A keresztyén üzenet konkrét, még a feltámadás és az örök élet valóságát illetően is. A feltámadott Jézus a menny békességével köszönt, valóságos mennyei teste van, amely látható, megtapintható, amellyel megeszi a sült halat (36–43). Az örök élet is ilyen konkrét valóság, új éggel és új földdel (2Péter 3,13), ahol igazság lakik. Olyan konkrét ez a valóság, mint amilyen tapintható, magunkévá tehető, tápláló és megörvendeztető a kenyér és a bor, az úrvacsora jegyeiben (36–43). A feltámadott Jézus Krisztus jelenléte, az örök élet bizonyossága képes egyedül ezt a szűkre szabott, megnyomorított földi életet is újjá formálni. Ne legyen hát kétség a szívünkben! Ahogy azonban Tamást sem a sebek látványa győzte meg, a lényeget illetően, úgy bennünket sem a látás, a tapintás vezet el a hitre, hanem csakis Isten kegyelme, aki Lelke által (49) megnyithatja értelmünket és szívünket, hogy értsük az Írásokat (45), az Úr szavát, és megragadjuk beteljesedett ígéreteit (44–46). Sőt, azok valóságát földi életünk minden ellentmondásossága között is meglássuk és hirdessük (47). Micsoda kegyelem: mi vagyunk erre a tanúk (48).

4Mózes 15,22–41 

465. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.10.22. 04:00