ISTEN IGÉJE MEGTÉRÉSRE HÍVJA ELPÁRTOLT NÉPÉT (11–18).

– 1. Ennek a hívásnak egyetlen indoklása így hangzik: „…én vagyok Uratok.” (14) Nincs más lehetőség, mint hazafelé venni az irányt, még idejében, egyébként halálosan eltévedünk.

– 2. Ez a megtérés: üdvösséges irányváltás, Isten Igéjének meghallása, ezáltal Isten akaratának felismerése, és annak azonnali cselekvése (10).

– 3. A megtérés annak belátásából fakad, hogy eddig rossz felé mentünk, tévedtünk; – vagyis bűnlátás és bűnbánat nélkül nincs megtérés (13; 22–25).

– 4. A megtérés annak megvallása, hogy az Úr szabadíthat meg bennünket, mindent Ő cselekszik, még megtérésünket is (22–23).

– 5. A megtérésből bizonyosság fakad, mert Isten népe reménységgel látja azt a boldog jövőt, amit Isten elkészített számára (14–18).

– Köszönjük Urunk, hogy Jézus Krisztusban megnyitottad a hazafelé vezető utat; – mert sok csalfa szépség van ezen a világon, de csak itthon jó, Hozzád hazaérni maga a boldogság, az üdvösség.

Titusz 2,1–10

427. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Isten paráznasággal vádolja népét (1–5). Isten népének kettészakadt országait, Izráelt és Júdát, leánytestvérekhez hasonlítja az Ige. Először Izráel lett hűtlen, ki is adta neki Ura a válólevelet, de követte gyarló példáját Júda is (6–10). Hamarosan mindketten „idegenben” sínylődnek.

Szerző: refdunantul  2018.11.22. 04:00