A tanítványok Jézus Krisztustól vettek erőt és hatalmat, a szóban és gyógyító tettekben való bizonyságtételre. Ebben az Isten országáról szóló bizonyságtételben mindig összetartozik az evangélium hirdetése és az emberi nyomorúság konkrét enyhítése. Csak jóindulatúan…

Szerző: refdunantul  2018.07.22. 04:00

– 1. A vérfolyásos asszony hittel érintette Jézus Krisztust. A gyógyulás első mozzanata a hit érintése. A mi Istenünk erős Isten. Ez az erő öltött testet Jézus Krisztusban, tehát Ő ennek az erőnek a forrása. A hit pedig az a csatorna, amelyen keresztül ez a gyógyító erő…

Szerző: refdunantul  2018.07.21. 04:00

MI A MEGSZÁLLOTTSÁG? – 1. A megszállottság az a nyomorúság, amikor az embert nem a megváltó Isten szabadító szeretete uralja, hanem idegen hatalmak, gonosz, halálos ereje. Egyre világosabb, hogy ez a meghatározás nemcsak biblikus, és végképp nem elavult, hanem nagyon is pontos.…

Szerző: refdunantul  2018.07.20. 04:00

Nem felelőtlen belemagyarázás az Igébe, az emberi életet, és különösen Isten népének szolgálatát HAJÓZÁSHOZ hasonlítani. – 1. Mindjárt az indulásnál fontos, hogy nem saját akaratunkból, öncélú vágyainkat követve, vagy változatos élményeket kergetve hajózunk ki a…

Szerző: refdunantul  2018.07.19. 04:00

– 1. Ez az Ige arra a könyörgésre indít bennünket, hogy vér szerinti rokonaink Jézus Krisztusban is testvéreinkké lehessenek. Hiszen lehetetlen az, hogy akiket leginkább ránk bízott az Isten: házastársunkat, gyermekeinket, szüleinket, testvéreinket; – azokat valaha is…

Szerző: refdunantul  2018.07.18. 04:00

Csak egy, örök világosság van: Jézus Krisztus. – 1. Minden világosság forrása a feltámadott Úr. Csak Jézus Krisztus közelében rajzolódnak ki igazán életek, dolgok; – de akkor már örökkévaló tartalmukban (János 8,12; János 12,46). – 2. Jézus Krisztus nélkül…

Szerző: refdunantul  2018.07.17. 04:00

– 1. A jézusi példázatok Isten országának titkait hirdetik, szemléltetik. A kép egyszerű, az üzenet azonban életbevágó és elrejtett. Csak azok érthetik meg, akiknek az Isten kegyelme ezt megadta. A példázat megértése nem csupán értelmi, hanem az egész embert igénybe vevő,…

Szerző: refdunantul  2018.07.16. 04:00