ISTEN NÉPÉNEK EGYSÉGE VITATHATATLAN, noha testi szemeinkkel még nem látható. A „láthatatlan egyház” igei természete ugyanis: egy, szent és egyetemes. – 1. Hiszen egy az Urunk. Egy az Őbenne szabadítást nyert hitünk, amelyet a Szentlélek támasztott bennünk. Egy a keresztségünk, amely ezt a szabadítást látható, külső jegyben is megpecsételi (3–6). Egy a reménységünk is arra nézve, hogy ez az egység egyszer maradéktalanul megvalósul majd. Ekkor a hitben is eljutunk a kiskorúságból a felnőttkorra (13–16). – 2. Addig pedig a Lélek segítségét kérve igyekszünk, mindenekelőtt az egyházon belül, elviselni egymást szeretettel, alázattal, szelídséggel, türelemmel, munkálva a Lélek egységét a békesség kötelékével (1–3). – 3. Továbbá a látható egység megvalósulásáig, mindannyian a saját kegyelmi ajándékunkkal munkáljuk Jézus Krisztus ügyét (7; 11–12). Nem az egységet munkáljuk, hanem annak az Úrnak az ügyét, aki eljött értünk, és felment a mennybe, hogy nekünk is helyet készítsen (8–10). De az Úrban erősödve, egymásban is meglátjuk a testvért.

4Mózes 21,1–6

466. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

– Áldott ez az egység, áldott az, aki ezt munkálja, az Úrban!

Szerző: refdunantul  2018.10.30. 04:00