JÁKÓB SOKAT DOLGOZOTT, MÁSOKNAK, MÁSOKÉRT. –  1. Az odaadó, kitartó, hűséges munkát megáldja az Isten. Jákób szorgalmán azonban Lábán gazdagodott meg. Isten emberének életében ez „törvényszerű”: másokért él, önzetlenül (25–31). – 2. Eljön azonban az a nap,…

Szerző: refdunantul  2018.01.31. 04:00

A MEGVÁLTÁSRÓL. – 1. Vetélkedés, minden áron, minden eszközt bevetve, de győzni. – A vetélkedésben nem számít más, eltörpül már az ügy is, végképp semmivé lesz a lényeg, az értelem és a hit, miközben mindent a saját érdek irányít, igazság meg paragrafusok…

Szerző: refdunantul  2018.01.30. 04:00

AZ ISTEN CSELEKSZIK ÉRTÜNK. Ő nem csap be! – 1. Jákób hazugságának menekülés és sok nyomorúság a következménye. A vétkeknek mindig van következménye; – még ott is, ahol azokat már megbánták és letették.* Isten azonban cselekszik, és javunkra fordítja a nyomorúságot…

Szerző: refdunantul  2018.01.29. 04:00

ISTEN E–VILÁGI KÖZELSÉGE AZ Ő ÁLDÁSA… (16–22). – 1. Jákób egy hazug, csaló: – és Isten mégis megáldotta, de egyben alapvetően átformálta őt. Így cselekszik az Isten. Ne megérteni akarjuk ezt a „logikát, hanem adjunk hálát azért, hogy Isten előtt nincs reménytelen…

Szerző: refdunantul  2018.01.28. 04:00

AZ ÁLDÁS forrása mindig az élő Isten. – 1. Az Úr az, aki folyamatosan átformálta a választott Jákóbot, megújítja az Ő népét, hogy népén keresztül másokért is üdvösségesen cselekedjen. – 2. Isten eredetei szándéka az volt, hogy Jákób ágán folytatódjanak az…

Szerző: refdunantul  2018.01.27. 04:00

GYŐZELEM, VAGY ÁLDÁS? – 1. Rebeka és Jákób győzni akartak. Aki győzni akar, az gátlástalan, hazug, emberi erővel tör előre.* Ezen a hitetlen hozzáálláson nincs ott az Isten áldása. Ennek a gyarló erőlködésnek az sem ad igazolást, hogy itt mindenki hibás, senki sem…

Szerző: refdunantul  2018.01.26. 04:00

KI AZ ÚR ÁLDOTT EMBERE? Tekintsünk Izsákra! – 1. Áldott ember az, aki hitében engedelmes, és rádöbben arra, hogy hite ellenére bizonyos esetekben menekülhet és félhet is, miközben ekkor is körbeveszi őt az Úr áldó szeretete, aki közben figyelmezteti is, ha menekülő…

Szerző: refdunantul  2018.01.25. 04:00

STEN NÉPÉRŐL ÉS A NÉPEKRŐL. Csak egyet tudunk itt kiemelni a fejezet gazdag üzeneteiből (a többi az interneten olvasható). – 1. Isten sok nép közül kiválasztotta Ábrahámot, Izsákot és utódait. Ábrahámnak sok gyereke született később (1–4), de Izsáknak adott mindent…

Szerző: refdunantul  2018.01.24. 04:00

AZ ÚR ELVÉGZI. – 1. Az Úrtól indult ez a dolog (50). Csak ez a lényeges: az Úr indítson fel és Ő indítson el bennünket, bármit teszünk. Rebeka apja és bátyja is hisznek az Úrban, az Ő vezetésében. Elindulni csak biztos, örök, Úrtól kapott cél reménységében lehet.…

Szerző: refdunantul  2018.01.23. 04:00

SZOLGÁLATBAN ÁLLVA. – 1. Vendégszeretettel fogadták Ábrahám szolgáját Betúél házában, ahogy az abban a korban rendjén volt, és ahogy azt később Isten törvénye, majd Jézus Krisztus szeretetparancsa, tehát Isten Igéje elrendelte a vendégekkel, a „jövevényekkel”…

Szerző: refdunantul  2018.01.22. 04:00

A HÍVŐ EMBER HÁZASSÁGÁNAK vannak alapvető kritériumai. A szerelem tehát a Biblia szerint ismeri a határokat.* – 1. Jó, ha választottunk ahhoz a nagy hitbeli és kulturális családhoz tartozik, ahová mi magunk is; – jó, ha ugyanazok a „gyökerei”.** Ábrahám első…

Szerző: refdunantul  2018.01.21. 04:00

GYÁSZ, REMÉNYSÉGBEN. – 1. Foglaljuk össze az egész fejezetet. Ábrahám felesége, Sára meghalt. Ábrahám meggyászolta, elsiratta, majd intézkedett a temetéséről, és a keleti alku szabályai szerint a hettitáktól szántóföldet vásárolt, rajta egy barlangsírral. Kánaán…

Szerző: refdunantul  2018.01.20. 04:00

HA ISTEN TESZ PRÓBÁRA. – 1. Mindjárt az első vers döntő a nehéz szakasz helyes megértésében. Isten tette próbára Ábrahámot (1). Isten senkit sem kísért (Jakab 1,13), azt a gonosz teszi. Isten próbára tesz. A gonosz kísértéseiből csak az Úrhoz menekülve tudunk győzni, az Ő…

Szerző: refdunantul  2018.01.19. 04:00

ISTEN ÍGÉRETE. – 1. Isten beteljesítette ígéretét. Mindenben úgy cselekedett, ahogy megmondta. Ábrahám és Sára hitetlen nevetését megszégyenítette az Úr (5). Jézus Krisztus feltámadásába ezek az ígéretek végérvényesen beteljesedtek. Nincs más kapaszkodónk, mint egyedül…

Szerző: refdunantul  2018.01.18. 04:00

BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK (Máté 5,8). – 1. Abimelek, Gerár királya nem tudta, hogy Sára Ábrahám felesége, hiszen Ábrahám a húgának mondta Sárát (1).* Abimelek pedig a saját akkori törvényeik szerint járt el, amikor elvitette magához a szemrevaló Sárát (2). – 2. Lám, más…

Szerző: refdunantul  2018.01.17. 04:00

SZABADSÁG ÉS SZABADULÁS. – 1. Van itt, ebben a fejezetben minden. Ma úgy mondanánk, micsoda színes világ, nyíljon szabadon minden virág. Nincsenek határok, nincsenek korlátok, meder nélkül a legnagyobb szabadságban „árad” minden. Nincs törvény és nem is lehet törvényt…

Szerző: refdunantul  2018.01.16. 04:00

A HIT LEBORULÁS ISTEN ÉS EGYMÁS ELŐTT. – 1. Ábrahám három férfit látott, a nappali hőség elviselhetetlen idején. Ilyenkor messze kíván az ember minden vendéget. Akkor más volt még a rend, vagyis volt elemi rend. Ábrahám felkelt a hőségben, eléjük futott­­­, leborult…

Szerző: refdunantul  2018.01.15. 04:00

SZÖVETSÉGBEN ISTENNEL. – 1. Ábrahám utódiból királyok is származnak (6), legvégül a királyok királya, a Megváltó Úr. Isten Őrá nézve erősíti meg Ábrahámmal és annak utódaival, azaz népével kötött szövetségét, hogy aztán Jézus Krisztus feltámadásával végképp…

Szerző: refdunantul  2018.01.14. 04:00

A LÁTÁS. – 1. Az ember sokszor csak a saját baját látja, türelmetlen lesz, „jogi” megoldást keres. A jogi megoldások azonban soha nem hoznak valóságos megnyugvást, inkább elmélyítik a problémát, így Sára és Hágár kapcsolata még nyomorúságosabb lesz, eldurvul az…

Szerző: refdunantul  2018.01.13. 04:00

ÖRÖMHÍR A SZÉTSZABDALT, HASADT VILÁGNAK. – 1. Akkor látomásban szólt, ma mindenek előtt Igéjében szól az Úr (1). Amikor az Úr szól, bíztatja népét, hogy ne féljünk, mert Ő pajzsunk nekünk (1), és minden jogosnak tűnő, „megpanaszolt” nincstelenségünk ellenére is…

Szerző: refdunantul  2018.01.12. 04:00

ÁLDOTT AZ ISTEN – 1. Négy keleti király megtámadott öt kánaáni városkirályságot, legyőzték őket, lakóit foglyul ejtették, a városokat kifosztották. Így került fogságba Ábrahám unokaöccse, Lót is (1–12). Szükség van az áldott Isten irgalmas jelenlétére, mert az Éden…

Szerző: refdunantul  2018.01.11. 04:00

ISTEN ÁLDÁSA. – 1. Azért egyszer el kellene gondolkodnunk azon, hogy „hívőként” is milyen kérlelhetetlenek vagyunk, ha a saját „javainkról”, igazunkról és érdekeinkről van szó. Egy „jottányit” sem engedünk ilyenkor. Kár ezt szépíteni. – 2. Jó Ábrahám…

Szerző: refdunantul  2018.01.10. 04:00

– 1. A hit mindig az élő Isten bennünket megszólító kegyelmével kezdődik (1); – áldást ígér, vagyis olyan „mennyei, krisztusi jót”, már itt a földön, amit az ember a saját erejéből soha nem tudna megteremteni (2); – és ennek az áldásnak továbbadására hív el (3).…

Szerző: refdunantul  2018.01.09. 04:00

MAI BÁBEL. – 1. A ma embere folyamatosan képernyő előtt ül, valamit nyomkod. Közben állandóan „pittyen” valami. Így véleményezzük, dolgoztatjuk, zsaroljuk, kínozzuk egymást szünet nélkül. A modern kommunikáció áldásai, és még inkább átkai, belemásznak életünk…

Szerző: refdunantul  2018.01.08. 04:00

ISTEN ÁLDÁSA. – 1. A korabeli népek felsorolása áll előttünk, Noé három fiának hetven leszármazottját bemutatva. Lényeges szempont, hogy mely népek hova lettek besorolva, az Isten áldása szempontjából (9,25–27). Sém utódai áldottak; – részesülhetnek ebből az áldásból…

Szerző: refdunantul  2018.01.07. 04:00