Sok bűnös, közöttük sok megvetett, idegen hatalmat kiszolgáló vámszedő kereste Jézust. A farizeusok zúgolódtak ezen. Az a legnagyobb farizeus, aki mindig a másikat látja bűnösnek, magát pedig különbnek. Pedig alapállapotunk az, hogy önmagunk mind vétkezünk és idegen…

Szerző: refdunantul  2018.08.31. 04:00

Meggyűlölni apát, anyát, házastársat, gyermeket, testvért, saját magunkat, vagyonunkat, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követése csak akkor lehetséges, ha Ő áll életünk csúcsán, ha Ő az első, Ő az irányító mindenben. Ha Ő az első, akkor Ő olyan mennyei rendet teremt az…

Szerző: refdunantul  2018.08.30. 04:00

AZ ÜDVBIZONYOSSÁG képes egyedül átformálni ezt a földi életet, mert az ilyen ember nem itt akarja a „mindent”, ezért tud adni, megbocsátani, szeretni. Boldog az az ember, aki tudja, hogy Ő Isten országának vendége, már itt (15). – 1. Gyönyörű a kép: Az Isten országa egy…

Szerző: refdunantul  2018.08.29. 04:00

Az a nyomorúságunk, hogy csak magunknak akarunk élni, önzően, és ha vendégséget szervezünk, akkor számításból hívunk meg másokat. Meghívjuk a rokonaink mellett azokat, akik viszontszeretnek bennünket. Meghívjuk a barátainkat, akikkel egy húron pendülünk, akik között jól…

Szerző: refdunantul  2018.08.28. 04:00

A példázatnak mindig mennyei tartalma van. Lám, a mennyei világ nem lakoma, hanem sokkal „több”, lakodalom (8). Nem tudjuk, hogy lesz–e valamiféle sorrend a mennyei világ „asztalánál”, de azt biztosan tudjuk, hogy az utolsó hely is ugyanazt az áldást jelenti majd ott: a…

Szerző: refdunantul  2018.08.27. 04:00

Jézust folyamatosan figyelték, mit tesz (1), de Őt hiába figyelték. Ő tökéletes volt, az Isten Fia, aki semmit sem tett titokban, hanem nyíltan hirdette és cselekedte az evangéliumot is, szombaton is tanított és gyógyított, még a kereszt tövében is. Jézust figyelték, ezért…

Szerző: refdunantul  2018.08.26. 04:00

– 1. Csak Jézus Krisztusban van üdvösség. – 2. Őnélküle elhagyatottan értelmetlenné lesz a „mi házunk”, életünk, templomunk, hitünk, vallásosságunk, minden buzgóságunk (35). – 3. Őbenne azonban úgy gyűjt össze bennünket az Úr, mint a kotlós a kiscsibéit, oltalmazó…

Szerző: refdunantul  2018.08.25. 04:00

Victor Jánosnál tömörebben, teljesebben és szebben nem lehet ezt az igerészt magyarázni. Még teológus koromból emlékszem erre az ihletett magyarázatra. – 1. Veszedelem fenyegeti Jézus életét. A farizeusok között is voltak Jézusnak jóakarói, akik közül néhányan azt…

Szerző: refdunantul  2018.08.24. 04:00

– Jézus egy elbizakodott „bennfentesnek” törte le a szarvát, hiszen ő úgy gondolta, Isten népéhez tartozik, mások meg nem. Jézus átrajzolja a határokat. Nem úgy dől ez el, ahogy mi gondoljuk: miszerint ez nekünk jár, mert mi az Úr körül lebzseltünk egész életünkben…

Szerző: refdunantul  2018.08.23. 04:00

ISTEN ORSZÁGÁNAK TITKÁT HASONLATOKKAL SZEMLÉLTETI Jézus Krisztus. – Isten országa külsőleg a mustármaghoz hasonlít, amely a legkisebb, mákszemnyi magból nagy fává növekszik, és koronájában fészket raknak a madarak. – Isten országa kicsiny kezdetből növekszik naggyá. Így…

Szerző: refdunantul  2018.08.22. 04:00

Jézus ellenfelei mind megszégyenültek, a többiek pedig örültek az Úr tetteinek (17). – 1. Örömünk oka: Felegyenesedhetünk görnyedtségünkből, és leborulva dicsőíthetjük az Istent (13). Az Úr a szabadulás örömét adja népének, hogy felegyenesedve dicsőítsük Őt. Ez a…

Szerző: refdunantul  2018.08.21. 04:00

– A sportban ismerős: „Időt kérek”. Az életben még inkább ismerjük ezt: kérek még egy kis időt, és próbálom jobban. Kapunk időt, és nem változik semmi? Vegyük észre, hogy minden napunk kegyelem: idő, hogy jobbá legyünk. De jobbá csak egyféleképpen lehetünk: Isten…

Szerző: refdunantul  2018.08.20. 04:00

ELVESZNI?! – 1. Nagy gondom, hogy folyamatosan keresek valamit. A rengeteg cucc között mindig elvesznek „dolgok”. Tudom, hogy valahol van, amit keresek, megvan: – de hiába, mert amikor kell, akkor nincs; – ezért van, de haszontalanul, olyan, mintha nem lenne. – 2. Rettenetes olvasni…

Szerző: refdunantul  2018.08.19. 04:00

– 1. A példázat mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy az Úr visszajövetelének várása, az állandó készenlét, és az idők jeleinek „meglátása” (54–56) akkor lehetséges, ha megszabadultunk a nagy ellenségtől, aki a teljes élettől és az élet Urától elválasztott…

Szerző: refdunantul  2018.08.18. 04:00

MIÉRT JÖTT JÉZUS? – 1. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk (János 10,10). Jézus nem azért jött, hogy elítélje (kárhoztassa) a világot, hanem hogy megmentse azt, hogy üdvözüljön a világ általa (Lukács 9,56; János 12,47). – 2. Jézus azért is…

Szerző: refdunantul  2018.08.17. 04:00

JÉZUS HŰSÉGES SÁFÁRSÁGRA INTI TANÍTVÁNYAIT (41). – 1. A sáfár az, aki hűségesen engedelmes lehet, mégpedig kizárólag a gazdája felé, aki őt megbízta. – 2. A sáfár boldog ebben a mindhalálig hűséges szolgálatban (Jelenések 2,10). Ki az, aki közöttünk boldog? (43) –…

Szerző: refdunantul  2018.08.16. 04:00

A készülést segíti, ha arra tekintünk, amit az Úr ígért nekünk! „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9) Boldog az Úrra várakozó ember. És erre az ígéretre tekintve a börtönévek…

Szerző: refdunantul  2018.08.15. 04:00

Hol a határ a vagyon kérdésében? Jézus világos ebben. A vagyon örvény, előbb-utóbb lehúz, magával ránt, elemészt. Fogalmazzunk világosan: Isten a mennyben ígért maradandó kincset. Viszont a földön azt jelentette ki nekünk, hogy egy nagy nyereség létezik: az istenfélelem…

Szerző: refdunantul  2018.08.14. 04:00

– 1. Mi az isteni gondviselés? Az isteni gondviselés, Istennek mindenható, s mindenütt jelenlévő ereje, amely által mennyet és földet, minden teremtményével együtt, fenntart és igazgat. – 2. Ez általános értelemben azt jelenti, hogy mindenható kezekben van ez a világ, jó…

Szerző: refdunantul  2018.08.13. 04:00

– 1. Minden fő téma együtt van itt, „A bolond gazdag” példázatában: – örökségen való kapzsi osztozkodás, külső ítélőbíró segítségét kérve (13–15); – gazdagság, sikeresség, gyarapodás, ügyes vállalkozások és módszerek, profit, még több „zsugori…

Szerző: refdunantul  2018.08.12. 04:00

A HITVALLÁSRÓL. – 1. Ne vitatkozzunk, de bátran valljuk meg a hitünket! (4–5) Ne azt mondjuk, ami bennünk van, hanem azt, amit az Isten adott nekünk, és ami belső világunkat is megnyugtatta, elfedezte, megtisztította. Minden kiderül egyszer, az is ami a szívünkben lapult… Csak…

Szerző: refdunantul  2018.08.11. 04:00

– 1. Mit ér a külső tisztaság, ha az ember belül nem tiszta? Ezzel azt is kéri a mi Urunk, hogy ne legyünk képmutatók, akik másnak mutatják magukat, mint akik. – 2. De mit jelent belül tisztának lenni? Hiszen az a „belső” világ, a „szív” világa igen ingoványos terület;…

Szerző: refdunantul  2018.08.10. 04:00

„…a valóság felkavar? VAN MIT BENNED FELKAVARNI! Na, ez a baj!” (Kowalsky meg a Vega) – 1. Az üdvözítő Jézus Krisztus jól látható jel mindenki számára, Isten megváltó szeretetéről. Ő nem elrejtett lámpás (33). – 2. De hiába világít a lámpás, ha nem működik jól a…

Szerző: refdunantul  2018.08.09. 04:00

Amikor a Párizsi Magyar Gyülekezetnél járhattam, az Eiffel toronynál tett villámlátogatás során készítettem egy hevenyészett, gyors emlékfotót. Ezen a rohanó mozdulattal rögzített fényképen A TORONY TÖVÉBEN ÁLLÓ TÖRPE KANDELÁBER NAGYOBBNAK LÁTSZIK, mint maga a torony. Ki a…

Szerző: refdunantul  2018.08.08. 04:00

SÚLYOS SZAKASZ EZ. – 1. A tanítás világos. Ebben nincs kompromisszum. Vagy Jézus Krisztushoz kapcsolódik az életünk, vagy minden más esetben Őellene élünk, még ha kívülállónak, semlegesnek is mondanánk magunkat. Semlegesség nincs (23). – 2. Viszont aki nem az Úrral jár, aki…

Szerző: refdunantul  2018.08.07. 04:00