Isten szava színigaz (2Sámuel 22,31). Ma szinte csak ez maradt: ennek igazságában és szépségében gyönyörködni (Zsoltárok 1). Egyébként kétségbeesünk, megdermedünk a félelemtől és a tanácstalanságtól, annak sejtésétől, ami a földre vár (25–26). De az Úrban bízva, Igéjének engedve tudjuk, hogy a világ megrendülése nem az élet, hanem a „bűn uralmának” végső megrendülése. A megváltó Úr eljön hatalommal és dicsőséggel, mi pedig felegyenesedhetünk. De gyönyörű kép ez: Eddig joggal görnyesztett bennünket a sok hűtlenség, ellentmondás, amelyektől a mi életünk sem volt mentes. Közeledik a felegyenesedés, a megtisztulás, az egyenesség ideje, az Úr üdvösséges rendjének ideje (28). Minden elmúlik, de az Ő beszédei megmaradnak (33), igazak, mert Ő igaz, kegyelmes, Ő feltámadott a halálból (Lukács 24,34). Vigyázzunk! El ne nehezedjen a szívünk élvezetektől és gondoktól, jóléttől vagy rosszléttől. Mindegyik csapda lehet (35). Vegyük komolyan a mi Urunk Igéjének igazságát, ígéreteit, a folyamatos jeleket (29–32), és ha nyögve is, mégis könyörögve, „ébren” várjuk Őt, végső menedékünket, megváltásunkat (34–38).

4Mózes 4,17–49

488. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Folyamatosak a jelek Jézus Krisztus eljövetelétől az Ő visszajöveteléig (25), minden nemzedék tapasztal belőlük (32). Ezek hirdetik, közeledik az Úr, mint ahogy a fügefa zöldbe borulása jelzi a nyarat (29–32).

Szerző: refdunantul  2018.10.04. 04:00