Most maga Jézus tesz fel kérdést, talán közvetlenül annak az írástudónak, aki előbb elismeréssel adózott neki (39). Jézus kérdése arra hívja fel a figyelmet, hogy az Ő személye kapcsán nem elég az elismerés; – nem elég az, hogy Őt egy okos, bölcs, tehetséges, tiszta, őszinte, szeretettel teli embernek tartsuk: – egy követendő példának. Ez Jézus Krisztus személyével kapcsolatosan nagyon kevés. Mit segítene rajtunk, halandó embereken egy nálunknál igazabb példa? Jézus kérdése arra hívja fel a figyelmet, hogy személyének van olyan titka, amely hitet kíván. Jézus a 110. zsoltárt idézi, amelyet a Messiásra nézve értelmeztek, miszerint Dávid a saját Urának mondja itt a Messiást (Zsoltárok 110,1). Jézus kérdése telibe talál: Hogyan lehet a Messiás egyszerre Dávid Ura, és annak Fia? Ma is ez a kérdés szegeződik nekünk: Kicsoda Jézus Krisztus? Az egész Biblia számunkra arról tesz bizonyságot, hogy Isten, megváltó emberszeretete által Dávid fiává lett, a Jézus Krisztusban. Ő nem politikai Messiás, nem csupán egy adott helyzet időleges királya, hanem az örök élet Ura, aki minden itteni helyzetet az örök élet rendjével gyógyít.

Zakariás 13

156. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

Az előző szakaszban Jézus olyan tökéletes választ ad a szadduceusok kérdésére, azok logikája és érvelése szerint, hogy mindenki elnémul, és nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Még az írástudók is kénytelenek voltak elismerni válaszát (39).

A Messiást Dávid családjából várták. Jézus a 110. zsoltárt idézi, amelyet Dávid zsoltárának tekintettek, és a Messiásra értették, miszerint Dávid a saját Urának mondja itt a Messiást (Zsoltárok 110,1).

Az egész Biblia számunkra arról tesz bizonyságot, hogy Isten, megváltó emberszeretete által Dávid fiává lett, a Jézus Krisztusban, hogy Őáltala az egész világban népének megváltója legyen. Ő nem politikai Messiás, nem csupán egy adott helyzet időleges királya, hanem az örök élet Ura, aki minden itteni helyzetet az örök élet rendjével gyógyít.

Szerző: refdunantul  2018.09.28. 04:00