HŐSTETTEINK… – 1. Ászá király élete eredményes volt hosszú uralkodása során. Sikerrel győzte le az északi, izráeli királyt, Baasát, és lebontatta a izráeli király által épített várost, Rámát, amely valójában beszorította a déli országrészt, Júdát (17).** – 2.…

Szerző: refdunantul  2018.04.30. 04:00

(1Királyok 15,1–15) JÉZUS KRISZTUSÉRT (Efezus 1,7). – 1. Abijjá, Júda királya* folytatta apjának vétkeit, amiket az őelőtte tett, hiszen szíve nem volt az Úré (3). Súlyos mondat, egy uralkodó életének ítélete, aki ráadásul Isten népének vezetője volt. Amit a gyerekeink,…

Szerző: refdunantul  2018.04.29. 04:00

Hogyan éltünk, küzdöttünk és sáfárkodtunk a ránk bízottakkal? Ne felejtsük el, valahol mindnyájan „uralkodunk”. – Joggal rettent meg maga a kérdés is, mert sok vétek, tévesztés, hiányosság terhel bennünket. – A bűn lényege mindig ugyanaz, megnyilvánulása ezer: hátat…

Szerző: refdunantul  2018.04.28. 04:00

A próféta elvégezte küldetését az engedetlen hatalom, kultusz és a király ellen. Küldetésben járt, ezért Isten hatalmával szólt és cselekedett, nem volt lekenyerezhető. Amikor azonban elvégezte küldetését és hazafelé tartott, akkor bukott el. Talán elfáradt, vagy leengedett,…

Szerző: refdunantul  2018.04.27. 04:00

KI AZ ELSŐ? – 1. Roboámot elfogja az emberi indulat, de aztán hallgat az Úr szavára, amit a próféta által kap, és nem indul saját népe, saját testvérei ellen, nem bonyolódik „polgárháborúba”. Nincs nagyobb dolog, mint legyőzni az ó-emberi indulatot, az önös érdekeket, és…

Szerző: refdunantul  2018.04.26. 04:00

KÖZÖSSÉGBEN AZ ÚRRAL. – 1. Induljunk ki abból a fontos és megnyugtató kijelentésből, hogy minden azért történt így, mert az Úr rendelkezett ekként (15). Isten, saját népe életében üdvösségesen tartja kezében az eseményeket. A rosszat is övéi javára fordítja (1Mózes…

Szerző: refdunantul  2018.04.25. 04:00

EZ A KEGYELEM! – 1. Erre a kegyelemre szorulunk! Isten akkori népe, vezetőivel együtt, igen gyarló volt. Miket művelt Dávid és Salamon. Minden nagy tetteik ellenére is ki kell mondani, hogy rettenetes dolgokat műveltek. Ahijjá próféta, küldetése szerint, kimondja (29–33; 40).* –…

Szerző: refdunantul  2018.04.24. 04:00

HARCAINK. – 1. Salamon harcolt „szerelmes”, parázna természetével. A keleti világ erkölcsei között ez nehéz feladat lehetett. Isten parancsa egyértelmű volt ezen a területen is, hiszen az idegen asszony, testünket, lelkünket, szellemünket, hitünket, életünket…

Szerző: refdunantul  2018.04.23. 04:00

SALAMON NAGYSÁGA… – 1. Sokan hallották Salamon hírét. Sába királynője is eljött csodálni őt. Aztán olvashatjuk Salamon dicséretét, ő korának „sztárja”, „hívő sztárja”, mindenben leg-leg-leg…, és még azon is felül (7). Salamon bölcs (1–13), gazdag (14–29), és…

Szerző: refdunantul  2018.04.22. 04:00

HA… – 1. Egy pedagógus mondta nekem, hogy valójában egyfajta pedagógia létezik, a többi mind csőd és illúzió, és maga az „élet” is ezt a pedagógiát alkalmazza: ez a hatalmi pozícióból fakadó „zsarolás”, vagyis a jutalmazás és fenyítés pedagógiája: – Ha…

Szerző: refdunantul  2018.04.21. 04:00

HOGYAN MEGYÜNK HAZA A TEMPLOMBÓL? – 1. Salamon templomszentelési imádsága tartalmaz egy igehirdetést (22–28), egy imádságot (29–53), egy áldást (54–61), majd a végén az áldozatok bemutatását (62–66). – 2. A templom nem Isten lakóhelye (27), hanem Isten látható népének…

Szerző: refdunantul  2018.04.20. 04:00

KEGYELEMBŐL… – 1. Egyik ismerősöm említette: Egy határon túl mindig zavartak a kegyes külsőségek, mert van bennük valami „idegen”, „gyarlóan emberi manipuláció”. Persze a hitnek mindig vannak külső megjelenési formái. Salamon kiterjesztette kezét az ég felé, amikor…

Szerző: refdunantul  2018.04.19. 04:00

SÁTORHÁZBÓL KŐHÁZBA… – 1. A szövetség ládáját, a szent sátor egész felszerelését átvitték a templomba, a sátrat is felszedték. Nem tudjuk, hogy ezután mi lett a sátorral. Ideje lejárt, mert a „sátor” ideje kimért. Egyszer földi sátorházunkat is lebontják…

Szerző: refdunantul  2018.04.18. 04:00

AZ ÉLŐ VÍZ…* – 1. A salamoni templom felszerelései között első helyen említi a szentíró azt a rézből öntött hatalmas medencét, amely a templom keleti bejárata előtt, délkeletre helyezkedett el (39). Hatalmas lehetett, mai méretekre lefordítva a kör alakú medence átmérője…

Szerző: refdunantul  2018.04.17. 04:00

SALAMON PALOTÁJA nem egy, hanem több épületet jelent, egy egész, egymással összefüggő épületcsoportot. – 1. Beszédes az a tény, hogy a palota fölépítése tovább tartott, mint a templomé, a palota tizenhárom évig épült, a templom fele idő alatt lett kész. Salamon palotája…

Szerző: refdunantul  2018.04.16. 04:00

TÖRTÉNELEMBEN CSELEKSZIK AZ ISTEN. – 1. Nem legenda, valóság üdvösségünk története (1). – 2. Nézzük a kronológiát! Az első vers alapján pontosan behatárolható Salamon király uralkodásának időpontja (Kr. e. 971–931). Uralkodásának negyedik évében kezdték el építeni…

Szerző: refdunantul  2018.04.15. 04:00

JÓLÉT, BÖLCSESSÉG ÉS HIT… – 1. Salamon országának jóléte kiemelkedő volt (1–8). Ezt jelképezi a szőlő és a fügefa, mégpedig akként, hogy mindenkinek volt saját jóléte, amiben elégedett volt. Ebből jutott a királyi udvartartásra és az ország védelmére is. Ez az…

Szerző: refdunantul  2018.04.14. 04:00

SALAMON KIRÁLYSÁGA SZERVEZETT. – 1. Itt mindenki a helyén van, és a rend, az egység mindenki számára gyarapodást, jólétet és jóllétet, azaz örömöt ajándékoz (20). – 2. Itt helyükön vannak a vezetők és a vezetettek egyaránt, és nincs különbség, mert közös az ügy,…

Szerző: refdunantul  2018.04.13. 04:00

TŐMONDATOS ÜZENETEK, TOVÁBBGONDOLÁSRA… – Salamon ugyan szerette az Urat (3), de azért kitekingetett másfelé is: elveszi a fáraó leányát, először a palotáját építi, egyébként is a látványos építkezésekre koncentrál, jó önmenedzser volt, népszerű, megnyerő... (1–3).…

Szerző: refdunantul  2018.04.12. 04:00

EZ LESZÁMOLÁS, VAGY VALAMI MÁS? – 1. Tény, hogy ezek, akik korábban nyilvánvalóan Dávid élete ellen lázadtak, először kegyelmet kaptak, de továbbra sem „nyugodtak” el:* – Adóníjjá (13–18), Ebjátár pap (26–27) és Jóáb is (28–33) felhívták magukra a figyelmet,…

Szerző: refdunantul  2018.04.11. 04:00

DÁVID INTELMEI egyrészt egy hívő ember, másrészt egy politikus rendelkezései, aki az utódja számára is stabilizálni akarja hatalmát. – 1. Dávid kéri, hogy Salamon mindenben az Isten parancsai szerint cselekedjen. Valóban, Isten rendjében élve teljesedik ki az emberi élet (1–4).…

Szerző: refdunantul  2018.04.10. 04:00

HOGYAN ÉRVÉNYESÜL ISTEN AKARATA? – 1.  Kívülállóként egy hatalmi, utódlási harc tanúi vagyunk itt. Gyarló, önző emberi érdekekkel teli küzdelmek ezek. Még úgy is azok, hogy Isten akarata nem engedi másként történni az eseményeket, mint ahogy az Őneki kedves. – 2. Isten…

Szerző: refdunantul  2018.04.09. 04:00

MEGÖREGEDVE… – 1. Megöregedve „fázunk mindentől”, ráz a hideg. Dávid hívő ember, nem él a neki felkínált fiatal szépséggel, mert tudja, hogy ekkor már csak az Úr kegyelmes ölelése melegíthet fel. – 2. Megöregedve leírnak bennünket, de ma már harminc fölött is…

Szerző: refdunantul  2018.04.08. 04:00

Az előző fejezet vége, és ez a fejezet is kihangsúlyozza, hogy Mózes és szolgatársai ELVÉGEZTÉK azt a munkát, amit Isten rájuk bízott (39,32). – 1. Mindent elvégeztek, és mindent úgy végeztek el, ahogy az Úr megparancsolta nekik (39,43). Az Isten békességét tapasztalja meg az…

Szerző: refdunantul  2018.04.07. 04:00

A PAPI RUHÁK KÉT LEGFONTOSABB DARABJA: az éfód (2–7) és a hósen (8–21). – 1. Az éfódra, erre az ujjatlan, vállpántos papi köpenyre rögzítették a pap szíve, melle fölötti részre a hósent. – 2. Mindkét papi ruhadarab jellemzője az volt, hogy az éfódon a két vállpánt…

Szerző: refdunantul  2018.04.06. 04:00