Jézus BÍZTATJA Pétert és a tanítványait. – 1. A Sátán kikérte őket, nagy kísértésnek lesznek kitéve. Jézus erről tud: „ki kellett kérni a tanítványokat…”. A képes beszéd arra utal, hogy a gonosz nincs szabadjára engedve. Jézus Úr felette. Ez már önmagában bíztató (31). – 2. A kísértés, Isten népének életében rosta, megtisztít, de csak a kosz, a polyva hullik alá, nem mi. Nagy bizonyosság ez. Jézus imádkozik az övéiért, értünk, hogy el ne fogyatkozzon a hitünk (32). Ő adja a hitet, Ő tart meg a hitben. – 3. A jézusi bíztatás része az is, hogy Jézus megfeddi Pétert, „lehűti”, figyelmezteti. Uram, köszönöm, ha úgy bíztatsz, hogy megfeddesz! – 4. Több, mint bíztatás, megváltás, örök bizonyosság, hogy a mi Urunk elindul a kereszt felé érettünk: Itt a bíztatás bizonyossággá, üdvösségünk forrásává lesz. A mi Urunk minden bíztatása megváltó szeretetének biztos jele (37). – 5. Jézus bíztatásának része az is, amikor az Őmellette való konkrét kiállásra bíztat. Most még nem érettek erre a tanítványok, de bízzanak, Jézus Lelke felruházza majd őket a szolgálathoz szükséges „erszénnyel, tarisznyával, karddal”. Ahogy a kereskedelemnek konkrét jele a pénz, a Krisztus követésének a hitvallás…

4Mózes 7,1–41 

277. dicséret

Október 8. hétfő – A teljes igemagyarázat

(32) „…én könyörögtem érted…” (Lukács 22,31–38)

Jézus BÍZTATJA Pétert és a tanítványait.

 

– 1. A Sátán kikérte őket, nagy kísértésnek lesznek kitéve.

Jézus erről tud: „ki kellett kérni a tanítványokat…”.

A képes beszéd arra utal, hogy a gonosz nincs szabadjára engedve.

Jézus Úr felette.

Ez már önmagában bíztató (31).

 

– 2. A kísértés, Isten népének életében rosta, megtisztít, de csak a kosz, a polyva hullik alá, nem mi.

Nagy bizonyosság ez.

Jézus imádkozik az övéiért, értünk, hogy el ne fogyatkozzon a hitünk (32).

Ő adja a hitet, Ő tart meg a hitben.

 

– 3. Péter még fel sem fogja azt, hogy milyen kegyelem alatt van, ezért fogadkozik önhitten (33).

Éppen erre tekintve hangzik fel a jézusi bíztatás csúcsa: Péter majd meg fog térni, felragyog előtte az a kegyelem, ami már eddig is hordozta, most is hordozza, hogy aztán erősíteni tudjon másokat.

Mi a kegyelmet erre kaptuk, hirdetni Krisztust és erősíteni másokat.

A hitet az Úr adja.

 

– 4. A jézusi bíztatás része az is, hogy Jézus megfeddi Pétert, „lehűti”, figyelmezteti.

Uram, köszönöm, ha úgy bíztatsz, hogy megfeddesz!

 

– 5. Jézus bíztat, hogy Őt követve nem lesz hiányunk semmiben: – mindig meglesz az, ami „elég” (35).

 

– 6. Több, mint bíztatás, megváltás, örök bizonyosság, hogy a mi Urunk elindul a kereszt felé érettünk: Amit felőle elrendelt az Atya, az beteljesedik.

Itt a bíztatás bizonyossággá, üdvösségünk forrásává lesz.

A mi Urunk minden bíztatása megváltó szeretetének biztos jele (37).

 

– 7. Jézus bíztatásának része az is, amikor az Őmellette való konkrét kiállásra bíztat.

Vannak olyan időszakok és helyzetek, amikor úgy kell a bátor hitvallás, mint a kereskedelemben az erszény, az utazáshoz a „tarisznya”, a harchoz a kard.

Most még nem érettek erre a tanítványok, de bízzanak!

Jézus Lelke felruházza majd őket a szolgálathoz szükséges „erszénnyel, tarisznyával, karddal”.

Ahogy a kereskedelemnek konkrét jele a pénz, a Krisztus követésének a hitvallás…

Szerző: refdunantul  2018.10.08. 04:00