„Lenni” nehéz! Az ember folyamatosan tudatmódosítást végez, hogy kibírja… Vannak, akik lerészegednek, nemcsak italtól, hanem pótcselekvések ezernyi „kapszulájától”, a folyamatos inger és tevékenységmániát is ide sorolva. A „lelki és hitbeli” részegség is lehet pótcselekvés. „Mindig gyanakodva tekintettem a rajongókra!” – említette nekem az egykori lelkészem. Isten Igéjének határozott parancsa, hogy ne részegedjünk meg semmitől: se italtól, se eszmétől, se igazságtól, se tantól, se vallástól, se teológiától, se a szép, tehetséges és okos emberektől… Isten Lelke járjon át bennünket, mint a víz a medencét, nem hagyva ott egyetlen milliméternyi száraz helyet sem. Ha az Ő Lelke tölt el bennünket (Mikeás 3,8), akkor nem leszünk szomjasak, nem leszünk kiszáradt életű, rideg emberek, de nem is részegedünk meg semmitől és senkitől. A józanság Lelke (2Timóteus 1,7) az Urat teszi életünk „tartásává”: Őt magasztaljuk, Őt dicsérjük, Őneki adunk hálát; – hogy hitben ne csupán kibírjuk a létet, hanem éljük azt, már itt, az örök élet örömében, nem gonoszan, nem közömbösen, de nem is túlbuzgó, „hívő tudatmódosítással”.

4Mózes 24

480. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.11.03. 04:00