TISZTELŐ SZERETET.

– 1. Isten akarata az, hogy jót cselekedjünk (15), hiszen erre szült újjá bennünket a mi Urunk. Jó tetteinket látva, sokan dicsőíthetik majd az Istent! (12; Máté 5,16) Na, de konkrétan mik ezek az Isten akarata szerinti jó cselekedetek?

  2. Isten akarata a tisztelet. – A Krisztusban testvéreinket úgy tiszteljük, hogy szeretjük őket. – Isten akarata az, hogy mindenkit tiszteljünk: a nem szimpatikusakat ugyanúgy, mint az ellenségeinket, a lebukott bűnösöket is. – Isten akarata: a tisztelet a felsőbbség felé, érte való imádsággal.

– 3. A tiszteletből krisztusi szeretet fakad; – és a krisztusi szeretet pedig elsőként tiszteletben ölt testet.

– 4. Minden tisztelő szeretet; – a testvéri, a felsőbbség felé és mindenki felé irányuló, tisztelő szeretet – az Isten félelméből, az Isten tiszteletéből fakadhat. Ezt rendszeresen gyakoroljuk az istentiszteleten. Szükséges is ez a „gyakorlás”, mert elkeserítően gyakran, tiszteletlenül „lesajnáljuk” a másikat…

4Mózes 29,12–39

146. zsoltár

 

November 11. – A teljes igemagyarázat

(17) „Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet…” (1Péter 2,13–17)

 

TISZTELŐ SZERETET.

Rakjuk csak össze ezt a 17. igeverset, itt a 2. fejezetben!

 

– 1. Isten akarata az, hogy jót cselekedjünk (15), hiszen erre szült újjá bennünket a mi Urunk.

Jó tetteinket látva, sokan dicsőíthetik majd az Istent! (12; Máté 5,16)

Na, de konkrétan mik ezek az Isten akarata szerinti jó cselekedetek?

 

  2. Isten akarata a tisztelet.

 

– A Krisztusban testvéreket úgy tiszteljük, hogy szeretjük őket.

Megfordítva a gondolatot: A szeretet nem egy látványos érzelem, nem egy olyan önszeretet, amit a másikon élek ki.

Az igazi, krisztusi szeretet a másik ember tiszteletében mutatkozik meg, először a testvér tiszteletében, aztán mindenki tiszteletében.

 

– Isten akarata ugyanis az, hogy mindenkit tiszteljünk.

Ne csak azokat tiszteljük, akik a mi „falanszterünkbe” tartoznak.

Ne csak azokat tiszteljük, akiktől félünk és függünk.

Ne csak azokat tiszteljük, akiket divatként bálványozunk.

Hanem tiszteljünk mindenkit: – a nem szépeket, a nem tehetségeseket, a nem okosakat, a nem szimpatikusakat ugyanúgy, mint az ellenségeinket, a lebukott bűnösöket is; – hiszen mi is bűnösök vagyunk, csak látványosan még nem buktunk le.

 

– Isten akarata a tisztelet a felsőbbség felé is.

Ebben sincs kivétel.

Majd a felsőbbség felel a tetteiért, de te tiszteld, érte való imádsággal is.

 

– 3. A tiszteletből krisztusi szeretet fakad; – és a krisztusi szeretet pedig elsőként tiszteletben ölt testet.

 

– 4. Minden tisztelő szeretet; – a testvéri, a felsőbbség felé és mindenki felé irányuló tisztelő szeretet – az Isten félelméből, az Isten tiszteletéből fakadhat.

Ezt rendszeresen gyakoroljuk az istentiszteleten, a testvérek közösségében, Isten Igéjének színe előtt, az Urat magasztalva, Őhozzá fohászkodva.

Szükséges is ez a „gyakorlás”, mert elkeserítően gyakran, sokszor összesúgva, összemosolyogva, de ma már nyílt elektronikus helyeken is, tiszteletlenül „lesajnáljuk” egymást: – mindenki mindenkit.

Szánalmas, hitetlen, kárhozatos ez!

Szerző: refdunantul  2018.11.11. 04:00