hátteret a könyv magyarázatának kezdetén részleteztük már. Mindegyik itt említett király bűne az volt (1–2), ami ugyanakkor A HÁROM LEGTIPIKUSABB BŰN Isten…

Szerző: refdunantul  2018.12.22. 04:00

– 1. Cidkijjá király elküldi főembereit Jeremiáshoz, hogy megszabadul-e Jeruzsálem a babiloni ostrom alól? (1–2) Lám, ha baj van, mégis Istent kiált az ember? Ma már odáig jutottunk, hogy sokan csak káromolva tudjuk mindezt kifejezni? – 2. Jeremiás teljes vereséget, fogságot…

Szerző: refdunantul  2018.12.21. 04:00

ISTEN IGÉJÉNEK SZOLGÁLATÁRÓL. – 1. A szolgálat bátorsága: Jeremiás vállalja a szenvedést, a gyalázatot, a kalodát az Úr Igéjének szolgálatában, és félelemből nem változtatja meg a rá bízott üzenetet, hanem még bátrabban hirdeti azt (1–6). – 2. A szolgálat emberi…

Szerző: refdunantul  2018.12.20. 04:00

Jeruzsálem városának déli kapuját a Fazekasok kapujának is hívták, de Szemét-kapunak is nevezték, mert ezen a kapun át vitték le a város szemetét, így az összetört cserépdarabokat is, a Ben-Hinnóm völgyébe (1–2). A szemét nagy részét itt elégették, erre utal a völggyel…

Szerző: refdunantul  2018.12.19. 04:00

Az ember alapvető természete: PARÁZNA. Mindig érdekesebb az ősi ösvény helyett az új, ismeretlen, „idegen csapás”. – 1. Az ember, Isten nélkül: parázna. Persze a társadalmi szerepeinkben „ügyesen” megéljük parázna természetünket, de még az egyházon belül is…

Szerző: refdunantul  2018.12.18. 04:00

Gyönyörű példázat ez: JEREMIÁS A FAZEKASNÁL. – 1. Isten kezében van ez a világ, saját népe és minden nép, az egész teremtett mindenség, ahogy a fazekas kezében van az agyag. Isten hívő népe ezt tudja. Ez a bizonyosság erőt ad és elveszi a félelmeket. – 2. Isten…

Szerző: refdunantul  2018.12.17. 04:00