ISTEN LÁTJA NYOMORÚSÁGAINKAT! – 1. Nagy volt Isten népének nyomorúsága Egyiptomban (18). Nagy ma is Isten népének nyomorúsága, másként a jólétben és másként az üldözésben. Isten látásában azonban nem csak Isten népéről van szó, hanem minden ember nyomorúságáról,…

Szerző: refdunantul  2018.02.28. 04:00

MÓZES KIFOGÁSA az, hogy nem ért ő a beszédhez. – 1. Lám, az élő Isten szolgálatában mindig is elsődleges szerepe volt az igehirdetésnek. Mózes azt mondhatta, amit Isten rábízott. A beszéd tartalmát és hatását is az Úr tarja kezében, és minden alkalmatlanságunk ellenére is…

Szerző: refdunantul  2018.02.27. 04:00

MIT TUDUNK MEG ITT ISTENRŐL? – 1. Isten „van”, mert Ő maga az élet, ezért Ő minden élet forrása is (Zsoltárok 36,11). – 2. Isten van és „lesz”… Ő örökkévaló. Nemcsak létezik, hanem cselekszik is, és abban mutatja meg, hogy ki Ő valójában, amit cselekszik (13–15).…

Szerző: refdunantul  2018.02.26. 04:00

MI LESZ VELÜNK? – 1. Egy szorongatott élet–halál helyzetben a kis Mózest nem rejtegethetik tovább, kiteszik és a sorsára bízzák; – hiszen, ha otthon marad, az üldözés miatt biztos a halála; – „kitéve” még talán van remény. Hit nélkül nagyjából ennyit mondhatunk:…

Szerző: refdunantul  2018.02.25. 04:00

VEGYÉTEK, EGYÉTEK, VIGYÉTEK… – 1. A dolgok bonyolultak ebben a bűnös világban. Ezzel belép egy nagy kísértés, miszerint mindent „empatikusan” akarunk megérteni, „beleérezni”, megmagyarázni, és felmenteni mindenkit. – 2. Mert való igaz, hogy az Egyiptomiak „emberileg”…

Szerző: refdunantul  2018.02.24. 04:00

BOCSÁNATOT KÉRNI… – 1. Emelkedett, szentlelkes pillanatok ezek, ugyanakkor egyre ritkábbak. Alig emlékszem arra, hogy valaki bocsánatot kért volna, esetleg valamit megköszönt volna. Kritika és harag feszít mindenkit (15). Érdekes, hogy éppen a bocsánat üzenetét prédikáló…

Szerző: refdunantul  2018.02.23. 04:00

JÁKÓB ÁLDÁSA JÚDA FELETT. – 1. Júda nevének jelentése: „magasztal”, abban az értelemben, hogy őt fogják magasztalni testvérei és ellenségei egyaránt, mert olyanná teszi őt az Úr, mint amilyen egy fiatal oroszlán, akit nem mernek háborgatni, amikor prédáját felfalva…

Szerző: refdunantul  2018.02.22. 04:00

EGYENLŐSÉG? – 1. József ki akarta javítani Jákóbot (17–18), aki keresztbe tett kézzel áldotta meg gyermekeit, a kisebbet jobb kézzel, az elsőszülöttet bal kézzel (15); – majd áldó szavaiban is előbbre helyezte a kisebb Efraimot (20). Hiába akarja József, először egy erős…

Szerző: refdunantul  2018.02.21. 04:00

MICSODA JÓLÉTBEN ÉLÜNK… – 1. Az a legnagyobb problémánk, hogy lefogyjunk. Egy világhíresség torzzá hízva azt mondta: Véteknek tartja, hogy miközben finomságok bősége veszi körül, azonközben gyötörje magát. Mindig az jut eszébe – említette –, amikor gyerekkorában…

Szerző: refdunantul  2018.02.20. 04:00

ÚTON… – 1. Egy ideig szeretünk utazni, úton lenni. Valóban, el kell menni ahhoz, hogy újra meg tudjunk érkezni. Idősödve azonban egyre nagyobb szorongással jár minden útnak indulás, mert nélkülözhetetlen a megszokott, biztos otthon, a gyökerek... – 2. Erős hitet kapott…

Szerző: refdunantul  2018.02.19. 04:00

JÓZSEF HITE. – 1. József hitben látta és értékelte az eseményeket. József tudta, hogy Isten akaratából került Egyiptomba, hogy aztán segíthessen családján és népén (5–9). Fontos ez a bizonyosság: Nem a vaksors, a szerencse, vagy a véletlenek irányítják az életünket,…

Szerző: refdunantul  2018.02.18. 04:00

KIK VAGYUNK? MIVÉ LEHETÜNK? – 1. Teológusként nehéz időkben voltam katona másfél évet. Nehéz volt, de kellett. A mai, szemtelen kamaszokat de elvitetném, hogy egy kis rendet, alázatot, tiszteletet tanuljanak. Itt, a „sötét, szigorú” falak között, azonnal kiderült, kiben mi…

Szerző: refdunantul  2018.02.17. 04:00

KI LESZ IRGALMAS HOZZÁNK?  – 1. Az éhínség, a helyzet súlyosbodott. Hogyan viselkedünk, ha súlyosbodik az amúgy is nyomorúságos helyzet? (1–10) – 2. Júda kezeskedett legkisebb testvérükért, Benjáminért (9). Végre, valaki, valamiért felelősséget vállal! – 3. A testvérek…

Szerző: refdunantul  2018.02.16. 04:00

(7) „…keményen beszélt velük…” (1Mózes 42) SZERETET ÉS KEMÉNYSÉG… – 1. Élelmet kell szerezni, hogy éljünk, és meg ne haljunk (2). Amíg nincs mit enni, minden más indítékot felülír ez: enni, lenni, élni, nem meghalni, túlélni… Szinte mindent megtesz ezért, és…

Szerző: refdunantul  2018.02.15. 04:00

KORMÁNYOZNI… – 1. A „fáraó” az ország vezetője, de megbízható, hozzáértő munkatársak nélkül semmire sem jut: értelmes és bölcs emberekre van szüksége (33–34). Hogyan találunk olyan embert, akiben isteni lélek van, akiben az Isten Lelke munkál? (38) Ez a legdöntőbb…

Szerző: refdunantul  2018.02.14. 04:00

AZ ÁLMOKRÓL… – 1. Nagy hit kell az álmok Istennek kedves „kezeléséhez”. A mélylélektan szeret foglalkozni az álmokkal, és ezzel kapcsolatosan sok fontosat el is mond. Az álmok összetett, bonyolult és nyomorult embervoltunk bizonyítékai, eldugott élet–bugyraink megváltás…

Szerző: refdunantul  2018.02.13. 04:00

KELL AZ ÉLŐ HIT! – 1. Nagy hit kell ahhoz, hogy kibírjuk az élet „hullámvasútján”, hányás nélkül: – hirtelen, hol fent, hol lent; – fent nem elbízni magam, hanem alázattal szolgálni; – lent nem kétségbeesni, hanem reménységgel bízni. József a kút mélysége után…

Szerző: refdunantul  2018.02.12. 04:00

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL. – 1. A szerencse valójában az Úr cselekvése. Aki azonban szerencsésnek mondja magát, az mindezt nem látja, és saját magának tulajdonítja azt, ami valójában Istené. Ahol az Úr cselekszik, ott áldást tapasztalunk, amelynek mindig vannak látható gyümölcsei…

Szerző: refdunantul  2018.02.11. 04:00

JÚDA ÉS TÁMÁR. – 1. Júda, Támár és ikreik szerepelnek Jézus Krisztus nemzetségtáblázatában (Máté 1,3), mert Jézus Krisztus a gonoszokat (7), a paráznákat (12–25), az erővel törekvőket is (27–29) magához szeretheti megváltó irgalmával, akik többé nem maradhatnak…

Szerző: refdunantul  2018.02.10. 04:00

VELÜNK AZ ISTEN! (Máté 1,23) – 1. Magasságokból mélységekbe, kivételezett helyzetből az üres kút mélységébe, elkényeztetett helyzetű jólétből a rabszolgaság nyomorúságig jutott József. Hirtelen minden megváltozhat: váratlan események, emberi irigység, gyilkos bosszú,…

Szerző: refdunantul  2018.02.09. 04:00

MIRE TANÍT ÉZSAU TÖRTÉNETE? – 1. Ézsau kánaáni lányok közül vett magának feleségeket; – hettita, hivvi származású férfiak leányait, meg az egyiptomi Hágártól született Izmael leányát vette feleségül (2). Nem a származás a probléma, Jézus Krisztusban ezt evangéliumi…

Szerző: refdunantul  2018.02.08. 04:00

MILYEN AZ ISTENNEK KEDVES „ÉBREDÉS”? – 1. Isten parancsára el kell hagyni a bűn helyszínét. Jákóbnak menekülnie kellett Sikemből, az ottani vérengzés miatt. Az Úr indítja őket, mégpedig Bételbe (28,15–22), a korábbi ígéretek színterére, ahol újat akar kezdeni velük…

Szerző: refdunantul  2018.02.07. 04:00

Úgy kezdődött ez a nehéz történet, hogy Jákób lánya, DINA ELHAGYTA A VÉDETT, ZÁRT KÖZÖSSÉGET, kiment a „világba” szétnézni… – 1. Minden nyitás egyszerre izgalmas, ugyanakkor kockázatos. Ez a szabadság dilemmája is. Zártságban élni lehetetlen, közösségre vagyunk…

Szerző: refdunantul  2018.02.06. 04:00

ÉZSAURÓL… – 1. – Ézsau megbocsátott, Jákób elé futott, megölelte, megcsókolta (4), mint az Atya a tékozló fiát (Lukács 15,20). – 2. Ezzel szemben Jákób még mindig ügyeskedik, nem tud mindent Istenre bízni, hiszen amikor Ézsau felé közeledik, nem tudva, hogy mire…

Szerző: refdunantul  2018.02.05. 04:00

LEGYŐZETVE GYŐZNI… – 1. A „győzelmet” tusakodás előzi meg. A tusakodás soha nem emberek ellen folyik, hanem mindig Istennel tusakodunk, Őneki nem merjük megadni magunkat. Addig pedig az életünk tele van, minden áron kivívott, látható győzelemre törekvő küzdelemmel, egymás…

Szerző: refdunantul  2018.02.04. 04:00