MEGMENT AZ ÚR! HOGYAN? – 1. Jézust gonosztevőkkel együtt feszítették keresztre. Beteljesedett, amit a próféta mondott (Ézsaiás 53,12): gonosztevők közé sorolták. Isten közösséget vállal velünk akkor is, amikor bűneink jogos büntetését hordozzuk. Nincs ennél nagyobb örömhír! Hiszen, a büntetés és nyomorúság idején emberileg teljesen egyedül maradunk, az Úr azonban nem hagy el bennünket, velünk szenved (32–33). – 2. Közben Jézus az Isten bocsánatáért könyörög számunkra: – a kivégzést végrehajtó és koncon osztozkodó katonák számára (34); – a bámészkodó tömeg számára; – akárcsak az istenkáromlón gúnyolódó főemberekre is gondolva (35–37). – 3. A kereszt felirata cinikusan hirdeti azt, ami pedig a valóság: Ő király, az önmegtagadás, a bűnbocsánat, az örök élet királya, zsidóké és nem zsidóké egyaránt. – 4. De ez a királyság megtérés által lehet a miénk, ahogy az egyik gonosztevő nyitott szívvel megláthatta, kicsoda szenved mellette: az igaz király. Ravasz László hangsúlyozza, hogy a paradicsom itt az üdvösséget jelenti, ami azonnal elkezdődik, amint az ember hitre juthat (43).

4Mózes 12

106. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Az egyik gonosztevő nyitott szívvel megláthatta, kicsoda szenved mellette: az igaz király. Bizony ez az ember máris a paradicsomba került. Felesleges a vita, hogy mit jelent itt: „ma” velem leszel… (43). Ravasz László hangsúlyozza, hogy a paradicsom itt az üdvösséget jelenti, ami azonnal elkezdődik, amint az ember hitre juthat. – Isten megmentette azokat, akik nem csodát várnak, hanem hitet kapnak, kínjaikban is (39).

Szerző: refdunantul  2018.10.17. 04:00