ISTEN JÓINDULATA.* – 1. Mózes töredelmes szívvel könyörög Istenhez, népe közösségében, annak minden fontos külső jelével együtt (4–11): ékszerek nélkül, gyászolva állnak, a táboron kívül felállított szent sátor körül, miközben hitvallást tesznek, hogy Istenük…

Szerző: refdunantul  2018.03.31. 04:00

LESZ MIT SZÁMON KÉRNI! – 1. Áron és a nép vétke nagy, mert hűtlenségre, gyarlóságra vall. Azóta is naponta az aranyborjú bálványa előtt „dalolunk” (15–19). – 2. Mózes vétke még nagyobb gyarlóságot mutat, hiszen a vezető, emberi dühében összetöri azt a két…

Szerző: refdunantul  2018.03.30. 04:00

VEGYÉTEK, EGYÉTEK! – 1. Amikor Mózes késett, mintha Isten késett volna…* Tudunk–e várni az Úr érkezésére: mindennapi bonyolult ügyeinkben ugyanúgy, mint az élet peremén? Tudjuk–e pótcselekvés nélkül várni a mi Urunk Jézus Krisztus visszaérkezését, aki majd teljessé…

Szerző: refdunantul  2018.03.29. 04:00

A szent hajlékot és annak felszerelését, a megadott isteni minta alapján (11), ERRE ELHÍVOTT MESTEREK készítették el. – 1. A mesteremberek vezetője Becalél lett, Júda törzséből. Nemcsak kiváló szakember ő, hanem a feladatra elhívott, Isten Lelkével megáldott ember.* Ez olyan,…

Szerző: refdunantul  2018.03.28. 04:00

Az illatáldozati oltárt (1–10) akácfából készítették és bevonták arannyal, a szarvaival és a hordozásához szükséges aranykarikákkal együtt. Egy méter magas volt, félszer fél méter széles, felül négyzet alakú (1–4). Az illatáldozati oltárt a szentek szentjét elfedő…

Szerző: refdunantul  2018.03.27. 04:00

Most még csak arra kap utasítást Mózes, hogy MIKÉNT KELL ÁRONT FŐPAPPÁ ÉS FIAIT PAPOKKÁ SZENTELNIE. Később meg is történt a felszentelés (3Mózes 8). – 1. A felavatási szertartás menetében szinte minden áldozati forma megtalálható, az előírások szerint (10–42). Mózes…

Szerző: refdunantul  2018.03.26. 04:00

EGYETLEN, ÖRÖK KÉPVISELŐNKRŐL. – 1. Van, ahol nem tudunk helyt állni, méltóbbat kell küldenünk magunk helyett, aki hatékonyan képvisel bennünket és győzelemre viszi ügyünket. Ilyenek voltak az Ószövetségben a papok (1). – 2. A főpap ruhái teljesen eltértek a hétköznapi…

Szerző: refdunantul  2018.03.25. 04:00

HA LÁTJUK A LÉNYEGET, akkor a lényeg szemszögéből már szabad figyelni a részletekre, és abban is fellelhetjük a lényegre vonatkozó üzeneteket. – 1. A szent hajlék udvara keleti tájolással és kapuval, 50 méter hosszú és 25 méter széles volt, ezüstkampóra akasztott…

Szerző: refdunantul  2018.03.24. 04:00

MÉRCÉT ad az Isten, a szent sátor lapjait, oldalait, kárpitját és berendezéseit illetően is. – 1. A minta szinte a fárasztó, alig követhető részletekig, mindenre kitér. El lehet kezdeni versről versre haladva tanulmányozni, felfogni és értelmezni a leírást, majd ez alapján…

Szerző: refdunantul  2018.03.23. 04:00

A SZENT SÁTOR. – 1. A szent sátor azt hirdeti, hogy Isten a népe között lakik (8; János 1,14), velük van (Máté 1,23). – 2. A szent sátrat pontos isteni minta alapján (9), hitbéli felajánlásokból valósították meg (1–7). Nem az emberi találékonyság művészi alkotása ez,…

Szerző: refdunantul  2018.03.22. 04:00

ISTEN KÖZELSÉGE.* – 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9). Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9). Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23) – 2. Olyan a szent Isten közelségének megtartó szeretete, bocsánat a képért, mint a…

Szerző: refdunantul  2018.03.21. 04:00

ISTEN ÜNNEPLÉSRE HÍVJA NÉPÉT. – 1. Ennek az ünneplésnek oka van, tehát van miért ünnepelni, örülni, hálát adni, hiszen szabadító (9) és gondviselő (15–19) Istenünk van, aki előttünk jár, megőriz az úton, elvisz arra a helyre, amit kijelölt nekünk, hogy aztán végső…

Szerző: refdunantul  2018.03.20. 04:00

Úgy dobog itt Isten törvényében az evangélium, a szigorban a kegyelem és a szeretet megtartó örömhíre, mint a kemény, ZÁRT MELLKAS ALATT AZ ÉLTETŐ, CSATTOGÓ SZÍV. – 1. Ez azt jelenti, hogy minden szabály értünk van, ahogy a mellkasunk alatt dobogó szív is azonnal jelzi a…

Szerző: refdunantul  2018.03.19. 04:00

MINDIG ZAVAR A RENDETLENSÉG. Elég azonban egy kis időhiány, figyelmetlenség és lazítás, máris dagadni kezd a káosz. – 1. Különösen fájdalmas tapasztalni ezt a tényt az ember és ember kapcsolatában, azon belül a férfi és a nő, valamint az egyes társadalmi rétegek közötti…

Szerző: refdunantul  2018.03.18. 04:00

AZ ÚR AZ ISTEN! – 1. Ő az Úr, aki kijelentette magát népének, és népén keresztül a világnak, mégpedig úgy, hogy hatalmasan és személyesen szólt és cselekedett értük. Ő, az Úr, a mi Istenünk, hogy sokak Istene lehessen! – 2. Ő az Úr, aki a leghatalmasabban a golgotai…

Szerző: refdunantul  2018.03.17. 04:00

GYARLÓ, EMBERI GONDOLATAINK MEGKÍSÉRTENEK, ahogy ezt a fejezetet olvassuk. – 1. Kihozta népét az Úr Egyiptomból, de mekkora ára volt ennek (1): – beleértve az egyiptomi elsőszülötteket, a tengerbe veszett ellenséges sereget; – de ide sorolva a nép szorongását, félelmeit,…

Szerző: refdunantul  2018.03.16. 04:00

Mózes a saját családja elé helyezte Isten ügyének szolgálatát, Isten népének vezetését. De ez a kivételes tény csak kiemeli azt az isteni akaratot, hogy mindenekelőtt a saját családunkat bízta ránk az Úr (1–5). Az egyiptomi kivonulás után Mózes nagy örömmel ölelte…

Szerző: refdunantul  2018.03.15. 04:00

JÉZUS KRISZTUS MONDJA: „Aki szomjas, jöjjön hozzám, és igyék” (János 7,37). – 1. Sokféle szomjúságtól szenvedünk a puszta létben: testi, lelki, szellemi, hitbeli szomjúság gyötör minket. Bizony a kín zúgolódásra is kísérthet bennünket (1–3). Ravasz László, neves…

Szerző: refdunantul  2018.03.14. 04:00

A második vers egy TÜKÖR, nézzünk bele mi, az Isten népe! – 1. Ez a nép az imént tapasztalta meg az Úr szabadítását. Egy emberileg tehetetlenül halálos helyzetben emberfeletti szabadítás volt ez, amivel az Úr bizonyította jelenlétét, kegyelemét, hatalmát: Velünk, népével…

Szerző: refdunantul  2018.03.13. 04:00

ISTENÜNK PÁRATLANUL ERŐS SZERETETÉRŐL (11) – 1. Az Úr szeretettel és erővel vezeti megváltott népét (13) a megérkezés felé (17–18). Ez a szeretet hatalommal cselekvő szeretet, amely Isten népének történetében, tények sokaságában hirdeti az Úr erős szeretetét. Ezek…

Szerző: refdunantul  2018.03.12. 04:00

SZABADÍTÓ ISTENÜNK VAN! – 1. Önmagát így jelenti ki Istenünk: „Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.” (20,2) Isten kihozza népét a szolgaság házából. – 2. Ebben a világban csak szolgaságból szolgaságba juthatunk.…

Szerző: refdunantul  2018.03.11. 04:00

Azért mentette meg az Úr népe elsőszülötteit a tizedik csapás esetében, mert az egész népet szereti, megszabadítja, magáénak vallja. Soha ne felejtsük el ezt, mert életünk erőforrása, hogy az Úr tulajdonai vagyunk! Emlékeztessük erre imádságos szívvel magunkat és…

Szerző: refdunantul  2018.03.10. 04:00

MICSODA NYOMORÚSÁG ÁLTAL ADATIK MÁSOKNAK SZABADULÁS. – 1. Mindig így van ez ebben a világban.* Mi megszabadulunk, de hány áldozat árán örülhetünk a saját szabadságunknak. Ezek semmivel sem voltak rosszabbak, mint mi. A kegyelem felfoghatatlan (21–30). – 2. Valóban, a mérleg…

Szerző: refdunantul  2018.03.09. 04:00

ÚJ KEZDET EZ! – 1. Azért új kezdet ez, mert itt az Úr hatalmasan cselekszik népéért, megőrzi, megszabadítja őket a legrettenetesebb csapástól, az ítélettől; és kiszabadítja őket a sokféle szolgaság nyomorúságából. – 2. Azért új kezdet ez, mert itt Isten népe egy…

Szerző: refdunantul  2018.03.08. 04:00

NÉZZÜNK FEL JÉZUS KRISZTUSRA, csak így lesz igazán világos a mai fejezet. – 1. Szó van itt arról, hogy az egyiptomiak mennyire tisztelték Mózest, önként átadták kincseiket Isten népének (1–3), majd a tizedik csapás után, elsőszülöttjeik halála miatti jajveszékelés közben…

Szerző: refdunantul  2018.03.07. 04:00