JEREMIÁS PANASZÁT jó olvasni!

– 1. Egyrészt azért jó olvasni Jeremiás panaszát, mert abban mégsem a panasz a hangsúlyos. Jeremiás megvallja, hogy Isten Igéjének hirdetése, az Úr szavának szolgálata „élvezetet”, azaz földi életében vidámságot, ugyanakkor valóságos mennyei örömöt ajándékozott neki (16). Valóban, életünk vidámságának és örömének egyetlen forrása Isten Igéje, a megváltó Úr közelsége.

– 2. Másrészt azért jó olvasni ezt az őszinte, kifakadó panaszt, mert ez lerántja a leplet minden kegyes és képmutató örömről, akárcsak a gyarló emberi vigadozásról. Ebben a világban a mennyei örömnek csak az „előíze” a miénk.

– 3. Harmadrészt azért jó olvasni Jeremiás panaszát, mert őszintén szól az Úr elhívott szolgájának magányáról, bánatáról, a megkeseredés kísértéséről, kérdésekről és kételyekről (17–18). Jeremiás mindezeket nem palástolja, de Isten színe elé viszi panaszát, nem emberek elé. – Isten megváltó hatalma nem „csalóka patak” (18). Ő megőriz, felvértez a szolgálatban. Őelőtte semmiféle képmutató szerepet nem kell eljátszani.

Zsidók 8,1–5

314. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

 

– 2. Másrészt azért jó olvasni ezt az őszinte, kifakadó panaszt, mert ez lerántja a leplet minden kegyes és képmutató örömről, akárcsak a gyarló emberi vigadozásról.

Ebben a világban a mennyei örömnek csak az „előíze” a miénk.

Amíg szenvedés van bárhol a világon, fanyar kísérlet a legtalálóbb tréfálkozás is, nemhogy a mulatozás.

Most a böjt ideje van, egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig.

 

– 3. Harmadrészt azért jó olvasni Jeremiás panaszát, mert őszintén szól az Úr elhívott szolgájának magányáról, bánatáról, a megkeseredés kísértéséről, kérdésekről és kételyekről (17–18).

Nem is beszélve azokról a küzdelmekről, amit az ember, követségben járva, az Isten ügyéért folytat, ide értve a felvállalt szenvedéseket, gyalázkodásokat, rágalmakat, átkokat (10).

Jeremiás gyötrődik ezek miatt, gyarló indulatok feszítik, folytonos fájdalom kínozza (18).

Szerző: refdunantul  2018.12.12. 04:00