Jézus előre kijelentette a lényeget! Jézus a részleteket csak kivételes alkalmak esetén adta tudtul tanítványainak. De akkor nemcsak a lényeg, hanem a részletek is pontosan úgy voltak, ott voltak, akként történtek, ahogy Ő megmondta. Őbenne bízhatunk, ígéretei beteljesedtek, és maradéktalanul kiteljesednek majd, a lényeget illetően. Így a ki nem jelentett részleteket is bátran Urunkra bízhatjuk, nem fogunk csalódni. Amilyen valóságosan megesszük a kenyeret és megisszuk a bort, ugyanolyan valóságos a megváltás csodája, az üdvösség gazdagsága. Az Úr megmondta, kijelentette, megcselekedte, a szent jegyekben megerősíti és megpecsételi beteljesedett ígéreteit, sokféle módon láttatja azok valóságát mégoly nyomorult életünkben is. Tehát Őrá hallgatva, Őt követve engedelmesen éljünk, hiszen Ő elkészítette a nagy vacsorát. Biztos Meghívónk van, már bőséges kóstolót is küldött. „Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lukács 14,17)

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Most csak erre az egy igeversre tudunk figyelni. De milyen fontos és gazdag üzenete van, csak ennek az egy bibliai versnek: benne mosolyog az egész evangélium.

A zsidó húsvét, az Egyiptomból, a szolgaság házából való szabadulás örömünnepe.

Ez az ünnep „előlege” annak az egyetlen és tökéletes szabadításnak, amit Jézus Krisztus halála és feltámadása ajándékozott nekünk, és amit Ő az utolsó vacsorán tanítványai számára szemléltetve előre megmagyarázott, és amiben a Szentlélek által pünkösdkor részesítette őket.

Ez a nagy szabadítás a bűnből, betegségből, halálból, gonosz hatalmából való szabadulás: a megváltás, az üdvösség, Isten maradéktalan jelenléte.

4Mózes 6,1–21

198. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.10.06. 04:00